Liên hệ với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để được hỗ trợ

Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền bên thứ ba của bạn, ngay cả khi bạn cho phép. Nếu bạn cần trợ giúp để trỏ miền của mình tới cửa hàng Shopify, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp tên miền bên thứ ba. Bạn có thể cần cung cấp các thông tin sau cho họ:

  • Bạn muốn bản ghi A trỏ đến địa chỉ IPv4 của Shopify 23.227.38.65.
  • Bạn muốn bản ghi AAAA trỏ đến địa chỉ IPv6 của Shopify 2620:0127:f00f:5::.
  • Bạn muốn bản ghi CNAME trỏ đến shops.myshopify.com.

Yêu cầu VỀ DNS của bên thứ ba

Nếu bạn sở hữu miền của một trong những nhà cung cấp sau đây, hãy nhấp vào liên kết để nhận những yêu cầu cụ thể về kết nối miền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí