Chạy thử tính năng

Đợt chạy thử tính năng cho phép bạn kích hoạt các tính năng sắp ra mắt của Shopify trên các cửa hàng cụ thể trong tổ chức trước khi phát hành tính năng này cho tất cả các cửa hàng Shopify. Quá trình này cho phép bạn thử nghiệm và cập nhật mọi quy trình làm việc và tích hợp API có thể cần điều chỉnh do tính năng mới, giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng khi phát hành tính năng này cho tất cả cửa hàng.

Để truy cập vào đợt chạy thử tính năng trên Trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt rồi nhấp vào Chạy thử tính năng trong mục Tổ chức.

Danh sách tính năng sẽ hiển thị với lịch phát hành tự động và số cửa hàng mà tính năng này đang hoạt động.

Quyền

Chủ sở hữu tổ chức sẽ mặc định có quyền chạy thử tính năng. Chủ sở hữu tổ chức có thể chỉ định quyền chạy thử tính năng cho nhân viên trong tổ chức.

Tìm hiểu thêm về quản lý người dùng bằng cài đặt tổ chức.

Thông báo

Khi một tính năng được phát hành để chạy thử, bạn sẽ nhận được email kèm thông tin chi tiết về tính năng này. Bạn có thể quản lý cửa hàng bạn muốn kích hoạt tính năng đó.

Bạn sẽ nhận được email nếu xảy ra sự cố khi kích hoạt tính năng trong cửa hàng.

Kích hoạt tính năng

Bạn có thể kích hoạt tính năng cho tất cả các cửa hàng cùng lúc hoặc từng cửa hàng nếu cần.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Chạy thử tính năng.
 3. Nhấp vào Kích hoạt tính năng trên cửa hàng bên cạnh tính năng bạn muốn kích hoạt.
 4. Danh sách cửa hàng sẽ hiển thị trong hộp thoại. Bạn có thể lọc theo cửa hàng thử nghiệm hoặc cửa hàng sản xuất. Bạn có thể hoàn tất các thao tác sau:

  • Bật/tắt Tự động kích hoạt trên tất cả các cửa hàng trong tương lai để tự động kích hoạt tính năng này trên tất cả các cửa hàng mới.
  • Chọn hộp kiểm Cửa hàng để chọn tất cả cửa hàng trong chế độ xem hiện tại hoặc trong toàn bộ tổ chức.
  • Chọn hộp kiểm bên cạnh tên cửa hàng để chọn từng cửa hàng. Bạn có thể chọn số lượng cửa hàng tùy ý.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hủy kích hoạt tính năng

Bạn có thể hủy kích hoạt tính năng cho cửa hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Chạy thử tính năng.
 3. Nhấp vào Quản lý bên cạnh tính năng bạn muốn hủy kích hoạt.
 4. Bỏ chọn cửa hàng để hủy kích hoạt tính năng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Quản lý ngày phát hành

Mỗi tính năng sẽ được phát hành vào một ngày cụ thể, nhưng bạn có thể linh động trước ngày đó. Bạn có thể chỉnh sửa lịch phát hành tự động thành bất kỳ lúc nào trước ngày phải phát hành tính năng đó.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Chạy thử tính năng.
 3. Trong mục dòng thời gian của tính năng, nhấp vào biểu tượng bút chì.
 4. Chọn ngày mới trong hộp chọn lịch.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí