Biểu ngữ trang sản phẩm của Shop Pay Trả góp

Biểu ngữ Shop Pay Trả góp được hiển thị bên dưới giá của sản phẩm trên trang sản phẩm. Biểu ngữ này cho người mua biết rằng họ có thể lựa chọn thanh toán đơn hàng từ 50 đến 3.000 USD thành 4 khoản trả góp không lãi suất.

Sau khi bạn kích hoạt Shop Pay Trả góp, có thể biểu ngữ đã được thêm vào trang sản phẩm của bạn tùy theo chủ đề.

Nếu biểu ngữ chưa được thêm vào, bạn cần thực hiện một trong những cách sau:

 • Tự động thêm biểu ngữ dự án
 • Thêm biểu ngữ dự án theo cách thủ công

Tự động thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm

Bạn có thể tự động thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm bằng cách sao chép chủ đề và làm theo biểu ngữ Cập nhật chủ đề để thông báo cho khách hàng biết bạn chấp nhận thanh toán trả góp trên Cửa hàng trực tuyến > trang Chủ đề trong trang quản trị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Trong biểu ngữ Cập nhật chủ đề để thông báo cho khách hàng biết bạn chấp nhận thanh toán trả góp, nhấp vào Cập nhật chủ đề.
 3. Nhấp vào Xem lại thay đổi.
 4. Nhấp vào Tôi đã hiểu.
 5. Xem lại và điều chỉnh vị trí của thông báo trả góp trên mẫu trang sản phẩm.
 6. Nhấp vào Lưu rồi nhấp vào Lưu và đăng.

Cân nhắc thêm kênh bán hàng Shop vào trang quản trị Shopify để giúp bạn quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên Ứng dụng Shop và truy cập các tính năng, ví dụ như thông tin bán hàng chi tiết. Tìm hiểu thêm về Shop.

Thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm theo cách thủ công

Nếu không thành thạo việc đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể cập nhật chủ đề miễn phí bằng cách gửi yêu cầu cho HeyCarson. HeyCarson là công ty Chuyên gia Shopify hợp tác với Shopify để giúp bạn cập nhật chủ đề bằng biểu ngữ cho trang sản phẩm của Shop Pay Trả góp.

Tuy nhiên, nếu bạn thành thạo việc đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể xác định vị trí cần thay đổi và tự cập nhật biểu mẫu sản phẩm.

Xác định vị trí cần thay đổi

Bạn cần thêm mã biểu ngữ vào trong tất cả phiên bản của biểu mẫu sản phẩm, mã biểu ngữ sẽ có dạng {% form 'product', product .... Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu sản phẩm tại nhiều vị trí tùy thuộc vào chủ đề, tuy nhiên, dưới đây là những vị trí phổ biến:

 • product-form.liquid
 • featured-product-form.liquid
 • product-template.liquid
 • product.liquid

Cập nhật biểu mẫu sản phẩm

Các bước thực hiện:

 1. Mở tệp liên quan.

 2. Tìm dòng chứa mã {% form 'product', product.

 3. Tạo một dòng mới ngay bên dưới và dán những mã sau vào dòng đó:

{{ form | payment_terms }}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Kết quả sẽ có dạng như sau:

{% form 'product', product ... %}
 {{ form | payment_terms }}
 ...
{% endform %}

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí