Massekjøp av fraktetiketter med Shopify Shipping

Du kan kjøpe og skrive ut inntil 100 fraktetiketter samtidig fra Bestillinger-siden i Shopify-administrator.

Avhengig av oppfyllelseslokalisasjonene dine kan du kjøpe etiketter fra følgende budfirmaer gjennom Shopify Shipping:

Tilgjengelige transportører per region
Gjennomføringssted Budfirmaer
USA
 • USPS
 • UPS (ikke tilgjengelig i Puerto Rico)
 • DHL Express (kun i fastlands-USA)
 • FedEx by Shippo
 • Canada
 • Canada Post
 • UPS
 • Australia
 • Sendle
 • Storbritannia
 • Evri (for bedrifter basert i Storbritannia)
 • DPD (for bedrifter basert i Storbritannia)
 • Frankrike
 • Colissimo (for bedrifter basert i Frankrike)
 • Mondial Relay (for bedrifter basert i Frankrike)
 • Chronopost (for bedrifter basert i Frankrike)
 • Italia
 • Poste Italiane (for bedrifter basert i Italia)
 • Spania
 • Correos (for bedrifter basert i Spania)
 • Hensyn ved kjøp av fraktetiketter

  Gå gjennom følgende hensyn ved kjøp av fraktetiketter:

  • Shopify Shipping støtter ikke DDP (delivered duty paid). Hvis du innhenter tollplikter og importavgifter i kassen kan du ikke kjøpe en Shopify Shipping-etikett for bestillinger der det er innhentet tollplikter. Du må kjøpe etiketten eksternt eller refundere bestillingen.
  • Hvis du sender internasjonalt med Shopify Shipping kan ikke den deklarerte verdien for forsendelsen overstige 2500 USD.
  • Du kan skrive ut fraktetiketter under kjøpsflyten for etiketter eller fra siden Fraktetiketter når som helst etter at du har kjøpt etiketter.

  Kjøpe og skrive ut mange fraktetiketter samtidig

  Følgende bestillinger inkluderes ikke ved massekjøp av fraktetiketter:

  • bestillinger som bare inneholder varer som ikke krever frakt
  • bestillinger som ikke har en gyldig leveringsadresse
  • bestillinger som allerede er sluttført
  • varer i delvis uoppfylte bestillinger som ikke er innfridd enda

  Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

  2. Valgfritt: For å vise bare bestillinger som skal oppfylles, kan du klikke på Ikke-behandlet-fanen.

  3. Velg avmerkingsboksen ved siden av hver enkelt bestilling du vil opprette en fraktetikett for.

  4. Klikk på Opprett fraktetiketter. Hvis du oppfyller fra flere lokalisasjoner velger du riktig lokalisasjon og klikker på Fortsett.

  5. Valgfritt: Kontroller vekten av varene i hver forsendelse ved å klikke i feltet Varer for en bestilling. For å justere den totale pakkevekten angir du vekten i feltet Totalvekt for hver enkelt forsendelse.

  6. For internasjonale forsendelser må du gå gjennom eller legge til manglende informasjon i tolldeklarasjonsskjemaet. Gjør dette:

   1. Klikk feltet Varer i en bestilling.
   2. Klikk Rediger tolldeklarasjon.
   3. Bekreft eller legg til informasjon for hver enkelt vare.
   4. Valgfritt: Velg Lagre fraktinformasjon i produktdetaljer.
   5. Velg et alternativ for å oppdatere flere bestillinger, eller bare denne bestillingen, under Oppdater tolldeklarasjonsskjema.
   6. Klikk på Lagre.
  7. Gjør eventuelle endringer i etikettene på siden Opprett fraktetiketter.

  8. Valgfritt: Hvis du ønsker å kjøpe etiketter bare for bestemte bestillinger på siden Opprett fraktetikett kan du bruke avmerkingsboksene for å velge hvilke bestillinger du vil kjøpe etiketter for.

  9. Klikk på Gå gjennom ## etiketter.

  10. Valgfritt: Endre forsendelsesdatoen.

  11. Valgfritt: Endre hvorvidt en e-post for bestillingsoppfyllelse sendes til kundene dine.

  12. Klikk Kjøp fraktetiketter.

  13. Velg om du vil skrive ut fraktetiketter med tollskjemaer eller følgesedler, og skriv deretter ut fraktetiketter og fraktdokumenter.

  Foreslåtte frakttjenester

  Når du kjøper Shopify Shipping-etiketter, kan en foreslått frakttjeneste være valgt automatisk. Denne foreslåtte tjenesten er basert på tjenester du har brukt for lignende bestillinger tidligere. En foreslått tjeneste er tilgjengelig for flere bestillinger etter at du har kjøpt flere Shopify Shipping-etiketter.

  Redigere fraktetiketter

  Hvis du bruker en datamaskin kan du redigere flere fraktetiketter samtidig. Hvis du bruker en mobiltelefon kan du åpne hver etikett for seg, og gjøre nødvendige justeringer.

  Redigere én enkelt fraktetikett

  1. Fra siden Opprett fraktetiketter klikker du på feltet du vil redigere.
  2. Gjør endringer i cellen.

  Redigere flere fraktetiketter

  På datamaskiner kan du gå til siden Opprett fraktetiketter for å angi en verdi for flere fraktetiketter samtidig. Du kan for eksempel endre totalvekt, justere frakttjeneste eller angi tilpassede pakkemål og bruke denne verdien på flere etiketter.

  Steg:

  1. Fra siden Opprett fraktetiketter velger du bestillingene du vil endre.
  2. Klikk på overskriften for de opplysningene du vil endre i etiketten.
  3. Gjør endringen. Hvis du endrer totalvekt eller frakttjeneste må du klikke på Bruk etter at du har gjort endringen.

  Fjerne en etikett fra et massekjøp

  1. Fra siden Opprett fraktetiketter velger du bestillingen du vil fjerne.
  2. Klikk på rullegardinmenyen X bestilling valgt, og klikk så på Fjern X bestilling.

  Adressere feil

  Hvis det er et problem med en fraktetikett, vises et feilikon ved siden av etiketten:

  • Advarsel – Et gult sirkelikon med et utropstegn vises. Denne feilen forhindrer deg ikke fra å kjøpe etiketten, men den kan skape problemer med transportøren eller med tollvesenet.
  • Kritisk feil – Et rødt ikon for ødslingsikon med et utropstegn vises. Denne feilen forhindrer deg fra å kjøpe etiketten, men du kan fortsette med etikettkjøpet når du har rettet feilen.

  Hvis du klikker på feltet med feilikonet, vises feilmeldingen.

  Hvis noen av etikettene dine har en kritisk feil, er knappen Gå gjennom og kjøp deaktivert. Du må enten rette feilen eller fjerne etiketten fra massekjøpet.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis