การซื้อโดเมนผ่าน Shopify

คุณสามารถซื้อโดเมนผ่าน Shopify ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าโดเมนและจัดการการตั้งค่าโดเมนของคุณทั้งหมดได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify หากโดเมนนี้เป็นโดเมนแรกที่คุณเพิ่มไปยัง Shopify ระบบก็จะกำหนดค่าให้โดเมนนี้เป็นที่อยู่เว็บไซต์ที่แสดงให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติ แต่หากคุณใช้โดเมนกับร้านค้าของคุณอยู่แล้ว โดเมนใหม่จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลักของคุณโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify แล้ว คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้ได้ในหน้าโดเมนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ:

 • แก้ไขการตั้งค่าโดเมนของคุณ
 • สร้างโดเมนย่อย
 • ตั้งค่าที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ
 • จ่ายค่าโดเมนของคุณ
 • ต่ออายุโดเมนของคุณ

ข้อควรพิจารณาก่อนที่คุณจะซื้อโดเมนผ่าน Shopify

ก่อนจะซื้อโดเมนผ่าน Shopify โปรดดูข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • Shopify ไม่มีบริการโฮสต์อีเมล แต่คุณสามารถเชื่อมต่อโดเมนที่จัดการโดย Shopify เข้ากับบริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกได้
 • ส่วนขยายโดเมนบางรายการจะมีบริการปกป้องความเป็นส่วนตัว WHOIS ซึ่งเป็นบริการที่ซ่อนข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณจากบันทึกการลงการลงทะเบียนโดเมนสาธารณะ หากคุณต้องการใช้บริการปกป้องความเป็นส่วนตัว WHOIS ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนขยายโดเมนของคุณนั้นไม่ได้อยู่ในรายการข้อยกเว้นของบริการ WHOIS
 • ส่วนขยายโดเมนบางรายการจะมีข้อกำหนดด้านที่อยู่อาศัยหรือการจดทะเบียนธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ เนื่องจากคุณอาจต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลการจดทะเบียนของคุณ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ โดเมนของคุณอาจถูกระงับ
 • โดยระบบจะสร้างใบรับรอง TLSใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อใบรับรอง SSL โดยอัตโนมัติเมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อการเข้ารหัส SSL ให้กับโดเมนของคุณ
 • คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนทุกปีเพื่อต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนของคุณ โดยการต่ออายุโดเมนจะถูกเรียกเก็บแยกจากค่าบริการการสมัครใช้งานรายเดือนของคุณ ราคาที่แน่ชัดจะขึ้นอยู่กับส่วนขยายโดเมนที่คุณเลือก
 • บริการโฮสต์โดเมนมีไว้สำหรับผู้ใช้แผน Shopify แบบชำระเงินเท่านั้น หากคุณต้องการปิดร้านค้าหรือบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ แต่ต้องการใช้โดเมนต่อ คุณจำเป็นต้องถ่ายโอนโดเมนของคุณก่อนทำการปิดร้านค้า โดยคุณสามารถถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังหนึ่งในรายการต่อไปนี้ได้

 • ข้อมูลติดต่อไม่สามารถประกอบด้วยอักขระพิเศษใดๆ รวมถึงอักขระที่มีสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใส่ ß,ä, หรือ * ไว้ในที่อยู่ได้ หากต้องการซื้อโดเมน ให้แทนที่อักขระดังกล่าวด้วยอักขระที่เทียบเท่ากันในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ straße ด้วย strasse และ Å ด้วย A

 • ในกรณีที่ซื้อโดเมน .se ข้อมูลติดต่อจะต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:

  • รหัสไปรษณีย์ไม่สามารถเว้นวรรคได้
  • คุณไม่สามารถใส่หมายเลข 0 ตัวแรกไว้ในหมายเลขโทรศัพท์ได้ และต้องใส่เครื่องหมาย . ไว้ระหว่างรหัสประเทศกับหมายเลขโทรศัพท์
  • หมายเลขประจำตัวประชาชนสวีเดนของคุณต้องประกอบด้วยตัวเลข 10 หลักและเครื่องหมายยัติภังค์ในรูปแบบต่อไปนี้: YYMMDD-XXXX

ซื้อโดเมนผ่าน Shopify

ก่อนที่คุณจะซื้อโดเมนแบบกำหนดเองผ่าน Shopify โปรดตรวจสอบราคาและความพร้อมใช้งานของชื่อโดเมนโดยใช้เครื่องมือสร้างชื่อโดเมนของของ Shopify ราคาที่แน่นอนของโดเมนที่ซื้อผ่าน Shopify จะขึ้นกับส่วนขยายของโดเมนระดับสูงสุด (TLD) ที่คุณเลือกใช้ ทั้งนี้ ความพร้อมใช้งานของ TLD ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือสร้างชื่อโดเมนจะแสดงความพร้อมใช้งานของชื่อโดเมนที่คุณเลือก รวมถึง TLD และชื่อโดเมนอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน หากชื่อโดเมนหรือ TLD ที่คุณเลือกไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่แนะหน้าหรือเริ่มการค้นหาใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 1: เลือกชื่อโดเมนที่คุณต้องการซื้อ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกที่ซื้อโดเมนใหม่
 3. ป้อนชื่อโดเมนที่คุณต้องการซื้อ
 4. ตรวจสอบส่วนขยายโดเมนที่ใช้ได้และราคา
 5. คลิกซื้อถัดจากโดเมนที่คุณต้องการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลสรุปการซื้อ

 1. ตรวจสอบ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันว่าอีเมลและข้อมูลเจ้าของร้านค้า Shopify ถูกต้อง
 2. ไม่บังคับ: เพื่อให้แน่ใจว่าโดเมนของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนที่จะหมดอายุ ให้ทำเครื่องหมายที่ต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี
 3. ตรวจสอบว่าส่วนขยายโดเมนนี้มีบริการปกป้องความเป็นส่วนตัว WHOIS หรือไม่ ซึ่งนี่คือบริการที่ซ่อนข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณจากบันทึกการลงทะเบียนโดเมนสาธารณะ:

  • หากชื่อโดเมนที่คุณป้อนมีบริการปกป้องความเป็นส่วนตัว WHOIS ระบบจะแสดงข้อความว่าโดเมนดังกล่าวมีบริการปกป้องความเป็นส่วนตัว WHOIS อยู่ด้วย
  • หากคุณไม่ได้รับข้อความนี้แต่คุณต้องการใช้บริการปกป้องความเป็นส่วนตัว WHOIS ในโดเมนของคุณ ให้คลิกยกเลิก และเลือกส่วนขยายโดเมนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้อยกเว้นของบริการ WHOIS
 4. อ่านนโยบาย ICANN และข้อตกลงของการลงทะเบียนโดเมน

 5. คลิก “ซื้อโดเมน

กระบวนการอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง โดเมนของคุณจึงจะเริ่มทำงาน หากโดเมนนี้เป็นโดเมนแรกที่คุณเพิ่มไปยัง Shopify ระบบก็จะกำหนดค่าให้โดเมนนี้เป็นที่อยู่เว็บไซต์ที่แสดงให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติ แต่หากคุณใช้โดเมนกับร้านค้าของคุณอยู่แล้ว โดเมนใหม่จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลักของคุณโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ

หลังจากซื้อโดเมนแล้ว คุณต้องตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลเพื่อลงทะเบียนโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อดูอีเมลหลายรายการจาก Shopify ที่คุณต้องอ่าน ซึ่งอีเมลเหล่านี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ยืนยันการซื้อของคุณ
 • กำลังตรวจสอบยืนยันอีเมลของคุณ
 • การจัดการวิธีการแชร์ข้อมูลของคุณ

หากคุณไม่ได้รับอีเมลเรื่องการตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ ให้ตรวจสอบในโฟลเดอร์สแปมของกล่องอีเมลขาเข้าของคุณ หรือส่งอีเมลยืนยันอีกครั้งจากส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณไม่ตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมล โดเมนของคุณอาจถูกระงับได้

ตรวจสอบยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ

ส่วนขยายโดเมนบางรายการจะมีข้อจํากัดหรือข้อกำหนดในการลงทะเบียนเมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้โดเมน .ca สำหรับประเทศแคนาดา หรือโดเมน .fr สำหรับประเทศฝรั่งเศส คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนธุรกิจและที่อยู่อาศัยบางอย่าง ส่วนขยายโดเมนเหล่านี้มีองค์กรที่จัดการการลงทะเบียนโดยเฉพาะ หากคุณเป็นเจ้าของโดเมน องค์กรเหล่านี้อาจติดต่อคุณเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการอยู่อาศัยหรือข้อกำหนดในการจดทะเบียนหรือไม่

เมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify ระบบจะใช้ข้อมูลร้านค้าของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลนี้มีทั้งชื่อธุรกิจของคุณ ชื่อตัว ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

หากองค์กรด้านทะเบียนการค้าติดต่อให้คุณตรวจสอบยืนยันโดเมน คุณจะต้องระบุหลักฐานของข้อมูลการลงทะเบียน องค์กรการจดทะเบียนแต่ละแห่งมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปว่าใช้เอกสารประเภทใดได้บ้าง ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทาง ใบเรียกเก็บเงินของธุรกิจ หรือหลักฐานของที่อยู่ธุรกิจ หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจของคุณหรือมีปัญหาในการพิสูจน์ข้อมูลการลงทะเบียน ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ขั้นตอนถัดไปหลังจากซื้อโดเมน

หลังจากซื้อโดเมน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

ข้อยกเว้นของ WHOIS

ส่วนขยายโดเมนต่อไปนี้จะไม่มีบริการปกป้องความเป็นส่วนตัว WHOIS เมื่อคุณซื้อโดเมนแบบปรับแต่งเองผ่าน Shopify หากคุณได้ทำการซื้อหนึ่งในส่วนขยายโดเมนเหล่านี้ ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณจะมีอยู่ในบันทึกการลงทะเบียนโดเมนสาธารณะ

โดเมนระดับบนสุดที่ไม่มีความเป็นส่วนตัว WHOIS
.abogado .ac .ae .aero .africa
.ag .ai .alsace .am .ar
.archi .as .asia .at .au
.auto .barcelona .bayern .be .berlin
.br .brussels .bzh .cat .cd
.ch .cl .cm .cologne .coop
.corsica .cx .cz .de .ec
.es .feedback .fi .fm .fr
.frl .gd .gg .gl .gr
.gs .gy .hamburg .hk .hm
.hn .hr .ht .hu .il
.im .in .io .is .je
.jobs .jp .kg .ki .kr
.la .law .lc .li .lt
.lu .lv .ly .ma .md
.melbourne .mn .ms .mu .mx
.my .nl .no .nrw .nu
.nyc .nz .paris .pe .ph
.pl .pm .pr .pro .pt
.pw .qa .quebec .re .rio
.ro .ru .ruhr .sb .sc
.scot .se .sg .sh .si
.so .sr .srl .st .sx
.sydney .tc .tf .tk .tl
.tm .to .travel .tw .ua
.us .uy .vc .ve .vg
.vlaanderen .vote .voto .wf .wien
.yt .za

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี