การเลือกขั้นตอนการเชื่อมต่อที่เหมาะสมให้กับโดเมนบุคคลภายนอก

ขั้นตอนที่คุณจะปฏิบัติตามเพื่อเชื่อมต่อโดเมนบุคคลภายนอกของคุณกับ Shopify ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนที่คุณซื้อโดเมนของคุณ ดูตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี