Mua hàng loạt nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping

Bạn có thể mua và in tối đa 100 nhãn vận chuyển cùng lúc trên trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Tùy thuộc vào địa điểm thực hiện đơn hàng, bạn có thể mua nhãn của các hãng vận chuyển sau qua Shopify Shipping:

Các hãng vận chuyển hoạt động tại từng vùng
Địa điểm thực hiện đơn hàng Hãng vận chuyển
Hoa Kỳ
 • USPS
 • UPS (không hoạt động tại Puerto Rico)
 • DHL Express (chỉ dành cho Hoa Kỳ lục địa)
 • FedEx by Shippo
 • Canada
 • Canada Post
 • UPS
 • Úc
 • Sendle
 • Vương quốc Anh
 • Evri (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh)
 • DPD (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh)
 • Pháp
 • Colissimo (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Mondial Relay (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Chronopost (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Ý
 • Poste Italiane (dành cho doanh nghiệp đặt có sở tại Ý)
 • Tây Ban Nha
 • Correos (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Tây Ban Nha)
 • Những lưu ý khi mua nhãn vận chuyển

  Đọc kỹ những điều cần cân nhắc sau đây khi mua nhãn vận chuyển:

  • DDP (dịch vụ giao hàng đã nộp thuế) chỉ được hỗ trợ khi sử dụng Markets Pro. Nếu thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán mà không sử dụng Markets Pro, bạn không thể mua nhãn Shopify Shipping cho các đơn hàng đã thu thuế. Bạn cần mua nhãn từ bên ngoài hoặc hoàn tiền cho đơn hàng.
  • Nếu bạn vận chuyển quốc tế bằng Shopify Shipping, giá trị khai báo của lô hàng không được vượt quá 2.500 USD.
  • Bạn có thể in nhãn vận chuyển trong quá trình mua nhãn hoặc trên trang Nhãn vận chuyển bất cứ lúc nào sau khi mua nhãn.

  Mua và in hàng loạt nhãn vận chuyển

  Các đơn hàng sau đây không được bao gồm khi mua nhãn vận chuyển hàng loạt:

  • đơn hàng chỉ có mặt hàng không cần vận chuyển
  • đơn hàng không có địa chỉ vận chuyển hợp lệ
  • đơn hàng đã thực hiện

  Mua nhãn vận chuyển

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Không bắt buộc: Để chỉ xem đơn hàng cần thực hiện, nhấp vào tab Chưa thực hiện.

  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh từng đơn hàng bạn muốn tạo nhãn vận chuyển.

  4. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp rồi nhấp vào Tiếp tục.

  5. Không bắt buộc: Xác minh trọng lượng của các mặt hàng trong từng lô hàng bằng cách nhấp vào trường Mặt hàng của một đơn hàng. Để điều chỉnh tổng trọng lượng gói hàng, nhập trọng lượng vào trường Tổng trọng lượng của từng lô hàng.

  6. Đối với lô hàng quốc tế, xem lại hoặc thêm thông tin còn thiếu vào biểu mẫu tờ khai hải quan. Thực hiện những việc sau:

   1. Xem lại và cập nhật mô tả, giá trị, trọng lượng mặt hàng, quốc gia/khu vực gửi hàng và mã Hệ thống hài hòa (HS) cho từng mặt hàng trong đơn hàng nếu cần.
   2. Không bắt buộc: Chọn Lưu thông tin này vào chi tiết sản phẩm để lưu thông tin hải quan để sử dụng trên nhãn vận chuyển trong tương lai.
   3. Không bắt buộc: Chọn Áp dụng bên cạnh Cập nhật kê khai hải quan để cập nhật thông tin cho tất cả nhãn đã mua.
  7. Trên trang Tạo nhãn vận chuyển, thực hiện mọi chỉnh sửa đối với nhãn.

  8. Không bắt buộc: Nếu bạn chỉ muốn mua nhãn cho một số đơn hàng cụ thể trên trang Tạo nhãn vận chuyển thì hãy sử dụng hộp kiểm để chọn các đơn hàng bạn muốn mua nhãn.

  9. Nhấp vào Xem lại ## nhãn.

  10. Không bắt buộc: Thay đổi ngày vận chuyển.

  11. Không bắt buộc: Thay đổi xem có gửi email thực hiện đơn hàng cho khách hàng hay không.

  12. Nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

  1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Đơn hàng > Nhãn vận chuyển.
  2. Chọn đơn hàng bạn muốn in nhãn rồi nhấp vào In tài liệu.
  3. Chọn tài liệu bạn muốn in.
  4. Xem lại hoặc chỉnh sửa kích cỡ tài liệu rồi nhấp vào In tài liệu. Nếu chỉ in nhãn vận chuyển, nhấp vào In nhãn vận chuyển.

  Dịch vụ vận chuyển được đề xuất

  Khi bạn mua nhãn Shopify Shipping, hệ thống có thể sẽ tự động chọn một dịch vụ vận chuyển được Đề xuất. Dịch vụ được Đề xuất này dựa trên những dịch vụ bạn đã sử dụng cho các đơn hàng tương tự trong quá khứ. Bạn có thể chọn dịch vụ được Đề xuất cho nhiều đơn hàng hơn sau khi mua thêm nhãn Shopify Shipping.

  Sửa nhãn vận chuyển

  Nếu sử dụng máy tính để bàn, bạn có thể chỉnh sửa nhiều nhãn vận chuyển cùng lúc. Nếu sử dụng thiết bị di động, bạn có thể xem từng nhãn và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

  Sửa một nhãn vận chuyển

  1. Trong trang Tạo nhãn vận chuyển, nhấp vào trường bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Thực hiện thay đổi đối với ô.

  Sửa nhiều nhãn vận chuyển

  Trên máy tính để bàn, trang Tạo nhãn vận chuyển cho phép bạn đặt giá trị cho nhiều nhãn vận chuyển cùng lúc. Ví dụ: Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm bao bì, thay đổi tổng trọng lượng, điều chỉnh dịch vụ vận chuyển hoặc cập nhật phạm vi bảo hiểm.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Tạo nhãn vận chuyển. chọn đơn hàng bạn muốn thay đổi.
  2. Nhấp vào đầu trang để biết chi tiết nhãn bạn muốn thay đổi.
  3. Thực hiện thay đổi bạn muốn rồi nhấp vào Áp dụng.

  Xóa nhãn khỏi giao dịch mua hàng loạt

  1. Trong trang Tạo nhãn vận chuyển, chọn đơn hàng bạn muốn xóa.
  2. Nhấp vào menu thả xuống đơn hàng X đã chọn rồi nhấp vào Xóa đơn hàng X.

  Khắc phục lỗi

  Nếu xảy ra lỗi với nhãn vận chuyển, biểu tượng lỗi sẽ hiển thị bên cạnh nhãn:

  • Cảnh báo - Biểu tượng hình tròn màu vàng có dấu chấm than sẽ hiển thị. Lỗi này không ngăn bạn mua nhãn nhưng có thể gây ra vấn đề với hãng vận chuyển hoặc hải quan.
  • Lỗi nghiêm trọng - Biểu tượng hình tròn màu đỏ có dấu chấm than sẽ hiển thị. Lỗi này ngăn bạn mua nhãn, nhưng sau khi khắc phục lỗi, bạn có thể tiếp tục mua nhãn.

  Nhấp vào trường có biểu tượng lỗi hiển thị thông báo lỗi.

  Nếu bất kỳ nhãn nào của bạn gặp lỗi nghiêm trọng, nút Xem lại và mua sẽ bị hủy kích hoạt. Bạn cần sửa lỗi hoặc xóa nhãn khỏi giao dịch mua hàng loạt.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí