Biểu ngữ trang sản phẩm của Shop Pay Trả góp

Biểu ngữ Shop Pay trả góp được hiển thị trên trang sản phẩm, bên dưới giá sản phẩm. Biểu ngữ này thông báo cho khách hàng về tùy chọn thanh toán đơn hàng bằng các khoản trả góp. Biểu ngữ sẽ hiển thị ở sản phẩm có giá trị tối thiểu 150 USD hoặc khi giá trị giỏ hàng đạt 150 USD.

Khi hiển thị biểu ngữ trang sản phẩm, bạn cung cấp cho khách hàng thông tin trước liên quan đến số tiền vay ước tính trước khi tiến hành thanh toán.

Nếu bạn đã cài đặt chủ đề Shopify vào cửa hàng trực tuyến sau ngày 31 tháng 01 năm 2022, có thể biểu ngữ sản phẩm đã được thêm vào trang sản phẩm. Sau khi kích hoạt Shop Pay Trả góp, bạn nên kiểm tra trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến để xem biểu ngữ hiển thị dưới giá sản phẩm.

Cân nhắc thêm kênh bán hàng Shop vào trang quản trị Shopify để giúp bạn quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên Ứng dụng Shop và truy cập các tính năng, ví dụ như thông tin bán hàng chi tiết. Tìm hiểu thêm về Shop.

Nếu chưa thêm biểu ngữ, bạn sẽ cần thêm biểu ngữ trang sản phẩm theo cách thủ công.

Thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm theo cách thủ công

Nếu bạn thành thạo việc đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể xác định vị trí cần thay đổicập nhật biểu mẫu sản phẩm.

Xác định vị trí cần thay đổi

Bạn cần thêm mã biểu ngữ vào trong tất cả phiên bản của biểu mẫu sản phẩm, mã biểu ngữ sẽ có dạng {% form 'product', product .... Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu sản phẩm tại nhiều vị trí tùy thuộc vào chủ đề, tuy nhiên, dưới đây là những vị trí phổ biến:

  • product-form.liquid
  • featured-product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

Cập nhật biểu mẫu sản phẩm

Các bước thực hiện:

Kết quả sẽ có dạng như sau:

{% form 'product', product ... %}
  {{ form | payment_terms }}
  ...
{% endform %}

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí