Zbiorcze kupowanie etykiet wysyłkowych

Możesz kupić i wydrukować do 20 etykiet wysyłkowych naraz na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli jesteś w Stanach Zjednoczonych, możesz kupić i wydrukować do 50 etykiet naraz.

Przy zbiorczym zakupie etykiet wysyłkowych nie uwzględnia się następujących rodzajów zamówień:

  • zamówienia zawierające tylko pozycje, które nie wymagają wysyłki
  • zamówienia, które nie mają prawidłowego adresu wysyłki
  • zamówienia, które są już zrealizowane

Jeśli zamówienie zostało już częściowo zrealizowane, w zbiorczym zakupie etykiet uwzględniane są jedynie pozycje niezrealizowane.

Kup kilka etykiet

Edytuj etykiety wysyłkowe

Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, możesz edytować wiele etykiet wysyłkowych naraz. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wyświetlić każdą etykietę osobno i wprowadzić konieczne korekty.

Edytuj jedną etykietę wysyłkową

Edytuj kilka etykiet wysyłkowych

Strona Utwórz etykiety wysyłkowe dostępna na pulpicie umożliwia ustawienie wartości dla wielu etykiet wysyłkowych naraz. Możesz na przykład zmienić łączną wagę, skorygować usługę wysyłkową lub wprowadzić niestandardowe wymiary opakowania i zastosować tę wartość do kilku etykiet.

Kroki:

  1. Na stronie Utwórz etykiety wysyłkowe wybierz zamówienia, które chcesz zmienić.
  2. Kliknij nagłówek dla szczegółów etykiety, którą chcesz zmienić.
  3. Wprowadź zmiany. Jeśli zmieniasz wagę lub usługę wysyłkową, po wprowadzeniu zmiany kliknij Zastosuj.

Usuń etykietę z zakupu zbiorczego

Błędy w adresie

W przypadku problemu z etykietą wysyłkową obok niej wyświetlana jest ikona błędu:

  • Ostrzeżenie – wyświetlana jest żółta okrągła ikona z wykrzyknikiem. Ten błąd nie uniemożliwia zakupu etykiety, ale może spowodować problemy z przewoźnikiem lub cłem.
  • Błąd krytyczny – wyświetlana jest czerwona ikona w kształcie rombu wykrzyknikiem. Ten błąd uniemożliwia zakup etykiety.

Kliknięcie pola z ikoną błędu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Jeśli któraś z Twoich etykiet ma błąd krytyczny, przycisk Sprawdź i kup zostaje dezaktywowany. Musisz naprawić błąd albo usunąć tę etykietę z zakupu zbiorczego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo