Managed Markets

Managed Markets utvider mulighetene i de grensekryssende administrasjonsverktøyene som tilbys av International. Sammen med verktøy som hjelper deg å konfigurere og administrere salg i internasjonale markeder, tilbyr Managed Markets tilleggsfunksjoner som drives av Global-e, for å hjelpe deg å skalere og optimalisere internasjonale markeder direkte fra Shopify-administrator. Managed Markets er bare tilgjengelig for forhandlere som er basert i fastlands-USA. Finn ut mer om krav og hensyn for bruk av Managed Markets.

Når du bruker Managed Markets, blir Global-e den registrerte forhandleren. En registrert forhandler er den juridiske enheten som er ansvarlig for salg av produkter til en kunde og for å følge lokal lovgivning og forskrifter i et annet område eller land. Med mindre en annen part som Global-e engasjeres for å ta på seg dette ansvaret, fungerer de fleste forhandlere som sin egen registrerte forhandler. Når du fungerer som din egen registrerte forhandler, er du ansvarlig for å registrere deg for og innrapportere avgifter, konfigurere godkjennelse av lokale betalingsmåter og organisere av frakt og oppfyllelse.

Med Managed Markets administrerer Global-e kompleksiteten ved å selge til andre land eller områder på dine vegne, inkludert innbetaling av skatter til lokale myndigheter, godkjennelse av lokale betalingsmåter og administrasjon av tollplikter og importavgifter, slik at du raskt kan begynne å selge til nye internasjonale markeder. Når du bruker Managed Markets, trenger du ikke skatteregistrering i landene du selger til. Global-e har skatteregistreringen, slik at du lovlig kan selge internasjonalt.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis