Hantera användare i Shopify Plus med Organisationsinställningar

Om du har tillgång till Organisationsinställningar kan du hantera användare över butikerna i din organisation i Shopify-admin.

Du kan göra följande från avsnittet Användare i Organisationsinställningar:

  • Lägga till, stänga av eller ta bort medarbetare.
  • Skapa och tilldela användarroller.
  • Göra ändringar som påverkar specifika butiker.
  • Göra organisationsomfattande ändringar som kan påverka alla dina butiker.
  • Ändra organisationens säkerhetskrav.

Du måste ha behörigheten Användare på organisationsnivå för att hantera användare i hela din organisation. För att hantera personal på butiksnivå måste du ha redigeringsbehörigheter i avsnittet Användarhantering i önskad butik.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis