Skapa butiker i Shopify Plus med Organisationsinställningar

För att skapa en ny butik måste du ha Butiksbehörighet.

Vanligtvis när du skapar en butik läggs den till omedelbart. Om den begärda butiken däremot överstiger dina kontraktsbegränsningar skapas istället en provbutik. En förfrågan om att lägga till ytterligare en butik skickas till Shopify Plus, och du kommer att bli uppmanad att godkänna en extra avgift. Inom några dagar kommer din förfrågan att behandlas och din provbutik kommer att uppgraderas. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar ändringen.

Överväganden för att skapa en ny butik

När du skapar en butik i en organisation blir du ägare till den nya butiken. Om du vill ändra en butiks ägare efter att den har skapats, måste du använda den butikens Shopify-admin.

Under processen med att skapa en butik blir du ombedd att ange ett syfte för att skapa din nya butik. Det syfte du väljer kan påverka fakturering eller inställningar för din butik, men kommer inte att begränsa dess funktioner eller rättigheter. Om du inte är säker på vad du ska välja, kontakta då Shopify Plus-supporten.

Importerar data från en befintlig butik

När du skapar en butik kan du importera följande data från en butik som redan finns i din organisation:

 • teman: inkluderar teman från den valda butiken
 • produkter och produktserier: inkluderar alla produkter, varianter, produktserier och deras metafält (exklusive referenstyper) som du har i den valda butiken
 • filer: inkluderar alla bilder, videor och filer som du laddat upp till din valda butik

Överväganden vid import av teman till en ny butik

När du importerar ett tema till en ny butik fortsätter alla hänvisningar till hårdkodade filer i det temat att leda till filerna i den ursprungliga (befintliga) butiken. Om en fil i den ursprungliga butiken raderas kommer länken till den filen att brytas i temat i din nya butik. För att förhindra att länkar bryts, se till att du importerar filer när du importerar teman och att du uppdaterar alla URL:er i ditt tema så att de leder till filerna i din nya butik.

Skapa en ny butik från Organisationsinställningar

För att skapa en ny butik måste du ha Butiksbehörighet.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Butiker i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på Skapa butik.
 4. I avsnittet Butikstyp väljer du syftet med din nya butik.
 5. Ange ett namn och en butiks-URL i avsnittet Profil.
 6. Valfritt: I avsnittet Internt namn och ikon anger du ett namn och en initial med två eller tre bokstäver för butiken. Namnet och initialerna som du anger i det här avsnittet visas endast i Shopify-admin, inte för kunder.
 7. Valfritt: Om du vill importera data så klickar du på Välj butik i avsnittet Importera data från en befintlig butik och väljer sedan butik.
 8. Välj de data som du vill kopiera till den nya butiken genom att slutföra något av följande steg:
  • Gör något av följande för att välja ett tema:
   • Om det finns mer än ett tema i butiken som du har valt så klickar du på Välj teman för att välja de teman som du vill kopiera.
   • Om det bara finns ett tema i butiken som du har valt så väljer du Teman för att kopiera temat.

- Välj Produkter och produktserier för att kopiera alla produkter, varianter och deras metafält (exklusive referenstyper). - Välj Filer för att kopiera alla filer, inklusive alla bilder och videor.

 1. Klicka på Skapa butik.

Du kan nu logga in till butiken och börja lägga till information.

Konfigurera butiksspecifika inställningar och information

För att konfigurera inställningar för en specifik butik, till exempel dess betalningsleverantör eller leveransinställningar, ska du använda den butikens Shopify-administratör.

Kontakta Shopify Plus-support om du vill utföra någon av följande ändringar:

 • ändra en butik från utveckling till produktion
 • inaktivera eller stäng en butik
 • nedgradera din butiks Shopify-prenumerationsplan

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis