Mua nhãn vận chuyển hàng loạt

Bạn có thể mua và in tối đa 20 nhãn vận chuyển cùng lúc trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Nếu ở Hoa Kỳ, bạn có thể mua và in tối đa 50 nhãn cùng một lúc.

Các loại đơn hàng sau đây không được bao gồm khi mua nhãn vận chuyển hàng loạt:

  • đơn hàng chỉ có mặt hàng không cần vận chuyển
  • đơn hàng không có địa chỉ vận chuyển hợp lệ
  • đơn hàng đã thực hiện

Nếu đơn hàng đã thực hiện một phần, chỉ những mặt hàng chưa thực hiện mới được đưa vào giao dịch mua nhãn hàng loạt.

Mua nhiều nhãn

Chỉnh sửa nhãn vận chuyển

Nếu sử dụng máy tính để bàn, bạn có thể chỉnh sửa nhiều nhãn vận chuyển cùng lúc. Nếu sử dụng thiết bị di động, bạn có thể xem từng nhãn và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Chỉnh sửa một nhãn vận chuyển

Chỉnh sửa nhiều nhãn vận chuyển

Trên máy tính để bàn, trang Tạo nhãn vận chuyển cho phép bạn đặt giá trị cho nhiều nhãn vận chuyển cùng lúc. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi tổng trọng lượng, điều chỉnh dịch vụ vận chuyển hoặc nhập kích thước bao bì tùy chỉnh và áp dụng vaue đó cho nhiều nhãn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Tạo nhãn vận chuyển. chọn đơn hàng bạn muốn thay đổi.
  2. Nhấp vào đầu trang để biết chi tiết nhãn bạn muốn thay đổi.
  3. Thực hiện thay đổi. Nếu bạn thay đổi trọng lượng hoặc dịch vụ vận chuyển, hãy nhấp vào Áp dụng sau khi thực hiện thay đổi.

Xóa nhãn khỏi giao dịch mua hàng loạt

Xử lý lỗi

Nếu xảy ra lỗi với nhãn vận chuyển, biểu tượng lỗi sẽ hiển thị bên cạnh nhãn:

  • Cảnh báo - Biểu tượng hình tròn màu vàng có dấu chấm than sẽ hiển thị. Lỗi này không ngăn bạn mua nhãn nhưng có thể gây ra vấn đề với hãng vận chuyển hoặc hải quan.
  • Lỗi nghiêm trọng - Biểu tượng hình thoi màu đỏ có dấu chấm than sẽ hiển thị. Lỗi này ngăn bạn mua nhãn và

Nhấp vào trường có biểu tượng lỗi hiển thị thông báo lỗi.

Nếu bất kỳ nhãn nào của bạn gặp lỗi nghiêm trọng, nút Xem lại và mua sẽ bị hủy kích hoạt. Bạn cần sửa lỗi hoặc xóa nhãn khỏi giao dịch mua hàng loạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí