Massekjøp av fraktetiketter

Du kan kjøpe og skrive ut inntil 20 fraktetiketter av gangen fra Bestillinger-siden i Shopify-administrator. Hvis du befinner deg i USA, kan du kjøpe og skrive ut inntil 50 etiketter av gangen.

Følgende typer bestillinger inkluderes ikke når du kjøper fraktetiketter samtidig:

  • bestillinger som inneholder varer som ikke krever frakt
  • bestillinger som ikke har en gyldig leveringsadresse
  • bestillinger som allerede er sluttført

Hvis en bestilling allerede er delvis sluttført, blir kun de uoppfylte varene inkludert i bulkkjøpet av etikett.

Kjøp flere etiketter

Rediger fraktetikettene

Hvis du bruker en datamaskin, kan du redigere flere fraktetiketter samtidig. Hvis du bruker en mobilenhet, kan du se hver etikett for seg og gjøre eventuelle nødvendige justeringer.

Rediger én enkelt fraktetikett

Rediger flere fraktetiketter

På siden Opprett fraktetiketter på en datamaskin kan du angi en verdi for flere fraktetiketter samtidig. Du kan for eksempel endre totalvekten, justere frakttjenesten eller angi egendefinerte pakkemål og bruke verdien på flere etiketter.

Steg:

  1. Fra siden Opprett fraktetiketter velger du bestillingene du vil endre.
  2. Klikk på overskriften for de opplysningene du vil endre i etiketten.
  3. Gjør endringen. Hvis du endrer vekt eller frakttjeneste, må du klikke på Bruk etter å ha gjort endringen.

Fjern en etikett fra massekjøpet

Adressefeil

Hvis det er et problem med en fraktetikett, vises et feilikon ved siden av etiketten:

  • Advarsel – Et gult sirkelikon med et utropstegn vises. Denne feilen forhindrer deg ikke fra å kjøpe etiketten, men den kan skape problemer med transportøren eller med tollvesenet.
  • Kritisk feil – Et rødt, diamantformet ikon med et utropstegn vises. Denne feilen forhindrer deg fra å kjøpe etiketten, og

Hvis du klikker på feltet med feilikonet, vises feilmeldingen.

Hvis noen av etikettene dine har en kritisk feil, er knappen Gå gjennom og kjøp deaktivert. Du må enten rette feilen eller fjerne etiketten fra massekjøpet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis