Tính đủ điều kiện

Để sử dụng Shop Pay Trả góp, bạn cần có trụ sở tại Hoa Kỳ, bán hàng bằng đồng USD và đã kích hoạt cả Shopify Payments và Shop Pay. Bạn có thể truy cập Shop Pay Trả góp trong phần cài đặt Shopify Payments trên trang Thanh toán của cửa hàng.

Shop Pay Trả góp được Affirm hỗ trợ. Sau khi bạn kích hoạt Shop Pay Trả góp, Affirm sẽ đánh giá định kỳ cửa hàng trực tuyến của bạn để đảm bảo bạn tuân thủ chính sách kinh doanh bị cấm của họ. Nếu bạn vi phạm chính sách, trang quản trị sẽ hiển thị thông báo cho biết tài khoản Shop Pay Trả góp của bạn bị tạm ngưng.

Dưới đây là ví dụ về một số lý do khiến tài khoản Shop Pay Trả góp của bạn có thể bị tạm ngưng:

  • Bạn phải có mật khẩu để truy cập cửa hàng trực tuyến.
  • Đơn vị tiền tệ chính của cửa hàng trực tuyến không phải là USD.
  • Ngôn ngữ chính của cửa hàng trực tuyến không phải là tiếng Anh.
  • Cửa hàng của bạn không có trang web trực tuyến.
  • Hoạt động kinh doanh của bạn chủ yếu là dịch vụ kinh doanh với doanh nghiệp (B2B).
  • Hoạt động kinh doanh của bạn liên quan đến cờ bạc, dịch vụ tài chính hoặc hạng mục khác mà Affirm không hỗ trợ.
  • Bạn đang bán các sản phẩm bị kiểm soát như đồ uống có cồn, thuốc lá hoặc ma túy.
  • Bạn đang bán các sản phẩm bị cấm như đồ chơi người lớn, đơn vị tiền tệ hoặc vũ khí.

Nếu tài khoản Shop Pay Trả góp bị tạm ngưng, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify để biết thêm thông tin hoặc để kháng nghị trạng thái của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí