Ändra ett domänmål

Du kan ändra målet för en domän. Ändring av mål är endast tillgängligt för butiker som använder Hydrogen anpassad webbshop.

Överväganden vid ändring av mål för en domän

Granska följande överväganden innan du ändrar mål för en domän:

  • Domäntypen ändras inte när du ändrar målet. Om till exempel en domäntyp var redirect innan du ändrade målet fortsätter den att vara en redirect-typ efter.

  • Om du ändrar huvuddomänen för en anpassad domän från ett mål till ett annat mål återställs huvuddomänen för det föregående målet till myshopify.com-domännamnet. Om du till exempel ändrar målet för johnsapparel.com från en webbshop till ett anpassat skyltfönster återställs det primära domännamnet för webbshopen till johnsapparel.myshopify.com.

  • Domäner kan endast tilldelas till ett mål som finns i en offentlig produktionsmiljö.

Ändra ett domänmål

  1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.

  2. Klicka på domänen vars mål du vill ändra.

  3. Klicka på Ändra mål.

  4. Från mållistan väljer du namnet på målet.

  5. Klicka på Spara.

Domänen pekar nu mot det mål du valt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis