Konfigurere videresending av e-post for et Shopify-administrert egendefinert domene

Videresending av e-post er en tjeneste som lar deg videresende en e-postmelding som er sendt til én e-postadresse til en annen e-postadresse. Hvis du har et Shopify-administrert domene, kan du konfigurere et ubegrenset antall tilpassede e-postadresser som videresendes til en e-postkonto hos en tredjepart. Hvis du for eksempel eier domenenavnet johns-apparel.com, kan du opprette den tilpassede domene-e-postadressen info@johns-apparel.com som kunden kan kontakte, og angi e-postadressen for videresending til din personlige konto john@gmail.com. Når kunder sender en e-postmelding til info@johns-apparel.com, vil e-postmeldingen videresendes til din eksisterende personlige konto john@gmail.com.

For å bidra til å sikre at e-postmeldinger videresendes bør du legge til en Sender Policy Framework (SPF)-oppføring til det Shopify-administrerte domenet.

Hvis du bruker et tredjepartsdomene, kan du ikke konfigurere e-postadresser for videresending fra Shopify-administrator. Det kan hende din tredjeparts domeneleverandør tilbyr videresending eller vertstjenester for e-post, eller du kan overføre domenet til Shopify.

Konfigurer videresending av e-post

Alle nye e-postadresser du oppretter i Shopify-administrator må videresendes til en eksisterende e-postadresse som driftes av en tredjepart, for eksempel Gmail eller Outlook. Du kan konfigurere videresending fra én eller flere e-postadresser i butikken til en eksisterende e-postadresse. Hver enkelt e-postadresse i butikken kan bare videresendes til én tredjeparts-epostadresse.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.

 2. Klikk på domenet du ønsker å konfigurere en egendefinert videresendingsadresse for e-post for.

 3. Klikk Legg til e-postadresse for videresending i seksjonen Videresending av e-post.

 4. Angi e-postadressen du vil opprette for det egendefinerte domenet i feltet Videresendingsadresse for e-post. Du trenger ikke å skrive inn @-symbolet eller noe som kommer etter det. Hvis du for eksempel ønsker e-postadressen info@johns-apparel.com, angir du info. Dette er e-postadressen kundene bruker for å sende e-postmeldinger til butikken.

 5. Angi hele destinasjons-e-postadressen for videresending i feltet Mottakende e-postadresse, for eksempel john@gmail.com. Dette er e-postadressen som mottar de videresendte e-postmeldingene. Hvis du svarer på videresendte e-postmeldinger vises denne e-postadressen i mottakerens innboks.

 6. Klikk på Lagre.

Legg til en SPF-oppføring for domenet

For å bidra til å sikre at e-postmeldinger videresendes til destinasjonen bør du legge til en SPF-oppføring i det Shopify-administrerte tilpassede domenet.

Steg

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.

 2. Klikk på domenet du har konfigurert en egendefinert videresendingsadresse for e-post for.

 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger DNS-innstillinger.

 4. Klikk Legg til egendefinert oppføring og klikk deretter TXT-oppføring.

 5. Angi @ som Navn.

 6. Angi v=spf1 include:_spf.hostedemail.com ~all som TXT-verdi.

 7. Klikk på Bekreft.

Test videresending av e-post

Test videresendingen av e-post for å bekrefte at e-postmeldinger sendes til e-postadressen for videresending.

Steg

 1. Logg på en annen e-postkonto enn den du har satt opp som e-postadresse for videresending.

 2. Send en test-e-postmelding til hver av e-postadressene for det egendefinerte domenet du opprettet. For eksempel info@johns-apparel.com.

 3. Logg på e-postkontoen for videresending, for eksempel john@gmail.com.

 4. Sjekk at meldingene dine vises i innboksen din.

Svare på kunde-e-poster fra e-postadressen for det egendefinerte domenet

Et svar på en videresendt e-post viser e-postadressen for videresending som avsender, ikke e-postadressen på det egendefinerte domenet. Du kan ikke svare på e-postmeldinger fra kundene fra e-postadressen på det egendefinerte domenet med mindre du bruker en tredjepartstjeneste for e-postverting med det egendefinerte domenet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis