การดูร้านค้าใน Shopify Plus โดยใช้การตั้งค่าองค์กร

คุณสามารถดูและกรองรายการร้านค้าในองค์กรของคุณได้ รายการร้านค้าประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  • ID
  • ชื่อ
  • โดเมนหลัก
  • type
  • สถานะ

สถานะร้านค้า

สถานะของร้านค้าคือใช้งานอยู่หรือกำลังดำเนินการเพิ่มสัญญา ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะแสดงเฉพาะร้านค้าที่ใช้งานอยู่เท่านั้นในการตั้งค่าองค์กร หากต้องการตรวจสอบร้านค้าที่รอการอนุมัติ ให้คลิกที่ “รอดำเนินการ

คำอธิบายเกี่ยวกับสถานะร้านค้า
สถานะ คำอธิบาย
ใช้งานอยู่

ร้านค้าที่ใช้งานอยู่เป็นร้านค้าที่เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ

ร้านค้าที่ใช้งานอยู่ไม่จำเป็นต้องเปิดต่อสาธารณะ อาจต้องมีการตั้งค่าบางอย่างสำหรับร้านค้าใหม่เช่นการเพิ่มสินค้าพนักงานหรือช่องทางการขาย

รอการเพิ่มลงสู่สัญญา

ร้านค้าที่รอดำเนินการ คือ ร้านค้าที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งอาจเกินขีดจำกัดสัญญาของคุณ

ร้านค้าที่รอดำเนินการอยู่จะเปิดใช้งานหลังจาก Shopify ประมวลผลคำขอดังกล่าวแล้ว และคุณได้อนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว

ประเภทร้านค้า

ประเภทของร้านค้าคือวัตถุประสงค์ทั่วไปของร้านค้า ประเภทของร้านค้าอาจส่งผลต่อการเรียกเก็บเงินหรือการตั้งค่า แต่จะไม่จำกัดฟีเจอร์หรือประสิทธิภาพของร้านค้า

คำอธิบายเกี่ยวกับประเภทของร้านค้า
ประเภทร้านค้า คำอธิบาย
ร้านค้าสำหรับการผลิต ร้านค้าสำหรับการผลิตคือร้านค้าที่สร้างขึ้นเพื่อขายสินค้าของคุณ
การพัฒนา ร้านค้าระยะพัฒนาที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ขายสามารถทดลองใช้ธีม การสร้างแบรนด์ หรือการเขียนโค้ดแบบกำหนดเองได้ ร้านค้าระยะพัฒนาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า

การกําหนดค่าร้านค้า

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ชื่อร้านค้าในหน้าร้านค้า ส่วนการกำหนดค่าร้านค้าจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับร้านค้า

ข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าการกําหนดค่าร้านค้า
รายละเอียดร้านค้า คำอธิบาย
ชื่อภายในและไอคอน แสดงชื่อภายในและตัวระบุสองหรือสามตัวอักษรของร้านค้า ชื่อและตัวระบุในส่วนนี้จะแสดงในส่วน Shopify admin เท่านั้น และจะไม่แสดงให้ลูกค้าดู
ประเภทร้านค้า อธิบายวัตถุประสงค์หลักของร้านค้า
ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต แสดงเจ้าของร้านค้าและจํานวนผู้ใช้ในร้านค้าเจ้าของร้านค้ามีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบในร้านค้าและสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้คลิก “จัดการ” เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตไปยังร้านค้าทั้งหมด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี