Frakt med DHL eCommerce på Managed Markets

Du kan bruke DHL eCommerce Parcel International Direct og DHL eCommerce Parcel International Standard som frakttjenester med Managed Markets.

Hensyn ved bruk av DHL eCommerce med Managed Markets

Gå gjennom følgende hensyn før du sender med DHL eCommerce:

  • Når du skriver ut fraktetiketter for DHL eCommerce, skrives de ut som etiketter fra United States Postal Service (USPS), fordi du må levere forsendelsen til et USPS-leveringssted. USPS overfører forsendelsen til DHL. Alternativt, dersom USPS allerede henter forsendelser fra fraktlokalisasjonen, kan disse pakkene hentes av USPS sammen med de øvrige leveransene.
  • DHL eCommerce er den eneste tjenesten som støtter levering til et USPS-leveringssted. Hvis du leverer pakker til et USPS-sted, må du sikre at du ikke blander DHL eCommerce-pakker med DHL Express- eller UPS-pakker.

Frakttjenester for DHL eCommerce med Managed Markets

DHL eCommerce tilbyr to tjenester, Direct og Standard. I tillegg til ulike pakkekrav og verdibegrensninger, varierer disse tjenestene i hvilke land og områder pakker kan sendes til, og hvorvidt tjenesten støtter forsendelser med delivery duty paid (DDP). Se følgende tabell for å finne ut mer om forskjellene mellom disse to tjenestene.

Frakttjeneste DDP-støtte Sendes til
DHL eCommerce Parcel International Direct

Støtter DDP. En DDP-fraktetikett indikerer at selgeren har inkludert betalinger for tollplikter, importavgifter og meklingsgebyrer. Finn ut mer om DDP.

For å sende en DDP-forsendelse, må du innhente importavgifter og tollplikter i kassen og du må kjøpe DDP-fraktetiketter.

Sender til 37 av de største e-handelsmarkedene, inkludert Australia, Canada, EU, Hongkong, Israel, New Zealand, Singapore, Sør-Korea og Storbritannia.
DHL eCommerce Parcel International Standard Støtter ikke DDP. Forsendelser med DHL eCommerce Parcel International Standard må sendes som delivery duty unpaid (DDU), som indikerer at tollplikter, importavgifter og meklingsgebyrer ikke er betalt, og innhentes fra kunden ved levering. Finn ut mer om DDU. Sender til mer enn 220 land og områder over hele verden.

Pakkekrav for DHL eCommerce med Managed Markets

DHL eCommerce har begrensninger for maksimumsmål og -vekt på forsendelser. Gå gjennom tabellen nedenfor for å sikre at bestillingene dine ikke overstiger disse begrensningene.

Krav til vekt og mål for DHL eCommerce
Mål DHL eCommerce Parcel International Direct DHL eCommerce Parcel International Standard
Lengde 106,68 cm (42 tommer) (200,66 cm (79 tommer) ved forsendelser til Canada) 119,38 cm (47 tommer)
Bredde Størrelse for DHL eCommerce Parcel International Direct beregnes ved hjelp av (lengde + tykkelse). Den totale størrelsesbegrensningen er 200,66 cm (79 tommer) (299,72 cm (118 tommer) ved forsendelser til Canada) 60,96 cm (24 tommer)
Høyde 60,96 cm (24 tommer)
Vekt 19,95 kg (44 pund) (29,93 kg (66 pund) ved forsendelser til Canada) 19,95 kg (44 pund) (29,93 kg (66 pund) ved forsendelser til Canada)

Gratis forsendelsesmateriell fra DHL

Du kan bestille gratis forsendelsesmateriell ved å sende DHL en e-postmelding til ShopifyMPSupplies@dhl.com. Denne knappen åpner en e-postmal i din foretrukne e-post-klient:

Verdibegrensninger for DHL eCommerce med Managed Markets

Den maksimale bestillingsverdien for en forsendelse med DHL eCommerce Parcel International Direct og DHL eCommerce Parcel International Standard er 1000 USD. Enkelte land og regioner er unntak fra denne grensen.

Destinasjon DHL eCommerce Parcel International Direct DHL eCommerce Parcel International Standard
Australia 1000 AUD 2000 AUD
Canada 3300 CAD 2500 CAD
Kina Ikke aktuelt 1000 CNY
Tyskland 1000 EUR 1000 EUR
New Zealand 1000 NZD 1000 NZD
Storbritannia 2500 GBP 900 GBP

Enkelte produktkategorier, som smykker eller klokker, kan ikke overstige en verdi på 5000 USD per vare. Hvis du for eksempel selger smykker, kan du likevel kjøpe en fraktetikett opp til maksimal bestillingsverdi, men du må sikre at verdien på hver enkelt smykkevare ikke overstiger 5000 USD.

Levere produkter til DHL eCommerce

Hvis du bruker DHL eCommerce med Managed Markets, må du levere forsendelsen til et USPS-leveringssted eller få USPS til å hente forsendelsen. Finn ut mer om USPS-hentetjenester, inkludert gjentakende hentinger. USPS overfører forsendelsen til DHL.

Fraktdekning for DHL eCommerce med Managed Markets

DHL eCommerce inkluderer inntil 100 USD i dekning per forsendelse ved tapte eller skadede forsendelser.

Sende et krav

Hvis forsendelsen din er tapt eller skadet, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte for å sende inn et krav. Hvis en pakke leveres skadet, kan du sende inn et krav umiddelbart, uavhengig av frakttjeneste. Pakker har et kravvindu på 90 dager fra datoen DHL eCommerce først skanner pakken ved et av sine distribusjonssentre. DHL eCommerce-pakker er bare kvalifisert for tapskrav etter 21 dager dersom sporingen viser at pakken fortsatt befinner seg i USA, eller 45 dager når pakken er i en internasjonal transittfase. Finn ut mer om instruksjoner for tapskrav til DHL eCommerce.

Så snart du oppdager at en pakke er tapt eller skadet, må du kontakte Shopify-brukerstøtte for å sende inn et krav. Du må oppgi følgende opplysninger for å sende inn et krav:

  • ordrenummeret
  • mottakerens telefonnummer
  • et skjermbilde som viser meldinger fra kunden som bekrefter tap eller skade på pakken
  • for skadekrav må følgende opplysninger inkluderes:
    • en beskrivelse av skaden
    • bilder av den skadede pakken og produktene

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis