Endre et domenemål

Du kan endre målet for et domene. Endring av mål er bare tilgjengelig for butikker som bruker egendefinerte butikkfronter i Hydrogen.

Hensyn ved endring av målet for et domene

Før du endrer målet for et domene, bør du vurdere følgende punkter:

  • Endring av målet endrer ikke domenetypen. Hvis domenets type for eksempel var redirect før du endret mål, vil det fortsatt være av typen redirect etter endringen.

  • Hvis du endrer det primære domenet for et egendefinert domene fra ett mål til et annet, tilbakestilles det primære domenet for forrige mål til myshopify.com-domenenavnet. Hvis du for eksempel endrer målet for johnsapparel.com fra en nettbutikk til en egendefinert butikkfront, tilbakestilles det primære domenenavnet for nettbutikken til johnsapparel.myshopify.com.

  • Domener kan bare tilordnes til et mål i et produksjonsmiljø som er offentlig.

Endre et domenemål

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.

  2. Klikk på domenet du ønsker å endre mål for.

  3. Klikk Endre mål.

  4. Velg navnet på målet fra Mål-listen.

  5. Klikk på Lagre.

Domenet peker nå mot målet du valgte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis