Köpa fraktsedlar i bulk med hjälp av Shopify Shipping

Du kan köpa och skriva ut upp till 100 fraktsedlar i taget från sidan Ordrar i din Shopify-administratör.

Beroende på dina distributionsplatser kan du köpa sedlar från följande transportörer via Shopify Shipping:

Transportföretag som är tillgängliga per region
Distributionsplats Transportörer
USA
 • Usps
 • UPS (ej tillgängligt i Puerto Rico)
 • DHL Express (endast USA:s fastland)
 • FedEx by Shippo
 • Kanada
 • Canada Post
 • Ups
 • Australien
 • Sendle
 • Storbritannien
 • Evri (för företag baserade i Storbritannien)
 • DPD (för företag baserade i Storbritannien)
 • Frankrike
 • Colissimo (för företag baserade i Frankrike)
 • Mondial Relay (för företag baserade i Frankrike)
 • Chronopost (för företag baserade i Frankrike)
 • Italien
 • Poste Italiane (för företag baserade i Italien)
 • Spanien
 • Correos (för företag baserade i Spanien)
 • Överväganden vid köp av fraktsedlar

  Granska följande överväganden när du köper fraktsedlar:

  • Levererat förtullat (DDP) stöds endast med Markets Pro. Om du hämtar in tullavgifter och importskatter i kassan och inte använder Markets Pro kan du inte köpa en Shopify Shipping-fraktsedel för ordrar där tull har hämtats in. Du måste köpa etiketten externt eller återbetala ordern.
  • Om du levererar internationellt med Shopify Shipping får inte det deklarerade värdet för leveransen överskrida 2 500 USD.
  • Du kan skriva ut fraktsedlar medan du köper dem eller från sidan Fraktsedlar när som helst efter att du har köpt dem.

  Köp och skriv ut fraktsedlar i bulk

  Följande ordrar omfattas inte när du köper fraktsedlar i bulk:

  • ordrar som endast innehåller artiklar som inte kräver frakt
  • order som inte har en giltig leveransadress
  • order som redan är distribuerade

  Köp fraktsedlar

  1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

  2. Valfritt: Klicka på fliken Ej fullgjorda om du bara vill visa de ordrar som måste fullgöras.

  3. Markera kryssrutan intill varje order som du vill skapa en fraktsedel för.

  4. Klicka på Skapa fraktsedlar. Om du distribuerar från flera platser ska du välja rätt plats och sedan klicka på Fortsätt.

  5. Valfritt: Verifiera vikten på artiklarna i varje leverans genom att klicka på fältet Artiklar för en beställning. För att justera den totala paketvikten anger du vikten i fältet Totalvikt för varje försändelse.

  6. Granska eller lägg till information som saknas i formuläret för tullinformation för internationella leveranser. Gör följande:

   1. Granska och uppdatera beskrivning, värde, artikelvikt, ursprungsland/ursprungsregion och harmoniserad systemkod (HS) för varje artikel i ordern vid behov.
   2. Valfritt: Välj Spara detta i produktinformation om du vill spara tullinformationen för användning i framtida fraktsedlar.
   3. Valfritt: Välj Tillämpa bredvid Uppdatera tulldeklaration för att uppdatera informationen för alla fraktsedlar du köper.
  7. På sidan Skapa fraktsedlar gör du eventuella ändringar på dina sedlar.

  8. Valfritt: Om du bara vill köpa etiketter för specifika ordrar på sidan Skapa fraktsedel använder du kryssrutorna för att välja de ordrar som du vill köpa etiketter för.

  9. Klicka på Granska ## etiketter.

  10. Valfritt: Ändra leveransdatum.

  11. Valfritt: Ändra huruvida ett e-postmeddelande om orderdistribution skickas till dina kunder.

  12. Klicka på Köp fraktsedel.

  1. Gå till Ordrar > Fraktsedlar från din Shopify-admin.
  2. Välj de ordrar som du vill skriva ut fraktsedlar för och klicka sedan på Skriv ut dokument.
  3. Välj de dokument som du vill skriva ut.
  4. Granska eller redigera dokumentstorleken och klicka sedan på Skriv ut dokument. Klicka på Skriv ut fraktsedlar om endast fraktsedlar skrivs ut.

  Föreslagna leveranstjänster

  När du köper Shopify Shipping-etiketter kan en föreslagen leveranstjänst automatiskt väljas. Den föreslagna tjänsten baseras på tjänster som du har använt för liknande ordrar tidigare. En föreslagen tjänst finns tillgänglig för fler ordrar när du köper fler Shopify Shipping-etiketter.

  Redigera fraktsedlar

  Om du använder en stationär dator kan du redigera flera fraktsedlar samtidigt. Om du använder en mobil enhet kan du visa varje fraktsedel individuellt och göra nödvändiga justeringar.

  Redigera en enstaka fraktsedel

  1. Klicka på det fält som du vill redigera på sidan Skapa fraktsedlar.
  2. Gör ändringarna i cellen.

  Redigera flera fraktsedlar

  På skrivbordet kan du på sidan Skapa fraktsedlar ange ett värde för flera fraktsedlar samtidigt. Du kan till exempel redigera eller lägga till ett paket, ändra den totala vikten, justera leveranstjänsten eller uppdatera försäkringsskyddet.

  Steg:

  1. På sidan Skapa fraktsedlar väljer du de ordrar som du vill ändra.
  2. Klicka på rubriken för informationen på sedeln som du vill ändra.
  3. Gör önskad ändring och klicka sedan på Tillämpa.

  Ta bort en sedel från massköpet

  1. På sidan Skapa fraktsedlar väljer du den order som du vill ta bort.
  2. Klicka på rullgardinsmenyn X order vald och klicka sedan på Ta bort X order.

  Åtgärda fel

  Om det uppstår problem med en fraktsedel visas en felikon intill sedeln:

  • Varning – En gul cirkulär ikon med ett utropstecken visas. Det här felet hindrar dig inte från att köpa fraktsedeln, men det kan orsaka problem hos budföretaget eller i tullen.
  • Kritiskt fel – En röd cirkulär ikon med ett utropstecken visas. Det här felet hindrar dig från att köpa fraktsedeln. När du har åtgärdat felet kan du dock fortsätta med ditt fraktsedelköp.

  Om du klickar på fältet med felikonen visas felmeddelandet.

  Om någon av dina sedlar har ett kritiskt fel inaktiveras knappen Granska och köp. Du måste antingen åtgärda felet eller ta bort sedeln från massköpet.

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis