การเชื่อมต่อโดเมนย่อยจากภายนอกกับ Shopify

โดเมนย่อยคือส่วนย่อยของโดเมนรากที่คุณเพิ่มเป็นคำนําหน้าของโดเมนราก หากคุณต้องการใช้โดเมนรากสำหรับเว็บไซต์อื่นและโดเมนย่อยสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณก็สามารถเชื่อมต่อโดเมนย่อยจากบัญชีของผู้ให้บริการจากภายนอกได้

เมื่อคุณซื้อโดเมน หมายความว่าคุณซื้อโดเมนราก เช่น johns-apparel.com นอกจากนี้ คุณยังสามารถมีโดเมนย่อย เช่น www.johns-apparel.com หรือ shop.johns-apparel.comโดยมี johns-apparel.com เป็นโดเมนราก และ www หรือ shop เป็นโดเมนย่อย ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องซื้อโดเมนรากก่อน จึงจะสามารถเพิ่มโดเมนย่อยได้

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนระเบียน CNAME ของคุณบนบัญชีของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ

ในขั้นตอนนี้ คุณจะเปลี่ยนค่าของโฮสต์หรือนามแฝงเป็นของโดเมนย่อย วิธีป้อนโดเมนย่อยของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจากภายนอกของคุณ ตัวอย่างเช่น หากโดเมนย่อยของคุณขึ้นต้นด้วย www คุณอาจต้องป้อน www หรือ www. โดยใส่จุด (.) ปิดท้าย ใช้รายการข้อมูลที่มีอยู่เป็นแนวทาง หรือปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ให้บริการของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดโดเมนย่อยให้มีระเบียน A ชี้ไปยัง Shopify แม้ว่าคุณจะใช้โดเมนดังกล่าวเป็นโดเมนหลักของคุณก็ตาม

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 • โดเมนย่อยของคุณ
 • ระเบียน CNAME ของโดเมนย่อย shops.myshopify.com

ขั้นตอน:

 1. ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ
 2. หาการตั้งค่า DNS หรือพื้นที่จัดการโดเมน
 3. ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ในช่องโฮสต์หรือนามแฝง ให้ป้อนโดเมนย่อยที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณ
  2. ในช่องประเภทหรือประเภทระเบียน ให้ป้อน CNAME
  3. ชี้ระเบียน CNAME ของโดเมนย่อยไปยัง shops.myshopify.com
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบยืนยันว่าโดเมนย่อยของคุณเชื่อมต่อกับ Shopify แล้ว

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

 2. หากต้องการยืนยันว่าโดเมนย่อยของคุณเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว ให้คลิกตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ

การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบยืนยันแล้ว โดเมนของคุณจะปรากฏในรายการของส่วนโดเมนจากภายนอกของหน้าโดเมน โดยมีการระบุสถานะว่าเชื่อมต่อแล้ว

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อโดเมนย่อยกับ Shopify แล้ว คุณสามารถกำหนดให้โดเมนย่อยเป็นโดเมนหลักได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี