Wyświetlanie sklepów w ustawieniach organizacji

Lista sklepów zawiera następujące informacje:

  • ID
  • nazwa
  • domena podstawowa
  • type
  • status

Status sklepu

Status sklepu to Aktywny lub Oczekujący na dodanie do umowy. Domyślnie w ustawieniach organizacji wyświetlane są tylko aktywne sklepy. Aby przejrzeć oczekujące sklepy, kliknij opcję Oczekujące.

Opisy statusów sklepu.
Status Opis
Aktywny

Aktywne sklepy są w pełni aktywowanymi sklepami.

Aktywny sklep nie musi być koniecznie ogólnodostępny. Może być wymagane wykonanie pewnej konfiguracji dla nowego sklepu, np. w zakresie dodawania produktów, pracowników lub kanałów sprzedaży.

Oczekujący na dodanie do kontraktu

Oczekujące sklepy to nowo utworzone sklepy, które mogą przekroczyć limity kontraktu.

Oczekujące sklepy staną się aktywne po przetworzeniu żądania przez Shopify i zatwierdzeniu przez Ciebie wszelkich dodatkowych opłat.

Typ sklepu

Typ sklepu jest jego celem ogólnym. Typ może mieć wpływ na rozliczenie lub konfigurację sklepu, ale nie ograniczy jego funkcji ani możliwości.

Opis typów sklepów.
Typ sklepu Opis
Sklep produkcyjny Sklep produkcyjny to sklep utworzony w celu sprzedaży produktów.
W fazie rozwoju Sklep w fazie rozwoju utworzony w celu umożliwienia sprzedawcom eksperymentowania z szablonami, brandingiem lub niestandardowym kodowaniem. Sklepy w fazie rozwoju nie są przeznaczone do sprzedaży produktów.

Konfiguracja sklepu

Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonego sklepu, kliknij nazwę tego sklepu na stronie Sklepy. Sekcja Konfiguracja sklepu zawiera szczegółowe informacje na temat sklepu.

Informacje dostępne na stronie konfiguracji sklepu.
Dane sklepu Opis
Wewnętrzna nazwa i ikona Wyświetla wewnętrzną nazwę sklepu i jego dwuliterowy lub trzyliterowy identyfikator. Nazwa i identyfikator w tej sekcji pojawiają się tylko w panelu administracyjnym Shopify i nie są wyświetlane klientom.
Typ sklepu Opisuje główny cel sklepu.
Użytkownicy i uprawnienia Wyświetla właściciela sklepu i liczbę użytkowników w sklepie. Właściciel sklepu ma pełne uprawnienia w sklepie i może uzyskać dostęp do danych finansowych dotyczących sklepu. Kliknij opcję Zarządzaj, aby przejrzeć pełną listę użytkowników z uprawnieniami do sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo