Biểu ngữ trang sản phẩm của Shop Pay Trả góp

Biểu ngữ Shop Pay Trả góp được hiển thị bên dưới giá sản phẩm trên trang sản phẩm. Biểu ngữ này cho khách hàng biết rằng họ có tùy chọn thanh toán đơn hàng bằng các khoản trả góp.

Nếu bạn đã cài đặt chủ đề Shopify vào cửa hàng trực tuyến sau ngày 31 tháng 01 năm 2022, có thể biểu ngữ sản phẩm đã được thêm vào trang sản phẩm. Sau khi kích hoạt Shop Pay Trả góp, bạn nên kiểm tra trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến để xem biểu ngữ hiển thị dưới giá sản phẩm.

Nếu biểu ngữ chưa được thêm vào, bạn cần thực hiện một trong những cách sau:

 • Tự động thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm
 • Thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm theo cách thủ công

Tự động thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm

Bạn có thể tự động thêm biểu ngữ trang sản phẩm bằng trình biên tập chủ đề trong trang quản trị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Xem lại thông báo trên thẻ Gia tăng doanh số của bạn với thông báo trả góp trên trang chủ.
 2. Trên hộp thoại Xem lại thông báo trả góp, nhấp vào Đã hiểu.
 3. Sau khi bạn xem lại thông báo trong trình biên tập chủ đề, hãy nhấp vào Lưu.

Cân nhắc thêm kênh bán hàng Shop vào trang quản trị Shopify để giúp bạn quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên Ứng dụng Shop và truy cập các tính năng, ví dụ như thông tin bán hàng chi tiết. Tìm hiểu thêm về Shop.

Thêm biểu ngữ cho trang sản phẩm theo cách thủ công

Nếu bạn thành thạo việc đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể xác định vị trí cần thay đổicập nhật biểu mẫu sản phẩm.

Xác định vị trí cần thay đổi

Bạn cần thêm mã biểu ngữ vào trong tất cả phiên bản của biểu mẫu sản phẩm, mã biểu ngữ sẽ có dạng {% form 'product', product .... Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu sản phẩm tại nhiều vị trí tùy thuộc vào chủ đề, tuy nhiên, dưới đây là những vị trí phổ biến:

 • product-form.liquid
 • featured-product-form.liquid
 • product-template.liquid
 • product.liquid

Cập nhật biểu mẫu sản phẩm

Các bước thực hiện:

 1. Mở tệp liên quan.

 2. Tìm dòng chứa mã {% form 'product', product.

 3. Tạo một dòng mới ngay bên dưới và dán những mã sau vào dòng đó:

{{ form | payment_terms }}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Kết quả sẽ có dạng như sau:

{% form 'product', product ... %}
 {{ form | payment_terms }}
 ...
{% endform %}

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí