Biểu ngữ trang sản phẩm của Shop Pay Trả góp

Biểu ngữ Shop Pay Trả góp được hiển thị bên dưới giá của sản phẩm trên trang sản phẩm. Biểu ngữ này cho người mua biết rằng họ có tùy chọn thanh toán đơn hàng từ 50 đến 1.000 USD thành 4 khoản trả góp không lãi.

Biểu ngữ trang sản phẩm của Shop Pay Trả góp được tự động thêm vào trong các trường hợp sau:

  • Bạn đang sử dụng một trong những chủ đề miễn phí của Shopify và chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mã chủ đề nên không thể cập nhật chủ đề tự động.
  • Bạn đang sử dụng chủ đề bên thứ ba tương thích được bán trên Cửa hàng chủ đề Shopify và chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mã của chủ đề nên không thể cập nhật chủ đề tự động. Tìm hiểu thêm về các chủ đề bên thứ ba tương thích.

Nếu biểu ngữ trang sản phẩm không tự động được thêm, bạn có thể thêm biểu ngữ theo cách thủ công. Nếu đã quen đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể tự thêm mã chủ đề bằng cách làm theo hướng dẫn thêm biểu ngữ Shop Pay Trả góp. Nếu không, bạn có thể thuê chuyên gia Shopify để thêm biểu ngữ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí