Överväganden för användning av en tredjepartsdomän för din webbshop

Granska följande överväganden innan du ansluter din tredjepartsdomän till Shopify:

  • Användning av tredjepartsproxier stöds inte på Shopify och kan orsaka oväntat beteende eller serviceavbrott för din butik. Shopify ansvarar inte för förlust av data eller butiksavbrott på grund av konfigurationer som inte stöds.

  • Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke. Om du behöver hjälp med tredjeparts domäninställningar kan du kontakta din tredjepartsleverantörs supportteam.

  • Om du vill få support för dina domäninställningar från Shopify och hantera alla dina domäninställningar direkt i din Shopify-administratör, kan du överföra din tredjepartsdomän till Shopify.

  • Du behöver inte använda CAA-poster (Certification Authority Authorization). Om du däremot måste använda dem ska du se till att följande certifikatutfärdare (CA) läggs till i varje CAA-post:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis