Gửi hàng bằng DHL Express Worldwide trên Managed Markets

Bạn có thể sử dụng DHL Express Worldwide làm dịch vụ vận chuyển trên Managed Markets.

Những lưu ý khi sử dụng DHL Express Worldwide với Managed Markets

Xem lại những lưu ý sau đây trước khi gửi hàng bằng DHL Express Worldwide:

 • Không thể mang gói hàng DHL Express đến địa điểm USPS. Loại gói hàng duy nhất có thể mang đến địa điểm gửi hàng USPS là gói hàng DHL eCommerce.
 • DHL Express Worldwide không hỗ trợ chọn hộp thư bưu điện làm địa chỉ nơi gửi hoặc nơi nhận bằng Managed Markets. Nếu cần gửi hàng đến hộp thư bưu điện, hãy sử dụng dịch vụ vận chuyển DHL eCommerce.

Yêu cầu về gói hàng khi sử dụng DHL Express Worldwide với Managed Markets

DHL Express Worldwide đặt ra các hạn chế về kích thước và trọng lượng tối đa của lô hàng. Xem xét bảng sau để đảm bảo rằng đơn hàng của bạn không vượt quá những hạn chế này.

Khi gửi hàng bằng DHL Express Worldwide, bạn có thể trả phụ phí cho kiện hàng quá trọng lượng, kiện hàng quá khổ hoặc pallet không thể xếp chồng để ghi đè những giá trị gói hàng tối đa sau, ngoại trừ trọng lượng tối đa của pallet. Không chấp nhận các gói hàng dài quá 120 inch.

Yêu cầu về trọng lượng và kích thước của DHL Express Worldwide
Kích thước Kiện hàng Pallet
Chiều dài 48 inch 48 inch
Chiều rộng 48 inch 48 inch
Chiều cao 48 inch 63 inch
Trọng lượng 150 lb 660 lb

Vật tư vận chuyển miễn phí của DHL

Bạn có thể đặt vật tư vận chuyển miễn phí bằng cách gửi email cho DHL theo địa chỉ ShopifyMPSupplies@dhl.com. Liên kết này mở một email mẫu trong ứng dụng email ưu tiên của bạn:

Giới hạn giá trị khi sử dụng DHL Express Worldwide với Managed Markets

Giá trị đơn hàng tối đa để vận chuyển bằng DHL Express Worldwide là 25.000 USD, nhưng các hạn chế về giá trị đối với danh mục sản phẩm cụ thể có thể khác nhau tùy từng quốc gia nơi nhận.

Một số danh mục sản phẩm nhất định như trang sức hoặc đồng hồ không được vượt quá 5.000 USD mỗi mặt hàng riêng lẻ. Ví dụ: Nếu bạn bán trang sức thì bạn vẫn có thể mua nhãn vận chuyển có giá trị lên đến 25.000 USD, nhưng bạn cần đảm bảo rằng từng mặt hàng trang sức không vượt quá 5.000 USD.

Mang sản phẩm đến DHL Express Worldwide

Nếu sử dụng DHL Express Worldwide với Managed Markets thì bạn có thể mang sản phẩm đến địa điểm gửi hàng của DHL hoặc hẹn lịch lấy hàng. Nếu muốn thiết lập thời hạn và ngày lấy hàng định kỳ cho lô hàng, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Ví dụ: Bạn có thể thiết lập thời hạn lấy hàng là thứ Hai và thứ Sáu lúc 3:00 CH - 5:00 CH.

Hẹn lịch nhận hàng với DHL Express Worldwide

Bạn có thể hẹn lịch lấy hàng 1 lần trước 1 đến 7 ngày. Thời gian lấy hàng là ước tính và phụ thuộc vào giao thông, thời tiết và địa chỉ lấy hàng. Nếu muốn hẹn lịch cho nhiều lần lấy hàng, bạn cần mua ít nhất một nhãn DHL Express.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Để hẹn lịch lấy hàng, làm theo một trong hai cách sau:

  • Để hẹn lịch nhận hàng ngay sau khi bạn mua nhãn vận chuyển, nhấp vào Tùy chọn nhận hàng rồi nhấp vào Hẹn lịch nhận hàng với DHL.
  • Để hẹn lịch lấy hàng cho đơn hàng được thực hiện bằng DHL Express, hãy mở đơn hàng, nhấp vào biểu tượng , sau đó nhấp vào Hẹn lịch lấy hàng với DHL.
 3. Trong mục Địa chỉ lấy hàng, chọn địa chỉ lấy hàng hoặc nhập địa chỉ tùy chỉnh. Địa chỉ tùy chỉnh không được lưu cho những lần lấy hàng trong tương lai.

 4. Trong mục Chi tiết lấy hàng, cung cấp những thông tin sau:

  • tên người liên hệ và số điện thoại
  • ngày lấy hàng và thời gian lấy hàng dự kiến
  • địa điểm đặt gói hàng, ví dụ bàn lễ tân hoặc cửa trước
  • mọi hướng dẫn đặc biệt cho hãng chuyển phát, ví dụ số căn hộ hoặc mã tòa nhà.
 5. Xem lại tóm tắt lần lấy hàng, sau đó nhấp vào Hẹn lịch lấy hàng.

Bạn có thể xem lần lấy hàng đã hẹn lịch này tại trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp với dịch vụ lấy hàng theo lịch, hãy gọi cho DHL theo số 1-800-CALL-DHL (1-800-225-5345) rồi cung cấp số xác nhận lấy hàng và mã theo dõi của bạn. Bạn có thể tìm thấy số xác nhận lấy hàng tại Lịch trình đơn hàng.

Hủy nhận hàng với DHL Express Worldwide

Bạn có thể hủy lịch hẹn nhận hàng. Nếu bạn cố gắng hủy lịch hẹn nhận hàng sát ngày hẹn, có thể đã quá muộn để ngăn tài xế đến đúng thời gian hẹn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào View pickups (Xem thông tin lấy hàng).

 3. Nhấp Cancel pickup (Hủy lấy hàng).

 4. Nhấp Cancel pickup (Hủy lấy hàng) một lần nữa để xác nhận.

Bảo hiểm vận chuyển của DHL Express Worldwide với Managed Markets

DHL cung cấp bảo hiểm cho các lô hàng Managed Markets bị thất lạc và hư hại. Đối với DHL Express Worldwide, đây là phạm vi bảo hiểm hữu hạn cho các lô hàng dựa trên giá trị hoặc trọng lượng. Để xem chi tiết đầy đủ về khả năng hoàn tiền cho yêu cầu bồi thường, tham khảo mục 6.1 của Điều khoản và Điều kiện vận chuyển của DHL Express.

Gửi yêu cầu đòi bồi thường

Nếu lô hàng của bạn bị thất lạc hoặc hư hại, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để gửi yêu cầu bồi thường. Nếu gói hàng bị hư hỏng khi đến nơi, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường ngay lập tức bất kể bạn dùng dịch vụ vận chuyển nào. Bộ phận hỗ trợ của Shopify phải nhận được thông báo về yêu cầu bồi thường cho lô hàng thất lạc trong vòng 25 ngày sau khi bạn nhận gói hàng.

Ngay khi bạn phát hiện gói hàng bị thất lạc hoặc hư hại, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để gửi yêu cầu bồi thường. Bạn cần cung cấp các thông tin sau để gửi yêu cầu bồi thường:

 • mã đơn hàng
 • số điện thoại người nhận
 • ảnh chụp màn hình hiển thị tin nhắn từ khách hàng xác nhận tình trạng thất lạc hoặc hư hỏng của gói hàng
 • đối với yêu cầu bồi thường cho gói hàng bị hư hại, thêm các thông tin sau:
  • mô tả thiệt hại
  • ảnh chụp gói hàng và sản phẩm bị hư hại

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí