Skonfiguruj unikalne adresy URL dla określonych krajów lub regionów

Podczas konfigurowania domen międzynarodowych dodajesz unikalny adres URL dla każdego rynku, na którym chcesz zaoferować zlokalizowane środowisko zakupowe. Możesz konfigurować unikalne adresy URL za pomocą jednej metody lub kombinacji metod, a także zmieniać metody w dowolnym momencie.

Jeśli nie masz pewności, której metody użyć, przed rozpoczęciem zapoznaj się ze strategiami pozycjonowania stron (SEO) dla różnych domen międzynarodowych. Jeśli konfigurujesz rynki po raz pierwszy, podfoldery to najprostsze opcje, ponieważ są one łatwe do skonfigurowania i oferują optymalne korzyści z pozycjonowania stron (SEO).

Domyślnie podczas tworzenia rynków włączony jest tylko podstawowy język Twojego sklepu. Jeśli sprzedajesz w wielu językach i konfigurujesz domeny międzynarodowe za pomocą podfolderów, subdomen lub domen najwyższego poziomu, możesz włączyć dodatkowe języki dla każdego rynku. Jeśli nie sprzedajesz w wielu językach, dostępny jest tylko Twój język podstawowy. Dowiedz się więcej o sprzedaży w wielu językach.

Skonfiguruj rynki docelowe, używając tylko domeny podstawowej

Jeśli konfigurujesz swoje rynki tak, aby korzystały tylko z domeny podstawowej, nie musisz konfigurować żadnych innych opcji w panelu administracyjnym Shopify. Ponieważ wszystkie rynki używają tego samego adresu URL sklepu, nie można dostosować języków dostępnych dla każdego rynku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij nazwę rynku, którym chcesz zarządzać.
 3. W sekcji Ustawienia rynku kliknij opcję Języki i domeny.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj domenami, a następnie wybierz opcję Użyj konfiguracji rynku głównego.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj wiele domen do swojego rynku głównego

Jeśli masz wiele domen, których chcesz użyć dla swojego głównego rynku docelowego, możesz dodać kolejne domeny do tego rynku. Na przykład, jeśli Twoim rynkiem podstawowym jest Kanada i chcesz zapewnić swoim klientom oddzielne domeny specyficzne dla regionu zarówno w języku angielskim, jak i francuskim, możesz dodać obie domeny do swojego rynku w Kanadzie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij nazwę rynku Główny.
 3. W sekcji Ustawienia rynku kliknij opcję Języki i domeny, a następnie kliknij opcję Zarządzaj domenami.
 4. W oknie dialogowym Zarządzaj domenami kliknij opcję Użyj wielu domen > + Dodaj istniejącą domenę, a następnie z menu rozwijanego wybierz domenę, którą chcesz dodać.
 5. Wybierz domyślny język dla domeny z menu rozwijanego Domyślny.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj rynki docelowe za pomocą domen lub subdomen

Aby używać domen najwyższego poziomu lub subdomen dla adresów URL specyficznych dla regionu, musisz dodać domenę lub subdomenę dla każdego rynku, który chcesz skonfigurować. Po dodaniu domen lub subdomen przypisz je do swoich rynków docelowych i aktywuj języki, które chcesz wyświetlić.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij nazwę rynku, do którego chcesz przypisać osobną domenę.
 3. W sekcji Ustawienia rynku kliknij opcję Języki i domeny.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj domenami, a następnie wybierz opcję Użyj osobnej domeny/subdomeny.
 5. Z listy Domena lub subdomena wybierz domenę najwyższego poziomu lub subdomenę, którą chcesz przypisać do tego rynku.
 6. Opcjonalnie: W sekcji Języki sprawdź języki, które chcesz aktywować na tym rynku.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu rynków docelowych za pomocą domen lub subdomen możesz przejść na inną metodę, o ile powiązana domena lub subdomena jest podłączona do Twojego panelu administracyjnego Shopify. Jeśli usuniesz domenę lub subdomenę, klientom, którzy spróbują odwiedzić adres URL specyficzny dla regionu, wyświetli się strona błędu 404.

Skonfiguruj rynki docelowe za pomocą podfolderów

Podczas konfigurowania unikalnych adresów URL za pomocą podfolderów po dwuliterowym sufiksie dla każdego języka obsługiwanego przez rynek należy dodać specyficzny dla danego regionu sufiks, który pojawia się na końcu adresu URL. Jeśli sprzedajesz w wielu językach, możesz aktywować wiele języków dla każdego rynku.

Na przykład, jeśli Stany Zjednoczone są Twoim głównym rynkiem na stronie your-shop-name.com, możesz użyć podfolderów, aby dotrzeć do rynku w Kanadzie na stronie your-shop-name.com/en-ca. Jeśli zdecydujesz się wybrać język francuski jako opcję językową dla swoich kanadyjskich klientów, będzie się to wiązało z użyciem unikalnego podfolderu na stronie your-shop-name.com/fr-ca.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij nazwę rynku, dla którego chcesz skonfigurować podfolder.
 3. W sekcji Ustawienia rynku kliknij opcję Języki i domeny.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj domenami, a następnie wybierz opcję Użyj podfolderów.
 5. W polu Sufiks domeny wprowadź dla swojego rynku docelowego sufiks specyficzny dla danego regionu. Na przykład eu dla Europy lub ca dla Kanady.
 6. Opcjonalnie: W sekcji Języki sprawdź języki, które chcesz aktywować na tym rynku.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Podfoldery są tworzone przy użyciu domeny podstawowej.

Jeśli później zdecydujesz się usunąć rynek korzystający z podfolderów, klientom, którzy spróbują odwiedzić adres URL specyficzny dla regionu, wyświetli się strona błędu 404. Aby przekierować tych klientów do domeny podstawowej lub innego adresu URL specyficznego dla regionu, możesz zaimportować przekierowania adresu URL za pomocą pliku CSV.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu adresów URL specyficznych dla regionu musisz przesłać mapę witryny dla każdej domeny i subdomeny w Google Search Console.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo