เปลี่ยนโดเมนหลักของคุณ

โดเมนหลักคือชื่อโดเมนที่จะปรากฏในแถบที่อยู่สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โดเมนหลักจะใช้รูปแบบ your-store-name.myshopify.com เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Shopify หากคุณต้องการเปลี่ยนโดเมนที่ลูกค้าใช้เยี่ยมชมร้านค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองแล้วตั้งโดเมนดังกล่าวให้เป็นโดเมนหลักของคุณได้

เป้าหมายหรือก็คือร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมีโดเมนหลักได้เพียงโดเมนเดียวเท่านั้น เมื่อคุณเปลี่ยนโดเมนหลัก โดเมนอื่นๆ ที่คุณมี เช่น โดเมนย่อยหรือโดเมนเริ่มต้น your-store-name.myshopify.com จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลักรายการใหม่ดังกล่าว ในกรณีนี้ หากลูกค้าของคุณป้อนชื่อโดเมนอื่นใดที่คุณได้ระบุไว้ในหน้าโดเมน ระบบก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ที่เป็นโดเมนหลักของคุณโดยอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนโดเมนหลัก คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยัง Shopify
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนของคุณมีสถานะเชื่อมต่อแล้วในหน้าโดเมนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ การเชื่อมต่อโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
  2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นโดเมนหลัก
  3. คลิก “เปลี่ยนประเภทโดเมน
  4. เลือก “โดเมนหลัก
  5. คลิก “เปลี่ยนประเภทโดเมน” เพื่อบันทึก

หลังจากที่เปลี่ยนโดเมนหลักของคุณแล้ว ลูกค้าที่เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเห็นโดเมนใหม่แสดงอยู่

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี