การเปลี่ยนเป้าหมายโดเมน

คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายของโดเมนได้ การเปลี่ยนเป้าหมายมีให้บริการเฉพาะร้านค้าที่ใช้หน้าร้านแบบกำหนดเอง Hydrogen เท่านั้น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป้าหมายของโดเมน

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนเป้าหมายของโดเมน โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนเป้าหมายจะไม่เปลี่ยนประเภทของโดเมน ตัวอย่างเช่น หากประเภทโดเมนถูก redirect ก่อนที่คุณเปลี่ยนเป้าหมาย โดเมนจะยังคงเป็นประเภทredirectต่อไป

  • หากคุณเปลี่ยนเป้าหมายโดเมนหลักสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองจากเป้าหมายหนึ่งไปเป็นเป้าหมายหนึ่ง โดเมนหลักสำหรับเป้าหมายเดิมจะกลับไปเป็นชื่อโดเมนmyshopify.com ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนเป้าหมายสำหรับ johnsapparel.com จากร้านค้าออนไลน์เป็นหน้าร้านแบบกำหนดเอง ชื่อโดเมนหลักบนร้านค้าออนไลน์จะกลับไปเป็น johnsapparel.myshopify.com

  • โดเมนสามารถถูกมอบหมายไปยังเป้าหมายที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่เป็นสาธารณะเท่านั้น

เปลี่ยนเป้าหมายโดเมน

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

  2. คลิกโดเมนที่มีเป้าหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  3. คลิก “เปลี่ยนเป้าหมาย

  4. ให้เลือกชื่อของเป้าหมาย จากรายการเป้าหมาย

  5. คลิกที่ “บันทึก

โดเมนจะชี้ไปยังเป้าหมายที่คุณเลือก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี