Visa butiker i Shopify Plus med Organisationsinställningar

Du kan visa och filtrera en lista över butikerna i din organisation. Butikslistan innehåller följande information:

  • ID
  • namn
  • primär domän
  • typ
  • status

Butiksstatus

En butiks status är antingen aktiv eller väntar på kontrakttillägg. Som standard visas endast aktiva butiker i Organisationsinställningar. Klicka på Väntande för att granska väntande butiker.

Beskrivningar av butiksstatusar.
Status Beskrivning
Aktiv

Aktiva butiker är fullt aktiverade butiker.

En aktiv butik är inte nödvändigtvis öppen för allmänheten. Man kan behöva genomföra vissa inställningar för en ny butik, till exempel lägga till produkter, medarbetare eller försäljningskanaler.

Väntar på kontrakttillägg

Väntande butiker är nyskapade butiker som kan överstiga dina kontraktsgränser.

Väntande butiker blir aktiva efter att förfrågan har behandlats av Shopify och du har godkänt eventuella extra avgifter.

Butikstyp

En butikstyp är dess allmänna syfte. Typen kan påverka fakturering eller inställningar för butiken, men begränsar inte dess funktioner eller rättigheter.

Beskrivning av butikstyperna.
Butikstyp Beskrivning
Produktionsbutik En produktionsbutik är en butik som skapats för att sälja dina produkter.
Utveckling En utvecklingsbutik som har skapats för att handlare ska kunna experimentera med teman, varumärkeshantering eller anpassad kodning. Utvecklingsbutiker är inte avsedda för att sälja produkter.

Butikskonfiguration

Klicka på butikens namn på sidan Butiker för att se mer information om en specifik butik. Avsnittet Butikskonfiguration ger detaljerad information om butiken.

Information tillgänglig på sidan för butikskonfiguration.
Butiksuppgift Beskrivning
Internt namn och ikon Visar butikens interna namn och dess tvåbokstavs- eller trebokstavsidentifierare. Namnet och identifieraren i det här avsnittet visas endast i Shopify-admin och visas inte för kunder.
Butikstyp Beskriver butikens primära syfte.
Användare och behörigheter Visar butikens ägare och antal användare i butiken. Butiksägaren har full behörighet i butiken och kan komma åt dess finansiella information. Klicka på Hantera för att granska hela listan över användare med behörighet till butiken.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis