ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้โดเมนบุคคลภายนอกสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเชื่อมโดเมนจากภายนอกกับ Shopify โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • การใช้พร็อกซีจากภายนอกไม่ได้รับการรองรับบน Shopify และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดหรือการบริการที่หยุดชะงักขึ้นในร้านค้าของคุณ Shopify จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือการหยุดให้บริการของร้านค้าอันเนื่องมาจากการกําหนดค่าที่ไม่รองรับ
  • ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนจากภายนอกแทนคุณได้ แม้ว่าคุณจะให้สิทธิ์อนุญาตอย่างชัดแจ้งแล้วก็ตาม หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าโดเมนจากภายนอก ให้ติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
  • หากต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าโดเมนของคุณจาก Shopify รวมถึงจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนจากภายนอกของคุณไปยัง Shopify ได้
  • คุณไม่จำเป็นต้องใช้ระเบียนการอนุญาตของผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CAA) อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องใช้ระเบียน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ต่อไปนี้ไปยังระเบียน CAA แต่ละระเบียนแล้ว:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี