Frakt med DHL Express Worldwide på Managed Markets

Du kan bruke DHL Express Worldwide som frakttjeneste med Managed Markets.

Hensyn ved bruk av DHL Express Worldwide med Managed Markets

Gå gjennom følgende hensyn før du sender med DHL Express Worldwide:

 • DHL Express-pakker kan ikke leveres til USPS-lokalisasjoner. De eneste pakkene som kan leveres til USPS-leveringssteder er DHL eCommerce-pakker.
 • DHL Express Worldwide støtter ikke postbokser (PO) for opprinnelses- eller destinasjonsadresser med Managed Markets. Hvis du har behov for å sende til en postboks, må du bruke DHL eCommerce-frakttjenester.

Pakkekrav for DHL Express Worldwide med Managed Markets

DHL Express Worldwide har begrensninger på maksimumsmål og -vekt på forsendelser. Gå gjennom tabellen nedenfor for å sikre at bestillingene dine ikke overstiger disse begrensningene.

Når du sender med DHL Express Worldwide, kan du betale et ekstragebyr for overvekt, for store størrelser eller ikke-stablbare paller for å overstyre følgende maksimumsverdier for pakker, med unntak av maksimal pallevekt. Pakker som overstiger 304,8 cm (120 tommer) i lengde godtas ikke.

Krav til vekt og mål for DHL Express Worldwide
Mål Kolli Pall
Lengde 121,92 cm (48 tommer) 121,92 cm (48 tommer)
Bredde 121,92 cm (48 tommer) 121,92 cm (48 tommer)
Høyde 121,92 cm (48 tommer) 160,02 cm (63 tommer)
Vekt 68 kg (150 pund) 299,37 kg (660 pund)

Gratis forsendelsesmateriell fra DHL

Du kan bestille gratis forsendelsesmateriell ved å sende DHL en e-postmelding til ShopifyMPSupplies@dhl.com. Denne knappen åpner en e-postmal i din foretrukne e-post-klient:

Verdibegrensninger for DHL Express Worldwide med Managed Markets

Den maksimale bestillingsverdien for frakt med DHL Express Worldwide er 25 000 USD, men verdibegrensninger for bestemte produktkategorier kan variere fra destinasjonsland til destinasjonsland.

Enkelte produktkategorier, som smykker eller klokker, kan ikke overstige en verdi på 5000 USD per vare. Hvis du for eksempel selger smykker, kan du fortsatt kjøpe en fraktetikett med en verdi opp til 25 000 USD, men du må sikre at hver enkelt smykkevare ikke overstiger en verdi på 5000 USD.

Levere produkter til DHL Express Worldwide

Hvis du bruker DHL Express Worldwide med Managed Markets, kan du levere produktene til et DHL-leveringssted eller avtale henting. For å konfigurere en gjentakende hentedag og et tidsvindu for forsendelser kan du kontakte Shopify-brukerstøtten. Du kan for eksempel angi hentevinduet til å være mandager og fredager mellom kl. 15.00 og 17.00.

Avtal en DHL Express Worldwide-henting

Du kan avtale en enkelthenting fra én til syv dager på forhånd. Hentetidene er estimater, og avhenger av trafikk, vær og henteadresse. Hvis du ønsker å avtale flere hentinger, må du kjøpe minst én DHL Express-etikett.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Gjør en av følgende for å planlegge en henting:

  • For å avtale en henting umiddelbart etter kjøpet av en fraktetikett, kan du klikke på Hentealternativer og deretter på Avtal en DHL-henting.
  • For å avtale en henting for en bestilling som oppfylles med DHL Express, åpner du bestillingen, klikker på ikonet , og velger deretter Avtal en DHL-henting.
 3. Velg henteadressen eller angi en egendefinert adresse i seksjonen Henteadresse. Egendefinerte adresser lagres ikke for fremtidige hentinger.

 4. Oppgi følgende opplysninger i seksjonen Hentedetaljer:

  • kontaktnavn og telefonnummer
  • hentedato og estimert hentetid
  • pakkens plassering, som for eksempel en resepsjon eller inngangsdør
  • eventuelle spesielle instruksjoner til budet, som leilighetsnummer eller kode på ringeklokken.
 5. Gå gjennom hentesammendraget og klikk på Planlegg henting.

Du kan se dine planlagte hentinger på Bestillinger-siden i Shopify-administrator.

Hvis du trenger mer hjelp med den planlagte hentingen, kan du ringe DHL på 1-800-CALL DHL (1-800-225-5345) og oppgi bekreftelsesnummeret for hentingen og sporingsnummeret. Du finner hentebekreftelsesnummeret ditt i bestillingens tidslinje.

Kanseller en DHL Express Worldwide-henting

Du kan kansellere en planlagt henting. Hvis du prøver å kansellere en henting som nærmer seg den avtalte hentetiden, kan det være for sent, og sjåføren kan fortsatt møte opp til avtalt tid.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Vis hentinger.

 3. Klikk på Kanseller henting.

 4. Klikk på Kanseller henting igjen for å bekrefte.

Fraktdekning for DHL Express Worldwide med Managed Markets

DHL tilbyr dekning for tapte og skadede Managed Markets-forsendelser. Det er begrenset dekning for forsendelser basert på verdi eller vekt for DHL Express Worldwide. For å se all informasjon om mulig kravrefusjon kan du se avsnitt 6.1 i DHL Express' vilkår og betingelser for frakt.

Sende et krav

Hvis forsendelsen din er tapt eller skadet, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte for å sende inn et krav. Hvis en pakke leveres skadet, kan du sende inn et krav umiddelbart, uavhengig av frakttjeneste. Shopify-brukerstøtte må motta varsel om et tapskrav innen 25 dager etter at pakken ble hentet.

Så snart du oppdager at en pakke er tapt eller skadet, må du kontakte Shopify-brukerstøtte for å sende inn et krav. Du må oppgi følgende opplysninger for å sende inn et krav:

 • ordrenummeret
 • mottakerens telefonnummer
 • et skjermbilde som viser meldinger fra kunden som bekrefter tap eller skade på pakken
 • for skadekrav må følgende opplysninger inkluderes:
  • en beskrivelse av skaden
  • bilder av den skadede pakken og produktene

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis