Tạo cửa hàng trong Shopify Plus với Cài đặt tổ chức

Để tạo cửa hàng mới, bạn cần có Quyền cửa hàng.

Khi bạn tạo một cửa hàng, cửa hàng thường sẽ được thêm ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu cửa hàng theo yêu cầu đó vượt quá giới hạn hợp đồng, sẽ có một cửa hàng dùng thử được tạo thay cho cửa hàng này. Cần gửi yêu cầu cho Shopify Plus để thêm cửa hàng bổ sung và bạn sẽ được nhắc phê duyệt một khoản phí bổ sung. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý và cửa hàng dùng thử được nâng cấp trong vòng vài ngày. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận thay đổi.

Những điều cần cân nhắc khi tạo cửa hàng mới

Khi tạo cửa hàng trong tổ chức, bạn sẽ trở thành chủ cửa hàng mới. Để thay đổi chủ sở hữu cửa hàng sau khi tạo cửa hàng, bạn cần sử dụng trang quản trị Shopify của cửa hàng đó.

Trong quá trình tạo cửa hàng, bạn sẽ được yêu cầu đưa ra mục đích cho cửa hàng mới. Mục đích bạn chọn có thể ảnh hưởng đến việc thanh toán hoặc thiết lập cửa hàng nhưng sẽ không hạn chế các tính năng hoặc khả năng của cửa hàng mới. Nếu bạn không chắc chắn nên chọn tùy chọn nào, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Nhập dữ liệu từ cửa hàng hiện có

Khi tạo cửa hàng, bạn có thể nhập những dữ liệu sau từ cửa hàng đã tồn tại trong tổ chức của bạn:

 • chủ đề
 • tệp

Những điều cần cân nhắc khi nhập chủ đề vào cửa hàng mới

Khi bạn nhập chủ đề vào cửa hàng mới, tất cả dẫn chiếu đến tệp được mã hóa cứng trong chủ đề đó sẽ tiếp tục dẫn đến các tệp trong cửa hàng ban đầu hiện có. Nếu xóa tệp trong cửa hàng ban đầu, liên kết đến tập tin đó sẽ không hoạt động trong chủ đề của cửa hàng mới. Để tránh làm hỏng liên kết, đảm bảo rằng bạn nhập tệp khi nhập chủ đề và cập nhật bất kỳ URL nào trong chủ đề để dẫn đến các tệp trong cửa hàng mới.

Tạo cửa hàng mới trong Cài đặt tổ chức

Để tạo cửa hàng mới, bạn cần có Quyền cửa hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Cửa hàng.
 3. Nhấp vào Create store (Tạo cửa hàng).
 4. Trong mục Store type (Loại cửa hàng), chọn mục đích của cửa hàng mới.
 5. Trong mục Hồ sơ, nhập tên và URL.
 6. Không bắt buộc: Trong mục Tên và biểu tượng nội bộ, nhập tên và têm viết tắt gồm hai hoặc ba chữ cái cho cửa hàng. Tên và tên viết tắt bạn nhập vào mục này chỉ hiển thị trên trang quản trị Shopify và không hiển thị với khách hàng.
 7. Để nhập Chủ đề, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Trong mục Nhập dữ liệu từ cửa hàng, nhấp vào Chọn cửa hàng.
  2. Chọn cửa hàng bạn muốn nhập từ đó.
  3. Nhấp vào Nhập chủ đề.
  4. Chọn các chủ đề bạn muốn nhập.
  5. Không bắt buộc: Để nhập tệp, chọn Tệp.
 8. Nhấp vào Create Store (Tạo cửa hàng).

Bây giờ, bạn có thể đăng nhập vào cửa hàng và bắt đầu thêm thông tin chi tiết.

Định cấu hình cài đặt và thông tin dành riêng cho cửa hàng

Để định cấu hình cài đặt cho cửa hàng cụ thể, ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc cài đặt vận chuyển, hãy sử dụng trang quản trị Shopify của cửa hàng đó.

Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus:

 • chuyển cửa hàng từ thử nghiệm thành sản xuất
 • hủy kích hoạt hoặc đóng cửa hàng
 • hạ cấp gói đăng ký Shopify của cửa hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí