Kích hoạt Shop Pay Trả góp

Shop Pay Trả góp chỉ dành cho thương nhân tại Hoa Kỳ, bán bằng đồng USD và đã kích hoạt cả Shopify Payments và Shop Pay. Bạn có thể kích hoạt Shop Pay Trả góp nếu đủ điều kiện sử dụng.

Khách hàng của bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tư cách hợp lệ, bao gồm có địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ và đã đăng ký Shop Pay. Tổng số tiền đơn hàng của khách hàng phải từ 50 USD đến 20.000 USD để có thể đủ điều kiện sử dụng Shop Pay Trả góp.

Kích hoạt Shop Pay trả góp

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
  2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong mục Shop Pay, đánh dấu vào Shop Pay Trả góp rồi nhấp vào Lưu.
  4. Không bắt buộc: Để kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn để sử dụng các tùy chọn trả góp cao cấp, nhấp vào Quản lý trong Shop Pay Trả góp.
    • Nếu bạn đủ điều kiện để nhận gói cao cấp, hãy nhấp vào Chọn gói cao cấp để chấp nhận các tùy chọn tài chính cao cấp dành cho bạn.

Shop Pay Trả góp dành cho Shopify POS

Nếu sử dụng Shopify POS để bán sản phẩm trực tiếp thì bạn có thể cung cấp Shop Pay Trả góp cho khách hàng tại cửa hàng. Tìm hiểu cách kích hoạt Shop Pay Trả góp cho Shopify POS.

Cấu trúc CSV xuất đơn hàng của Shop Pay Trả góp

Khi bạn xuất bảng tính dạng giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) của đơn hàng trên trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify, trường Phương thức thanh toán sẽ hiển thị Shopify Payments thay vì Shop Pay Trả góp để mô tả cách thức đơn hàng đã được thanh toán. Tìm hiểu thêm về xuất đơn hàng vào tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí