การเปลี่ยนเป้าหมายโดเมน

คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายของโดเมนได้ การเปลี่ยนเป้าหมายมีให้บริการเฉพาะร้านค้าที่ใช้หน้าร้านแบบกำหนดเอง Hydrogen เท่านั้น

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังร้านค้าออนไลน์ หรือไปยังการสร้างหน้าร้าน Hydrogen หรือปรับแต่งสภาพแวดล้อม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป้าหมายของโดเมน

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนเป้าหมายของโดเมน โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • การเปลี่ยนเป้าหมายจะไม่เปลี่ยนประเภทของโดเมน ตัวอย่างเช่น หากประเภทโดเมนเป็น redirect ก่อนที่คุณเปลี่ยนเป้าหมาย โดเมนดังกล่าวจะยังคงเป็นประเภท redirect ต่อไป
 • หากคุณเปลี่ยนเป้าหมายโดเมนหลักสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองจากเป้าหมายหนึ่งไปเป็นเป้าหมายหนึ่ง โดเมนหลักสำหรับเป้าหมายเดิมจะกลับไปเป็นชื่อโดเมนmyshopify.com ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนเป้าหมายสำหรับ johnsapparel.com จากร้านค้าออนไลน์เป็นหน้าร้านแบบกำหนดเอง ชื่อโดเมนหลักบนร้านค้าออนไลน์จะกลับไปเป็น johnsapparel.myshopify.com

เปลี่ยนเป้าหมายโดเมน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกโดเมนที่มีเป้าหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิก “เปลี่ยนเป้าหมาย
 4. ให้เลือกชื่อของเป้าหมาย จากรายการเป้าหมาย
 5. หากเลือก Hydrogen แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จากรายการหน้าร้าน ให้เลือกหน้าร้าน
  2. จากรายการสภาพแวดล้อม ให้เลือกสภาพแวดล้อม
 6. คลิกที่ “บันทึก

โดเมนจะชี้ไปยังเป้าหมายที่คุณเลือก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี