ตั้งค่าโดเมนนามแฝงสำหรับเป้าหมาย

คุณสามารถตั้งค่าพฤติกรรมของโดเมนให้เป็นโดเมนนามแฝงที่ชี้ไปยังหน้าร้านเป้าหมายได้ แต่จะไม่เปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลัก URL ของเบราว์เซอร์จะแสดงเฉพาะโดเมนนามแฝงเท่านั้น

ข้อจำกัด

โดเมนนามแฝงจะมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ของ Shopify ในร้านค้าออนไลน์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางจากนามแฝง โดยมีข้อจํากัดที่ต้องพิจารณาเมื่อใช้งานดังนี้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ SEO

เมื่อใช้โดเมนนามแฝง ขอแนะนำให้เนื้อหาของหน้าร้านมีความแตกต่างจากเนื้อหาของโดเมนหลัก เนื่องจากเครื่องมือค้นหาอาจจัดอันดับผลการค้นหาไว้ในอันดับที่ต่ำกว่าหากหลายโดเมนแสดงเนื้อหาที่เหมือนกัน

ตั้งค่าโดเมนเป็นนามแฝง

หลังจากเพิ่มโดเมนที่คุณต้องการใช้เป็นนามแฝงไปยัง Shopify admin ของคุณแล้ว คุณสามารถตั้งค่าโดนเมนดังกล่าวเป็นนามแฝงได้ใน "การตั้งค่าโดเมน"

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
  2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นโดเมนนามแฝง
  3. คลิก “เปลี่ยนประเภทโดเมน
  4. เลือก “โดเมนนามแฝง” จากนั้นคลิก “เปลี่ยนประเภทโดเมน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี