Een domeindoel wijzigen

Je kunt het doel voor een domein wijzigen. Het wijzigen van doelen is alleen beschikbaar voor winkels die aangepaste webwinkels van Hydrogen gebruiken.

Aandachtspunten bij het wijzigen van het doel voor een domein

Lees de volgende aandachtspunten voordat je het doel voor een domein wijzigt:

  • Als je het doel wijzigt, verandert het type domein niet. Als het type van een domein bijvoorbeeld redirect was voordat je het doel wijzigde, blijft het daarna ook een domein van het type redirect.

  • Als je het primaire domein voor een aangepast domein van het ene doel in een ander doel wijzigt, dan gaat het primaire domein voor het vorige doel terug naar de myshopify.com-domeinnaam. Als je bijvoorbeeld het doel voor johnsapparel.com van een onlinewinkel in een aangepaste webwinkel wijzigt, gaat de primaire domeinnaam voor de onlinewinkel terug naar johnsapparel.myshopify.com.

  • Domeinen kunnen alleen worden toegewezen aan een doel dat zich in een productieomgeving bevindt die openbaar is.

Een domeindoel wijzigen

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Domeinen.

  2. Klik op het domein waarvan je het doel wilt wijzigen.

  3. Klik op Doel wijzigen.

  4. Selecteer de naam van het doel in de lijst Doel.

  5. Klik op Opslaan.

Het domein wijst nu naar het doel dat je hebt geselecteerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis