Tạo miền định tuyến cho cửa hàng tùy chỉnh

Bạn có thể tạo miền định tuyến trỏ đến cửa hàng mục tiêu nhưng không chuyển hướng đến miền chính.

Để tạo miền định tuyến, bạn cần thêm miền tùy chỉnh vào cửa hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

  2. Nhấp vào miền bạn muốn đặt làm miền định tuyến.

  3. Nhấp vào Thay đổi loại miền.

  4. Chọn Miền định tuyến rồi nhấp vào Thay đổi loại miền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí