Endre et domenemål

Du kan endre målet for et domene. Endring av mål er bare tilgjengelig for butikker som bruker egendefinerte butikkfronter i Hydrogen.

Et mål kan være tilordnet nettbutikken, eller til et produksjons- eller tilpasset miljø i en Hydrogen-butikkfront.

Hensyn ved endring av målet for et domene

Før du endrer målet for et domene, bør du vurdere følgende punkter:

 • Endring av målet endrer ikke domenetypen. Hvis domenets type for eksempel var redirect før du endret mål, vil det fortsatt være av typen redirect etter endringen.
 • Hvis du endrer det primære domenet for et egendefinert domene fra ett mål til et annet, tilbakestilles det primære domenet for forrige mål til myshopify.com-domenenavnet. Hvis du for eksempel endrer målet for johnsapparel.com fra en nettbutikk til en egendefinert butikkfront, tilbakestilles det primære domenenavnet for nettbutikken til johnsapparel.myshopify.com.

Endre et domenemål

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenet du ønsker å endre mål for.
 3. Klikk Endre mål.
 4. Velg navnet på målet fra Mål-listen.
 5. Gjør følgende dersom Hydrogen er valgt:

  1. Velg en butikkfront fra listen Butikkfront.
  2. Velg et miljø fra listen Miljø.
 6. Klikk på Lagre.

Domenet peker nå mot målet du valgte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis