ตั้งค่า URL ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเฉพาะบางประเทศและภูมิภาค

เมื่อคุณตั้งค่าโดเมนระหว่างประเทศ เท่ากับว่าคุณจะเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL ที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละตลาดที่คุณต้องการเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นให้ คุณสามารถตั้งค่า URL ที่ไม่ซ้ำกันได้โดยใช้วิธีเดียวหรือรวมวิธีต่างๆ ไว้ด้วยกันและคุณสามารถสับเปลี่ยนวิธีได้ตลอดเวลา

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้วิธีใด ให้ตรวจสอบกลยุทธ์ SEO ของโดเมนระหว่างประเทศต่างๆก่อนที่คุณจะเริ่ม หากคุณเริ่มสร้างตลาดเป็นครั้งแรก โฟลเดอร์ย่อยถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากตั้งค่าได้ง่ายและให้ประโยชน์ด้าน SEO อย่างเหมาะสม

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้เพียงภาษาหลักของร้านค้าคุณเท่านั้นเมื่อคุณสร้างตลาดของคุณขึ้น หากคุณขายสินค้าในหลายๆ ภาษาและตั้งค่าโดเมนระหว่างประเทศโดยใช้โฟลเดอร์ย่อย โดเมนย่อย หรือโดเมนระดับสูงสุด คุณจะสามารถเปิดใช้ภาษาเพิ่มเติมสำหรับตลาดแต่ละแห่งได้ หากคุณไม่ได้ขายสินค้าในหลายๆ ภาษา จะมีเพียงภาษาหลักของคุณเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสินค้าในหลายๆ ภาษา

ตั้งค่าตลาดเป้าหมายโดยใช้โดเมนหลักของคุณเท่านั้น

เมื่อคุณตั้งค่าตลาดของคุณให้ใช้โดเมนหลักของคุณเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องกําหนดค่าตัวเลือกใดๆ เพิ่มเติมในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ เนื่องจากตลาดทั้งหมดใช้ URL ร้านค้าเดียวกัน คุณจึงไม่สามารถปรับแต่งให้ภาษาใดภาษาหนึ่งพร้อมให้บริการในตลาดแต่ละแห่งได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่ชื่อของตลาดที่คุณต้องการจะจัดการ
 3. ในส่วนการตั้งค่าตลาด ให้คลิก "ภาษาและโดเมน"
 4. คลิก "จัดการโดเมน" จากนั้นเลือก "ใช้การกําหนดค่าตลาดหลัก"
 5. คลิกบันทึก

เพิ่มโดเมนหลายโดเมนไปยังตลาดหลักของคุณ

หากคุณมีโดเมนหลายโดเมนที่ต้องการใช้ในตลาดเป้าหมายหลัก สามารถเพิ่มโดเมนอื่นไปยังตลาดนั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากตลาดหลักของคุณคือแคนาดา และต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้แก่ลูกค้าของคุณด้วยโดเมนเฉพาะภูมิภาคแยกกัน คุณสามารถเพิ่มโดเมนทั้งสองโดเมนไปยังตลาดแคนาดาได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่ชื่อของตลาดหลัก
 3. ในส่วนการตั้งค่าตลาด ให้คลิก "ภาษาและโดเมน" จากนั้นคลิก "จัดการโดเมน"
 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการโดเมน ให้คลิก “ใช้โดเมนหลายโดเมน” > “+ เพิ่มโดเมนที่มีอยู่” จากนั้นเลือกโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มจากเมนูดรอปดาวน์
 5. เลือกภาษาเริ่มต้นของโดเมนจากเมนูดรอปดาวน์ค่าเริ่มต้น
 6. คลิกบันทึก

ตั้งค่าตลาดเป้าหมายโดยใช้โดเมนหรือโดเมนย่อย

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้โดเมนระดับสูงสุดหรือโดเมนย่อยสำหรับ URL เฉพาะภูมิภาคของคุณได้นั้น คุณต้องเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยในแต่ละตลาดที่คุณต้องการตั้งค่า หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยของคุณแล้ว ให้กําหนดโดเมนเหล่านั้นไปยังตลาดเป้าหมายและเปิดใช้ภาษาที่คุณต้องการแสดง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่ชื่อของตลาดที่คุณต้องการจะมอบหมายโดเมนแยกต่างหาก
 3. ในส่วนการตั้งค่าตลาด ให้คลิก "ภาษาและโดเมน"
 4. คลิก "จัดการโดเมน" จากนั้นเลือก "ใช้โดเมน/โดเมนย่อยแยกต่างหาก"
 5. จากรายการโดเมนหรือโดเมนย่อย ให้เลือกโดเมนระดับสูงสุดหรือโดเมนย่อยที่คุณต้องการกําหนดไปยังตลาดนี้
 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนภาษา ให้ทำเครื่องหมายที่ภาษาที่คุณต้องการเปิดใช้งานในตลาดนี้
 7. คลิกบันทึก

หลังจากที่คุณตั้งค่าตลาดเป้าหมายโดยใช้โดเมนหรือโดเมนย่อยแล้ว คุณสามารถสลับไปใช้วิธีอื่นได้ตราบเท่าที่โดเมนหรือโดเมนย่อยที่เกี่ยวข้องยังเชื่อมต่ออยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณลบโดเมนหรือโดเมนย่อยออก ระบบจะแสดงหน้าข้อผิดพลาด 404 ให้แก่ลูกค้าที่พยายามเข้าชม URL เฉพาะภูมิภาคนั้น

ตั้งค่าตลาดเป้าหมายโดยใช้โฟลเดอร์ย่อย

เมื่อคุณตั้งค่า URL ที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้โฟลเดอร์ย่อย คุณจะต้องเพิ่มอักษรตามหลังเฉพาะภูมิภาคที่แสดงในส่วนท้าย URL ของคุณหลังจากใช้อักษรตามหลังสองตัวอักษรสำหรับแต่ละภาษาที่ตลาดรองรับ หากคุณขายสินค้าในหลายๆ ภาษา คุณสามารถเปิดใช้หลายๆ ภาษาสำหรับแต่ละตลาดได้

ตัวอย่างเช่น หากสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักของคุณบน your-shop-name.com คุณสามารถใช้แฟ้มย่อยเพื่อกำหนดตลาดเป้าหมายสำหรับแคนาดาผ่าน your-shop-name.com/en-ca ได้ หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างตัวเลือกภาษาฝรั่งเศสให้กับลูกค้าในแคนาดาของคุณด้วย ตัวเลือกนั้นจะได้รับแฟ้มย่อยใหม่ของตัวเองใน your-shop-name.com/fr-ca

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่ชื่อของตลาดที่คุณต้องการจะตั้งโฟลเดอร์ย่อย
 3. ในส่วนการตั้งค่าตลาด ให้คลิก "ภาษาและโดเมน"
 4. คลิก "จัดการโดเมน" จากนั้นเลือก "ใช้โฟลเดอร์ย่อย"
 5. ในช่องอักษรตามหลังโดเมน ให้ป้อนอักษรตามหลังเฉพาะภูมิภาคสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น eu สำหรับทวีปยุโรปหรือ ca สำหรับประเทศแคนาดา
 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนภาษา ให้ทำเครื่องหมายที่ภาษาที่คุณต้องการเปิดใช้งานในตลาดนี้
 7. คลิกบันทึก

ระบบได้สร้างโฟลเดอร์ย่อยโดยใช้โดเมนหลักของคุณ

หากคุณตัดสินใจลบตลาดที่ใช้โฟลเดอร์ย่อยในภายหลัง ระบบจะแสดงหน้าข้อผิดพลาด 404 ให้แก่ลูกค้าที่พยายามเข้าชม URL เฉพาะภูมิภาคนั้น หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าเหล่านั้นไปยังโดเมนหลักของคุณหรือ URL เฉพาะภูมิภาคอื่น คุณสามารถนําเข้าการเปลี่ยนเส้นทาง URL ได้โดยใช้ไฟล์ CSV

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณตั้งค่า URL เฉพาะภูมิภาคแล้ว คุณต้องส่งแผนผังเว็บไซต์ของทุกโดเมนและโดเมนย่อยใน Google Search Console

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี