เชื่อมต่อโดเมนบุคคลภายนอกของคุณกับ Shopify โดยอัตโนมัติ

หากคุณซื้อโดเมนของคุณจาก Google Domains, GoDaddy หรือ 1&1 IONOS คุณจะสามารถเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ Shopify โดยอัตโนมัติได้

หากต้องการให้ขึ้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ให้บริการโดเมนบุคคลภายนอกของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

  2. คลิกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว

  3. ป้อนโดเมนของคุณ เช่น johns-apparel.info และคลิกถัดไป

  4. คลิกเชื่อมต่ออัตโนมัติ

  5. หากจําเป็น ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Google Domains, GoDaddy หรือ 1&1 IONOS ของคุณ

  6. คลิก “เชื่อมต่อ จากนั้นคลิก “ปิด

การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบยืนยันแล้ว โดเมนของคุณจะปรากฏในรายการของส่วนโดเมนจากภายนอกของหน้าโดเมน โดยมีการระบุสถานะว่าเชื่อมต่อแล้ว

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าโดเมนโดยอัตโนมัติ ให้ลองเชื่อมต่อโดเมนดังกล่าวจากภายในบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกด้วยตนเอง

ในหน้านี้

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ Shopify แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี