Shopify Plus'ta mağazaları Kuruluş Ayarları'nda görüntüleme

Kuruluştaki mağazaların bir listesini görüntüleyebilir ve filtreleyebilirsiniz. Mağaza listesi aşağıdaki bilgileri içerir:

  • Kimlik
  • ad
  • birincil alan adı
  • tür
  • durum

Mağaza durumu

Bir mağazanın durumu "etkin" veya "sözleşme eki bekleniyor" olur. Varsayılan olarak, Kuruluş Ayarları'nda yalnızca etkin mağazalar görüntülenir. Beklemedeki mağazaları gözden geçirmek için Beklemede'ye tıklayın.

Mağaza durumları açıklamaları.
Durum Açıklama
Etkin

Etkin mağazalar, tamamen etkinleştirilmiş mağazalardır.

Etkin bir mağazanın herkese açık olması gerekmez. Yeni bir mağaza için ürün, personel ve satış kanalı ekleme gibi bazı ayarlamaların yapılması gerekli olabilir.

Sözleşmeye eklenmeyi bekliyor

Bekleyen mağazalar, sözleşme sınırlarınızı aşabilecek yeni oluşturulan mağazalardır.

Beklemedeki mağazalar, talep Shopify tarafından işlendikten ve siz ek ödemeleri onayladıktan sonra etkin hâle gelir.

Mağaza türü

Mağazanın türü, genel amacıdır. Tür, faturalandırma veya mağaza ayarlama işleminizi etkileyebilir ancak mağazanızın özelliklerini ya da yeteneklerini kısıtlamaz.

Mağaza türlerinin açıklaması.
Mağaza türü Açıklama
Üretim mağazası Üretim mağazası, ürünlerinizi satmak için oluşturulan bir mağazadır.
Geliştirme Satıcıların temaları, marka öğelerini veya özel kodlamayı denemesine olanak tanımak için oluşturulan bir geliştirme mağazasıdır. Geliştirme mağazaları ürün satmak için tasarlanmamıştır.

Mağaza yapılandırması

Belirli bir mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için Mağazalar sayfasında mağazanın adına tıklayın. Mağaza yapılandırması bölümü, mağaza hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar.

Mağaza yapılandırması sayfasında yer alan bilgiler.
Mağaza ayrıntıları Açıklama
Dahili ad ve simge Mağazanın dahili adını ve iki veya üç harfli tanımlayıcısını gösterir. Bu bölümdeki ad ve tanımlayıcı yalnızca Shopify yöneticisi içinde gösterilir ve müşterilere görüntülenmez.
Mağaza türü Mağazanın birincil amacını açıklar.
Kullanıcılar ve izinler Mağazanın sahibini ve mağazadaki kullanıcı sayısını gösterir. Mağaza sahibi, mağazadaki tüm izinlere sahiptir ve mağazanın finansal bilgilerine erişebilir. Mağazada izinlere sahip kullanıcıların tam listesini gözden geçirmek için Yönet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene