Köpa fraktsedlar i bulk

Du kan köpa och skriva ut upp till 20 fraktsedlar åt gången från Order-sidan i din Shopify-administratör. Om du befinner dig i USA kan du köpa och skriva ut upp till 50 fraktsedlar åt gången.

Följande typer av ordrar omfattas inte när du köper fraktsedlar i bulk:

  • order som endast innehåller artiklar som inte kräver frakt
  • order som inte har en giltig leveransadress
  • order som redan är distribuerade

Om en order redan är delvis distribuerad ingår endast icke-distribuerade föremål i bulketikettköpet.

Köp flera sedlar

Redigera fraktsedlarna

Om du använder en stationär dator kan du redigera flera fraktsedlar samtidigt. Om du använder en mobil enhet kan du visa varje sedel individuellt och göra nödvändiga justeringar.

Redigera en enda fraktsedel

Redigera flera fraktsedlar

På datorn kan du ställa in ett värde för flera fraktsedlar samtidigt på sidan Skapa fraktsedlar. Du kan till exempel ändra den totala vikten, ändra leveranstjänsten eller ange anpassade förpackningsmått och få det värdet att gälla för flera sedlar.

Steg:

  1. På sidan Skapa fraktsedlar väljer du de ordrar som du vill ändra.
  2. Klicka på rubriken för informationen på sedeln som du vill ändra.
  3. Gör ändringen. Om du ändrar vikt eller leveranstjänst klickar du på Tillämpa när du har gjort ändringen.

Ta bort en sedel från massköpet

Åtgärda fel

Om det uppstår problem med en fraktsedel visas en felikon intill sedeln:

  • Varning – En gul cirkulär ikon med ett utropstecken visas. Det här felet hindrar dig inte från att köpa sedeln, men det kan orsaka problem hos transportören eller i tullen.
  • Kritiskt fel – En röd diamantformad ikon med ett utropstecken visas. Det här felet hindrar dig från att köpa sedeln.

Om du klickar på fältet med felikonen visas felmeddelandet.

Om någon av dina sedlar har ett kritiskt fel inaktiveras knappen Granska och köp. Du måste antingen åtgärda felet eller ta bort sedeln från massköpet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis