Mua hàng loạt nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping

Bạn có thể mua và in tối đa 20 nhãn vận chuyển cùng lúc trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify. Nếu ở Hoa Kỳ, bạn có thể mua và in tối đa 50 nhãn cùng một lúc.

Các đơn hàng sau đây không được bao gồm khi mua nhãn vận chuyển hàng loạt:

 • đơn hàng chỉ có mặt hàng không cần vận chuyển
 • đơn hàng không có địa chỉ vận chuyển hợp lệ
 • đơn hàng đã thực hiện
 • mặt hàng trong đơn hàng chưa thực hiện một phần vẫn chưa được thực hiện

Tùy thuộc vào địa điểm thực hiện đơn hàng, bạn có thể mua nhãn của các hãng vận chuyển sau qua Shopify Shipping:

Các hãng vận chuyển hoạt động tại từng vùng
Địa điểm thực hiện đơn hàng Hãng vận chuyển
Hoa Kỳ
 • USPS
 • UPS (không hoạt động tại Puerto Rico)
 • DHL Express (chỉ dành cho Hoa Kỳ lục địa)
 • Canada
 • Canada Post
 • Úc
 • Sendle
 • Vương quốc Anh
 • Hermes
 • DPD
 • Pháp
 • Colissimo
 • Mua và in nhiều nhãn

  Sử dụng tùy chọn đặt sẵn cho quá trình thực hiện vận chuyển

  Khi mua hàng loạt nhãn Shopify Shipping, bạn có thể sử dụng tùy chọn đặt sẵn cho quá trình thực hiện vận chuyển để tạo các giá trị được áp dụng tự động cho nhãn vận chuyển.

  Bạn có thể thiết lập các giá trị sau cho tùy chọn đặt sẵn của mình:

  • loại bao bì
  • dịch vụ vận chuyển
  • bảo hiểm (tùy chọn đặt sẵn về bảo hiểm chỉ dành cho cửa hàng có địa điểm thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ)

  Nếu bạn thực hiện nhiều đơn hàng, hãy cân nhắc sử dụng tùy chọn đặt sẵn cho quá trình thực hiện vận chuyển để tự động mua nhãn vận chuyển.

  Tạo tùy chọn đặt sẵn

  Bạn có thể tạo tùy chọn đặt sẵn với số lượng không giới hạn cho nhãn Shopify Shipping.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng chưa thực hiện đủ điều kiện sử dụng nhãn Shopify Shipping.

  3. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp, rồi nhấp vào Tiếp tục.

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng.

  5. Nhấp vào 1 đơn hàng đã chọn, rồi nhấp vào Tạo tùy chọn đặt sẵn mới.

  6. Đặt tên cho tùy chọn đặt sẵn của bạn, rồi nhấp vào Thêm tùy chọn.

  7. Chọn một tùy chọn, ví dụ như gói hàng, dịch vụ vận chuyển hoặc bảo hiểm.

  8. Nhấp vào Add (Thêm).

  9. Thêm bất kỳ tùy chọn nào khác mà bạn muốn áp dụng cho tùy chọn đặt sẵn này, rồi nhấp vào Lưu.

  Quản lý tùy chọn đặt sẵn

  Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa tùy chọn đặt sẵn của mình.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng chưa thực hiện đủ điều kiện sử dụng nhãn Shopify Shipping.

  3. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp, rồi nhấp vào Tiếp tục.

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng.

  5. Nhấp vào 1 đơn hàng đã chọn, rồi nhấp vào Quản lý.

  6. Quản lý tùy chọn đặt sẵn bằng cách thực hiện một trong hai thao tác sau:

   • Để chỉnh sửa tùy chọn đặt sẵn, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tùy chọn đặt sẵn đó, thay đổi, rồi nhấp vào Lưu.
   • Để xóa tùy chọn đặt sẵn, hãy nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tùy chọn đặt sẵn đó.
  7. Nhấp vào Save (Lưu).

  Chỉnh sửa nhãn vận chuyển

  Nếu sử dụng máy tính để bàn, bạn có thể chỉnh sửa nhiều nhãn vận chuyển cùng lúc. Nếu sử dụng thiết bị di động, bạn có thể xem từng nhãn và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

  Chỉnh sửa một nhãn vận chuyển

  Chỉnh sửa nhiều nhãn vận chuyển

  Trên máy tính để bàn, trang Tạo nhãn vận chuyển cho phép bạn đặt giá trị cho nhiều nhãn vận chuyển cùng lúc. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi tổng trọng lượng, điều chỉnh dịch vụ vận chuyển hoặc nhập kích thước bao bì tùy chỉnh và áp dụng giá trị đó cho nhiều nhãn.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong trang Tạo nhãn vận chuyển. chọn đơn hàng bạn muốn thay đổi.
  2. Nhấp vào đầu trang để biết chi tiết nhãn bạn muốn thay đổi.
  3. Thực hiện thay đổi. Nếu bạn thay đổi trọng lượng hoặc dịch vụ vận chuyển, hãy nhấp vào Áp dụng sau khi thực hiện thay đổi.

  Xóa nhãn khỏi giao dịch mua hàng loạt

  Xử lý lỗi

  Nếu xảy ra lỗi với nhãn vận chuyển, biểu tượng lỗi sẽ hiển thị bên cạnh nhãn:

  • Cảnh báo - Biểu tượng hình tròn màu vàng có dấu chấm than sẽ hiển thị. Lỗi này không ngăn bạn mua nhãn nhưng có thể gây ra vấn đề với hãng vận chuyển hoặc hải quan.
  • Lỗi nghiêm trọng – Biểu tượng hình thoi màu đỏ có dấu chấm than sẽ hiển thị. Lỗi này ngăn bạn mua nhãn và

  Nhấp vào trường có biểu tượng lỗi hiển thị thông báo lỗi.

  Nếu bất kỳ nhãn nào của bạn gặp lỗi nghiêm trọng, nút Xem lại và mua sẽ bị hủy kích hoạt. Bạn cần sửa lỗi hoặc xóa nhãn khỏi giao dịch mua hàng loạt.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí