Publisere produkter med International

Når du bruker International, kan du velge hvorvidt du skal publisere produkter til hvert marked du oppretter. Publisering av et produkt til et marked gjør det tilgjengelig for kjøp av kunder i det aktuelle markedet. Hvis du ikke selger et produkt i alle markeder, kan du avpublisere produktet fra de markedene du ikke vil at det skal være tilgjengelig i. Hvis et produkt for eksempel er for tungt for internasjonal frakt, kan du velge å ikke vise dette produktet for kunder i internasjonale markeder.

Ved å publisere riktige produkter for hvert marked bidrar du til å sikre at kundene bare ser produkter som er tilgjengelige for dem.

Krav for publisering av produkter til hvert marked

For å vise produkter og priser som er lokalisert for kundens land eller område må butikkfronten bruke en landvelger. Med en landvelger kan kundene velge hvilken plassering de handler fra, som bidrar til å sikre at butikken viser riktige produkter og priser for deres plassering.

For temaer som ikke har en innebygget landvelger kan du vurdere å bruke Geolocation-appen for å gi kundene en landvelger.

Avpublisere et produkt fra et bestemt marked

Når du legger til et nytt marked publiseres alle produkter til dette markedet som standard. For hvert marked kan du forhindre et produkt fra å bli vist ved å avpublisere det.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil avpublisere et produkt fra.
 3. Klikk på Produkter og prissetting.
 4. Valgfritt: Klikk på fanen Inkludert i produktlisten for å bare vise produkter som er inkludert i markedet for øyeblikket.
 5. Klikk på avmerkingsboksen for produktet du vil avpublisere fra markedet i produktlisten, og klikk deretter på Ekskluder fra marked.
 6. Klikk på Ekskluder produkt for å bekrefte.

Publiser et produkt til et bestemt marked

Du kan vise et upublisert produkt ved å publisere det til et marked.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil publisere et produkt i.
 3. Klikk på Produkter og prissetting.
 4. Valgfritt: Klikk på fanen Ekskludert i produktlisten for å bare vise produkter som for øyeblikket er ekskludert fra markedet.
 5. Klikk på avmerkingsboksen for produktet du vil publisere i markedet fra produktlisten, og klikk deretter på Inkluder i marked.
 6. Klikk på Inkluder produkt.

Publiser eller avpubliser flere produkter samtidig

Du kan publisere eller avpublisere flere produkter for markeder samtidig ved å bruke masseredigeringsprogrammet i Shopify-administrator, eller ved å laste opp en CSV-fil.

Kontrollere markedspublisering med masseredigeringsprogrammet

Trinn:

 1. Gå til Produkter fra Shopify-administrator.
 2. Velg produktene du vil publisere eller avpublisere fra markeder.
 3. Klikk på Masseredigering.
 4. Klikk på Kolonner, og velg deretter hvilke markeder du vil endre publiseringsstatus for.
 5. Under hvert marked velger du alternativet for å publisere et produkt, eller fjerner avmerkingen for å avpublisere et produkt.
 6. Klikk på Lagre.

Kontrollere markedspublisering med CSV-filer

For å kontrollere produktpublisering per marked, må du først eksportere en CSV-fil for produktene du vil publisere eller avpublisere. CSV-filen for eksport inneholder tilleggskolonner for publisering til hvert aktivt marked, ved å bruke navnet på hvert marked. Du kan endre CSV-filen og deretter importere den til butikken.

For mer informasjon, kan du se Bruke CSV-filer.

Trinn 1: Eksporter produkter med en CSV-fil

Fra Shopify-administrator kan du eksportere en CSV-fil, som inneholder kolonner for publisering til hvert aktivt marked.

Hvis du bare vil eksportere noen av produktene, kan du filtrere produktlisten for å se og velge bestemte produkter som skal eksporteres.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Eksportere produkter.

Trinn 2: Endre CSV-filen

Du kan redigere produkt-CSV-filen du eksporterte fra Shopify for å endre publiseringsstatus for produkter. Hvis du fjerner en kolonne for et aktivt marked, forblir den eksisterende publiseringsstatusen uendret.

Kolonneoverskriftene i CSV-filen må samsvare med navnet for hvert av markedene. Hvis du for eksempel har et marked med navnet North America må kolonneoverskriften for å endre produktpublisering for dette markedet være Included / North America.

For å publisere et produkt til et marked angir du TRUE i den relevante kolonnen. For å avpublisere et produkt fra et marked angir du FALSE i den relevante kolonnen.

Du kan ikke bruke en CSV-fil til å angi ulike publiseringsregler for flere land eller områder i samme marked, med mindre hvert av landene eller områdene er opprettet som et marked.

Importerer produkter med en CSV-fil

Når du har modifisert produkt-CSV-filen for å publisere eller avpublisere produkter kan du importere filen til Shopify-administrator. Produkt-CSV-filen trenger ikke å inneholde fullstendig produktinformasjon, men som et minimum må den inneholde kolonnene Referanse, Tittel, Variantalternativ, og kolonnene for markedspublisering som du ønsker å importere.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, kan du se Importere produkter med en CSV-fil.

Filtrere produkter etter publiseringsstatus

For å finne ut hvilke produkter som er publisert til et bestemt marked kan du filtrere produktlisten slik at den bare viser produkter som er inkludert eller ekskludert fra markedet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på markedet du vil inkludere et produkt i.
 3. Klikk på Produkter og prissetting.
 4. Gjennomfør et av følgende trinn i produktlisten:
  • Klikk på Inkludert for å vise alle produkter som er publisert til markedet.
  • Klikk på Ekskludert for å vise alle produkter som er avpublisert til markedet.

Bestillingsutkast og bestillingsredigering

Produktpublisering per marked gjelder ikke for bestillingsutkast eller ved redigering av bestillinger. Hvis du for eksempel har et produkt som er avpublisert fra markedet for Storbritannia, men har en kunde i Storbritannia du ønsker å selge produktet til som et unntak, kan du opprette et bestillingsutkast for dem.

På samme måte kan redigering av produkter i en bestilling overstyre publiseringsreglene for produktet som du har konfigurert i International, i tilfeller der du vil gjøre unntak for kunder.

Søkeresultater i nettbutikken

Hvis du bruker Shopifys nettbutikksøk til å hjelpe kundene med å finne produkter, inkluderer kundens søkeresultater bare produkter som er publisert til deres marked. Hvis butikken bruker en søkeapp fra en tredjepart må du sjekke med apputvikleren for å finne ut hvorvidt butikksøket filtreres etter markeder.

Adferd for omdirigering

Når en kunde i nettbutikken prøver å se på et produkt som ikke kan selges til dem i deres land eller område, blir de omdirigert til butikkens startside. En kunde som ønsker å sende bestillingen sin til Storbritannia besøker for eksempel butikken, som har primærmarkedet USA. Kunden ser på et produkt som bare kan selges i USA, og bruker landvelgeren i butikken for å bytte til Storbritannia. Fordi produktet de så på ikke kan selges i Storbritannia, blir kunden omdirigert til butikkens startside.

Begrensninger

Når du publiserer eller avpubliserer produkter per marked, gjelder disse endringene bare for nettbutikken, egendefinerte butikkfronter, eller kanaler som bruker inContext-direktivet. Alle andre kanaler støtter ikke produktpublisering per marked ennå, og publiserte produkter er som standard tilgjengelig i alle markeder. Vi jobber med å legge til støtte for alle salgskanaler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis