Oppfylle og administrere Shopify Markets Pro-bestillinger

Du kan oppfylle internasjonale bestillinger med Markets Pro ved hjelp av et av følgende alternativer:

 • Kjøp og skriv ut fraktetiketter for DHL og UPS direkte i Shopify-administrator.
 • Skriv ut, oppfyll og send bestillinger med fraktetiketter fra DHL og UPS med en tredjepartsoppfyllelsespartner.

Du kan også refundere og returnere Markets Pro-bestillinger.

Hensyn ved kjøp av Markets Pro-fraktetiketter

Du bør gå gjennom følgende hensyn og begrensninger før du kjøper fraktetiketter for internasjonale bestillinger:

 • Du kan ikke legge til fraktforsikring for Markets Pro-fraktetiketter.
 • Transportørpakker støttes ikke med Markets Pro. Hvis du oppfyller fra inne i Shopify, må du bruke tilpassede pakker fra innstillingene for Frakt og leveranse i administrator. Hvis du oppfyller med en tredjeparts oppfyllelsespartner, må du bruke pakkene som er konfigurert i den appen eller plattformen.
 • Du kan bare kjøpe fraktetiketter fra DHL og UPS.
 • For å sikre presise beregninger av tollplikter, kan du ikke redigere forsendelsesland, -stat eller -provins for følgende typer bestillinger:

  • bestillinger med forhåndsbetalte tollplikter
  • bestillinger som sendes til Canada, USA eller Brasil
 • Den maksimale deklarerte verdien for internasjonale forsendelser er 25 000 USD.

 • Egendefinerte varelinjer støttes ikke med Markets Pro. For å sende egendefinerte varelinjer, må du opprette et bestillingsutkast og endre registrert forhandler for bestillingen fra Markets Pro til deg selv.

 • Kundens for- eller etternavn kan ikke være én enkelt bokstav i kundens leveringsdetaljer. J Doe og John D er for eksempel begge ugyldige formater for kundenavn.

 • Deling av et enkeltprodukt i flere forsendelser støttes ikke med Markets Pro. Totalt én fraktetikett per produkt kan kjøpes for hver bestilling.

 • Fraktetiketter for Markets Pro viser en vekt på 1 pund for alle etiketter, for å gi beskjed til transportøren om at hver pakke må veies. Dette endrer ikke faktureringen av Markets Pro-etiketter. Vekten som deklareres av deg eller logistikkpartneren ved opprettelse av etiketten brukes til det innledende etikettestimatet, og lagres i strekkoden på etiketten for avstemming mellom etikettestimatet og transportørens fakturering av etiketten.

 • Bestillinger som inneholder gratis varer viser en verdi på 1,00 USD på kommersielle fakturaer for varer som er gratis. Dette garanterer ikke at forsendelsen passerer gjennom tollen, og det finnes ingen måte å manuelt deklarere verdien av en gratis vare.

Oppfylle bestillinger direkte i Shopify-administrator

Du kan oppfylle Markets Pro-bestillinger direkte i Shopify-administrator ved å kjøpe fraktetiketter individuelt eller samlet.

Kjøpe og skrive ut fraktetiketter individuelt

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på en bestilling som inneholder varer som ikke er sluttført.

 3. I Ikke-sluttført-seksjonen, klikker du på Opprett fraktetikett.

 4. Bekreft antall varer du vil inkludere i denne sluttførselen i seksjonen VARER. Hvis du vil sende kundens bestilling med mer enn én sluttførsel, så reduserer du mengden av hver vare som du ikke vil sende i denne sluttførselen. Du kan kjøpe en ekstra fraktetikett for hver sluttførsel som kreves for å fullføre hele bestillingen.

 5. Gå gjennom tolldeklarasjonsskjemaet og legg til manglende opplysninger:

  1. Klikk Rediger tollinformasjon i seksjonen VARER.
  2. Bekreft produktinformasjon som vekt, antall, verdi og beskrivelse.
  3. Klikk på Lagre.
 6. Velg en eksisterende pakke eller opprett en ny pakke i seksjonen Pakke:

  • Velg en pakke fra rullegardinmenyen Pakke for å bruke en eksisterende pakke.
  • Følg disse trinnene for å opprette en ny pakke:
   1. Klikk Legg til pakke i seksjonen Pakke.
   2. Angi informasjonen om den nye pakken i dialogboksen Legg til pakke.
   3. Klikk på Legg til pakke.
 7. Angi totalvekten på forsendelsen i feltet Totalvekt (inkludert pakke).

 8. Velg en sendingsdato i feltet Sendingsdato. Hvis du ønsker å sende fraktinformasjon til kunden automatisk på denne datoen, velger du Send fraktinformasjon til kunder.

 9. Se gjennom leveringsdetaljene i Sammendrag-seksjonen, og klikk deretter på Kjøp fraktetikett.

 10. Velg om du vil samle fraktetiketter med tollskjemaer eller følgesedler, og velg deretter formatet for utskriftspapiret.

 11. Skriv ut fraktetiketter og dokumenter.

Kjøpe og skrive ut mange fraktetiketter samtidig

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Valgfritt: For å vise bare bestillinger som skal oppfylles, kan du klikke på Ikke-behandlet-fanen.

 3. Velg avmerkingsboksen ved siden av hver enkelt bestilling du vil opprette en fraktetikett for.

 4. Klikk på Opprett fraktetiketter. Hvis du oppfyller fra flere lokalisasjoner, velger du riktig lokalisasjon og klikker Fortsett.

 5. Gå gjennom tolldeklarasjonsskjemaet og legg til manglende opplysninger:

  1. Klikk feltet Varer i en bestilling.
  2. Klikk Rediger tolldeklarasjon.
  3. Kontroller produktvekt, antall, verdi og beskrivelse for hvert produkt.
  4. Valgfritt: Velg Lagre fraktinformasjon i produktdetaljer.
  5. Velg et alternativ for å oppdatere flere bestillinger, eller bare denne bestillingen, under Oppdater tolldeklarasjonsskjema.
  6. Klikk på Lagre.
 6. Gjør eventuelle endringer i etikettene på siden Opprett fraktetiketter.

 7. Klikk på Se gjennom og kjøp.

 8. Valgfritt: Endre forsendelsesdatoen.

 9. Valgfritt: Endre hvorvidt en e-post for bestillingsoppfyllelse sendes til kundene dine.

 10. Klikk Kjøp fraktetiketter.

 11. Velg om du ønsker å samle fraktetiketter med tollskjemaer og følgesedler, og velg deretter formatet for utskriftspapiret.

 12. Skriv ut fraktetiketter og dokumenter.

Oppfylle bestillinger ved hjelp av eksterne oppfyllelsestjenester

Shopify Markets Pro-bestillinger kan oppfylles gjennom følgende kompatible oppfyllelsestjenester:

Hvis du har behov for å annullere en eksisterende fraktetikett fra en ekstern oppfyllelsestjeneste og få utstedt en ny, kan du klikke på Kanseller etikett og deretter kjøpe en ny. Du belastes bare for etiketten som skannes av transportøren.

Hvis du bruker en oppfyllelsestjeneste som ikke står på denne listen og ønsker å komme i gang umiddelbart, må du eller oppfyllelsespartneren kjøpe fraktetiketter og oppfylle Markets Pro-bestillinger gjennom Shopify-administrator. Hvis du vil integrere en ekstern oppfyllelsestjeneste med Shopify Markets Pro, må du kontakte din salgsrepresentant.

Hensyn ved bruk av eksterne oppfyllelsestjenester

 • Hvis du bruker egendefinerte fastpriser fordi du ikke har oppdatert fraktinnstillingene ennå, bør du vurdere å oppdatere for å dra nytte av de nye funksjonene.
 • Hvis du skriver ut en fraktetikett utenfor Shopify-administrator, vil det kjøperen velger i kassen sendes videre til den eksterne oppfyllingsleverandøren som en etikett. Den eksterne leverandøren kan ikke velge blant Markets Pro-frakttjenester, så hva som sendes til den eksterne leverandøren avhenger av hvilke priser som velges i kassen. Transportørberegnede priser sendes videre som postklassen som velges i kassen. Fastpriser sendes videre på ulik måte, avhengig av hva som velges i kassen:

  • Økonomi: DHL eCommerce
  • Standard: UPS
  • Ekspress: DHL Express
  • Egendefinert fastpris: DHL Express
 • Flere kompatible oppfyllelsestjenester vil lanseres i fremtiden. Hvis du er en oppfyllelsestjeneste eller en forhandler som bruker en oppfyllelsestjeneste som ikke står på listen, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Bestillinger på vent

Markets Pro-bestillinger stanses midlertidig, og kan ikke oppfylles før stansen er opphevet. Under bestillingsstansen gjennomfører Markets Pro en svindelanalyse av bestillingen, kontrollerer bestillingens informasjon, som kundens e-postadresse og telefonnummer, og kontrollerer at riktige tollplikter og importavgifter er samlet inn, hvis det er aktuelt.

Bestillingsstansen fjernes vanligvis innen fem minutter. I noen tilfeller kan Markets Pro stanse bestillingen lenger for å gjøre ytterligere kontroller.

Når bestillingsstansen er fjernet innhentes betalingen for bestillingen automatisk, eller du kan samle den inn manuelt, avhengig av hvilken metode du bruker for innsamling av betalinger.

Administrere Markets Pro-bestillingsutkast

Når du oppretter et bestillingsutkast og legger til en kunde med en leveringsadresse i et marked som administreres av Markets Pro, velges Markets Pros registrerte forhandler automatisk for bestillingsutkastet.

Det er viktig å tilordne en Markets Pro-frakttjeneste til bestillingsutkastet ditt. Hvis du ikke tilordner en fraktmetode for Markets Pro, blir ikke tollpliktene beregnet og Markets Pro vil ikke bli tilordnet som den registrerte forhandleren.

Hvis du ikke legger til en kunde, men velger et marked som administreres av Markets Pro, velges Markets Pros registrerte forhandler automatisk for bestillingsutkastet.

Følgende hensyn gjelder for bestillingsutkast som administreres av Markets Pro:

Endre registrert forhandler for et internasjonalt bestillingsutkast

Du kan endre registrert forhandler for et internasjonalt bestillingsutkast. Hvis du endrer registrert forhandler fra Markets Pro til din egen, er du ansvarlig for å håndtere økonomiske og juridiske faktorer ved internasjonale salg.

Avhengig av den registrerte forhandleren du velger, får du tilgang til ulike fraktetiketter:

Trinn:

 1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på bestillingsutkastet du vil endre registrert forhandler for.
 3. Klikk på i seksjonen Marked, og klikk deretter på Endre registrert forhandler.
 4. Velg den registrerte forhandleren du vil administrere bestillingen med.
 5. Klikk på Lagre.

Refundere og returnere Markets Pro-bestillinger

Du kan refundere Markets Pro-bestillinger på samme måte som du refunderer andre bestillinger i Shopify-administrator. Se Opprette returer og refusjoner for mer informasjon.

30-dagers vekslingskursgaranti

Markets Pro-bestillinger som betales i en fremmed valuta har en låst valutakurs, som gjelder i 30 dager. 30-dagers vekslingskursgarantien sikrer at den samme vekslingskursen brukes i 30 dager etter at bestillingen legges inn, og bidrar til at du unngår tap fra svingende valutakurser.

Det betyr at dersom du må refundere en bestilling som er lagt inn i løpet av de siste 30 dagene, vil vekslingskursen være den samme som da bestillingen ble lagt inn.

Tollplikter og MVA

Når Markets Pro-bestillingen oppfylles gis det ingen refusjoner for tollplikter eller MVA. Hvis en full bestilling refunderes før bestillingsoppfylling, får du refundert tollplikter på den påfølgende utbetalingsdatoen.

Returer

Du kan kjøpe en returetikett for Markets Pro-bestillinger fra en tredjepartsleverandør eller -transportør. Markets Pro-bestillinger har ingen bestemte krav til returetiketter.

Bytter

Et produktbytte anses som en ny Markets Pro-bestilling, som må passere tollen. Du eller kunden må betale tollplikter og avgifter for andre gang.

B2B-bestillinger med Markets Pro

B2B-bestillinger støttes ikke av Shopify Markets Pro. Når du legger inn B2B-bestillinger til land eller områder som administreres av Markets Pro, må du være din egen registrerte forhandler for disse bestillingene. Bestillinger byttes automatisk slik at du er registrert forhandler i kassen. Du kan også behandle B2B-bestillinger som bestillingsutkast.

Gratisbestillinger med Markets Pro

Gratisbestillinger støttes ikke av Shopify Markets Pro. Når du oppretter en bestilling med null i dollarverdi til land eller områder som administreres av Markets Pro, må du være din egen registrerte forhandler for disse bestillingene. Disse bestillingene vil automatisk ha butikken som registrert forhandler i kassen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis