Loại trang

Mỗi trang có các mục và cài đặt mặc định riêng.

Trang sản phẩm

Trang sản phẩm mặc định có mục Thông tin sản phẩm và mục Đề xuất sản phẩm.

Mục Thông tin sản phẩm chứa các khối mặc định sau:

 • Văn bản (cài đặt mặc định hiển thị thuộc tính vendor)
 • Tiêu đề
 • Văn bản (cài đặt mặc định hiển thị thuộc tính product subtitle)
 • Giá
 • Trình chọn mẫu mã
 • Hộp chọn số lượng
 • Nút Mua
 • Mô tả
 • Chia sẻ

Bạn cũng có thể thêm các khối sau:

 • Văn bản
 • Liquid tùy chỉnh
 • Thứ hạng sản phẩm
 • Tab có thể thu gọn
 • Cửa sổ bật lên

Mục Thông tin sản phẩm có thể chứa tối đa 16 khối.

Cài đặt mục thông tin sản phẩm

Cài đặt cho mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Bật thông tin sản phẩm dính trên màn hình lớn Khi cuộn trang xuống, cột thông tin sản phẩm sẽ không bắt đầu cuộn đến khi tất cả hình ảnh được cuộn qua.
Ẩn phương tiện của các mẫu mã khác khi một mẫu mã được chọn Sau khi chọn được mẫu mã, hình ảnh của các mẫu mã khác sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem. Hình ảnh xuất hiện lại khi bỏ chọn mẫu mã.
Bật vòng lặp video Cài đặt phát video theo vòng lặp để video tự động phát lại sau khi kết thúc.

Khối thông tin sản phẩm

Có thể thêm các khối sau vào mục Thông tin sản phẩm.

Khối văn bản

Có thể sử dụng khối văn bản để hiển thị văn bản tĩnh hoặc dữ liệu biến bằng nguồn động. Ví dụ: Bạn có thể thêm văn bản hiển thị thông điệp tiếp thị, ví dụ như "Miễn phí vận chuyển trên 100 USD", hiển thị như nhau trên mỗi sản phẩm. Bạn cũng có thể thêm nguồn động, ví dụ như trường Nhà cung cấp của sản phẩm, thay đổi tùy theo sản phẩm đang được xem.

Cài đặt cho khối văn bản trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Văn bản Thêm thông tin vào trang sản phẩm. Hỗ trợ văn bản hoặc nguồn động.
Kiểu văn bản

Thay đổi kiểu văn bản:

 • Nội dung - Thay đổi văn bản thành văn bản kiểu đoạn văn.
 • Tiêu đề phụ - Thay đổi văn bản thành văn bản tiêu đề phụ, lớn hơn một chút so với văn bản kiểu đoạn văn.
 • Chữ hoa - Thay đổi văn bản thành nhỏ hơn văn bản kiểu đoạn văn và viết hoa tất cả ký tự.

Khối tiêu đề

Khối này hiển thị tiêu đề của sản phẩm và không có cài đặt cho phép điều chỉnh.

Khối giá

Khối này hiển thị thông tin về giá của sản phẩm, ví dụ như giá và giá gốc. Khối không có cài đặt cho phép điều chỉnh.

Khối trình chọn mẫu mã

Khối này hiển thị mọi tùy chọn mẫu mã của sản phẩm.

Cài đặt cho khối trình chọn mẫu mã trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Loại

Thay đổi cách hiển thị mẫu mã với khách hàng:

 • Nút - Hiển thị các mẫu mã dưới dạng nút có thể nhấp được.
 • Danh sách thả xuống - Hiển thị mẫu mã trong menu thả xuống mở rộng.

Khối nút Mua

Khối này hiển thị nút "Thêm vào giỏ hàng" và mọi thông tin nhận hàng tại cửa hàng. Khối này cũng có thể hiển thị các nút thanh toán động.

Cài đặt cho khối nút mua trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Hiển thị nút thanh toán động Hiển thị các tùy chọn thanh toán động bạn đã bật trong cài đặt Thanh toán.

Khối mô tả

Khối này hiển thị mô tả sản phẩm. Không có cài đặt cho phép điều chỉnh.

Khối thứ hạng sản phẩm

Khối này hiển thị thứ hạng sản phẩm trung bình tính theo sao cùng số lượng đánh giá trong dấu ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8).

Để hiển thị kết quả xếp hạng sản phẩm, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopifyđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.

Khối chia sẻ

Khối này hiển thị liên kết có thể nhấp vào, cho phép khách hàng chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội.

Cài đặt khối chia sẻ trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Văn bản Văn bản có thể nhấp vào mà khách hàng nhấp vào để chia sẻ sản phẩm lên phương tiện truyền thông xã hội.

Khối hộp chọn số lượng

Khối này hiển thị hộp chọn số lượng mà khách hàng có thể sử dụng để thay đổi số lượng đơn vị sản phẩm họ muốn mua. Khối này không có cài đặt có thể điều chỉnh. Số lượng mặc định là 1.

Khối Liquid tùy chỉnh

Khối này hiển thị mã Liquid hoặc HTML tùy chỉnh mà bạn có thể thêm vào khối.

Cài đặt cho khối liquid tùy chỉnh trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Liquid tùy chỉnh Hiển thị nội dung bạn có thể nhập dưới dạng mã Liquid hoặc HTML.

Khối tab có thể thu nhỏ

Khối này hiển thị tab có thể thu nhỏ có tiêu đề. Khi khách hàng nhấp vào tiêu đề, tab sẽ mở rộng để hiển thị nội dung bổ sung.

Cài đặt cho khối tab có thể thu nhỏ trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của tab. Hiển thị khi thu nhỏ và mở rộng.
Nội dung tab Nội dung của tab. Chỉ hiển thị khi tab mở rộng.
Nội dung tab trong trang Hiển thị nội dung từ một trang trong tab. Khối này chỉ hiển thị nội dung trang từ trình chỉnh sửa trang, không hiển thị kiểu Liquid từ mẫu trang. Mọi nội dung được nhập vào phần Nội dung tab sẽ hiển thị phía trên nội dung trang.

Khối cửa sổ bật lên

Khối này hiển thị văn bản có thể nhấp vào và khi nhấp vào đó, cửa sổ bật lên sẽ mở ra. Cửa sổ bật lên này hiển thị nội dung từ một trong các trang của bạn.

Cài đặt khối cửa sổ bật lên trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Nhãn liên kết Văn bản có thể nhấp vào mà khách hàng nhấp vào để hiển thị cửa sổ bật lên.
Trang Trang có nội dung bạn muốn hiển thị trong cửa sổ bật lên. Chỉ hiển thị nội dung trang trong trình biên tập trang. Cửa sổ bật lên không hiển thị bất kỳ kiểu Liquid nào từ mẫu trang.

Cài đặt mục đề xuất sản phẩm

Dựa trên sản phẩm đang được xem, mục này hiển thị các sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm thường được mua cùng với sản phẩm này.

Cài đặt cho mục đề xuất sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của mục.
Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh đối với hình ảnh của sản phẩm được đề xuất:
 • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
 • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
 • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh, hiển thị hình ảnh thứ hai cho sản phẩm nếu sản phẩm có.
Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian xung quanh hình ảnh sản phẩm.
Hiển thị đường viền ảnh Hiển thị đường viền xung quanh hình ảnh.
Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm.
Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị kết quả xếp hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopifyđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.

Để tìm hiểu thêm về đề xuất sản phẩm, tham khảo Tìm hiểu về đề xuất sản phẩm.

Trang bộ sưu tập

Theo mặc định, trang bộ sưu tập có một mục Biểu ngữ bộ sưu tập và một mục Lưới sản phẩm.

Cài đặt mục biểu ngữ bộ sưu tập

Cài đặt cho mục biểu ngữ bộ sưu tập
Cài đặt Mô tả
Hiển thị mô tả bộ sưu tập Hiển thị mô tả bộ sưu tập.
Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập.

Cài đặt mục lưới sản phẩm

Cài đặt cho mục lưới sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Sản phẩm trên mỗi trang Số lượng sản phẩm bạn muốn hiển thị trên mỗi trang. Số này có thể là bội số bất kỳ của 4, trong khoảng từ 8 đến 24. Số lượng mặc định là 16.
Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh sản phẩm:
 • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
 • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
 • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian xung quanh hình ảnh sản phẩm.
Hiển thị đường viền ảnh Hiển thị đường viền xung quanh hình ảnh.
Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm.
Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị thứ hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopify, và định nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
Bật tính năng lọc Cho phép khách hàng lọc sản phẩm trong bộ sưu tập dựa trên các bộ lọc trong cài đặt Menu điều hướng.
Bật tính năng sắp xếp

Cho phép khách hàng sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập dựa trên các tiêu chí sau:

 • Nổi bật - Sản phẩm bán chạy nhất, dựa trên số lượng đơn hàng bao gồm sản phẩm đó tại mọi thời điểm. Nếu bạn chưa bán sản phẩm nào, tùy chọn này sẽ sắp xếp sản phẩm từ mới nhất đến cũ nhất.
 • Bán chạy nhất - Hiển thị sản phẩm theo thứ tự giảm dần dựa trên số lần đặt hàng của mỗi sản phẩm.
 • Bảng chữ cái, từ A-Z - Hiển thị sản phẩm theo thứ tự bảng chữ cái.
 • Thứ tự bảng chữ cái, từ Z-A - Hiển thị sản phẩm theo thứ tự bảng chữ cái đảo ngược.
 • Giá, từ thấp đến cao - Hiển thị sản phẩm từ giá thấp nhất đến giá cao nhất.
 • Giá, từ cao xuống thấp - Hiển thị sản phẩm từ giá cao nhất đến giá thấp nhất.
 • Ngày, từ cũ đến mới - Hiển thị sản phẩm từ cũ nhất đến mới nhất, dựa trên thời điểm mỗi sản phẩm được thêm vào cửa hàng.
 • Ngày, từ mới đến cũ - Hiển thị sản phẩm từ mới nhất đến cũ nhất dựa trên thời điểm mỗi sản phẩm được thêm vào cửa hàng của bạn.
Thu nhỏ trên màn hình lớn hơn Khách hàng phải nhấp vào tiêu đề "Lọc và sắp xếp" để hiển thị mọi tùy chọn lọc hoặc sắp xếp. Phải bật tối thiểu một trong các tùy chọn Bật tính năng lọc hoặc Bật tính năng sắp xếp để hiển thị tiêu đề "Lọc và sắp xếp".

Trang danh sách bộ sưu tập

Trang danh sách bộ sưu tập hiển thị tất cả bộ sưu tập có sẵn trên kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến.

Cài đặt cho trang danh sách bộ sưu tập
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề trang.
Sắp xếp bộ sưu tập theo:

Xác định thứ tự hiển thị bộ sưu tập:

 • Thứ tự bảng chữ cái, từ A-Z - Hiển thị bộ sưu tập theo thứ tự bảng chữ cái.
 • Bảng chữ cái, từ Z-A - Hiển thị bộ sưu tập theo thứ tự bảng chữ cái đảo ngược.
 • Ngày, từ mới đến cũ - Hiển thị bộ sưu tập từ mới nhất đến cũ nhất, dựa trên thời điểm mỗi bộ sưu tập được tạo trong cửa hàng.
 • Ngày, từ cũ đến mới - Hiển thị bộ sưu tập từ cũ nhất đến mới nhất dựa trên thời điểm mỗi bộ sưu tập được tạo trong cửa hàng của bạn.
 • Số lượng sản phẩm, từ cao xuống thấp - Hiển thị bộ sưu tập dựa trên số lượng sản phẩm có trong bộ sưu tập, từ cao nhất đến thấp nhất.
 • Số lượng sản phẩm, từ thấp đến cao - Hiển thị bộ sưu tập dựa trên số lượng sản phẩm có trong bộ sưu tập, từ thấp nhất đến cao nhất.
Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh bộ sưu tập:
 • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
 • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
 • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
Bảng màu Màu nền của mục tiêu đề bộ sưu tập và vùng đệm ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian xung quanh hình ảnh bộ sưu tập.

Trang

Bạn có thể tạo trang tùy chỉnh trong trang quản trị Shopify để tạo nội dung cho khách hàng, ví dụ như trang Giới thiệu hoặc thông tin bổ sung về sản phẩm. Những trang này không có thêm cài đặt nào trong trình biên tập chủ đề.

Trang blog

Trang blog là trang chủ của bất kỳ blog nào bạn tạo trong trang quản trị Shopify. Theo mặc định, các trang này chứa mục Bài viết blog.

Cài đặt mục bài viết blog

Mục bài viết blog hiển thị các bài viết blog mới nhất trong blog. Mỗi bài viết blog đều hiển thị hình ảnh blog, tiêu đề blog đoạn trích hoặc vài từ đầu tiên của bài viết blog. Đối với màn hình lớn hơn, bạn có thể chọn hiển thị bài viết blog theo định dạng lưới hoặc ghép.

Cài đặt mục bài viết blog
Cài đặt Mô tả
Bố cục trên màn hình lớn Hiển thị bài viết blog theo dạng lưới hoặc dạng ghép.
Hiển thị hình ảnh nổi bật Hiển thị hình ảnh nổi bật của bài viết blog.
Chiều cao hình ảnh nổi bật Sử dụng menu thả xuống để chọn giữa các tùy chọn mặc định: Điều chỉnh theo hình ảnh, Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn.
Hiển thị ngày Hiển thị ngày đăng đối với mỗi bài viết blog.
Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả đối với mỗi bài viết blog.

Trang bài viết blog

Trang bài viết blog hiển thị nội dung của bài viết blog. Theo mặc định, trang chứa mục Bài viết blog. Mục Bài viết blog không có cài đặt tùy chỉnh riêng nhưng chứa các khối mặc định sau:

 • Hình ảnh nổi bật
 • Tiêu đề
 • Chia sẻ
 • Nội dung

Khối hình ảnh nổi bật

Cài đặt cho khối hình ảnh nổi bật trên trang bài viết blog
Cài đặt Mô tả
Chiều cao hình ảnh nổi bật

Xác định chiều cao cho hình ảnh nổi bật của bài viết blog:

 • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Giữ nguyên tỷ lệ khung hình gốc của hình ảnh.
 • Dưới đây là thông số hình ảnh. Chọn giữa hình ảnh nổi bật nhỏ, trung bình hoặc lớn.

Kích cỡ hình ảnh nổi bật

Kích cỡ của khối hình ảnh nổi bật trên trang bài viết blog
Thẻ nhỏ Thẻ lớn
Chiều cao hình ảnh nổi bật nhỏ

 • Máy tính để bàn - 177 px
 • Máy tính bảng - 143 px
 • Thiết bị di động - N/A
Chiều cao hình ảnh nổi bật lớn

 • Máy tính để bàn – 275 px
 • Máy tính bảng – 220 px
 • Thiết bị di động - 110 px
Chiều cao hình ảnh nổi bật trung bình

 • Máy tính để bàn – 307 px
 • Máy tính bảng - 219 px
 • Thiết bị di động - N/A
Chiều cao hình ảnh nổi bật trung bình

 • Máy tính để bàn - 550 px
 • Máy tính bảng – 440 px
 • Thiết bị di động – 220 px
Chiều cao hình ảnh nổi bật lớn

 • Máy tính để bàn – 407 px
 • Máy tính bảng – 275 px
 • Thiết bị di động - N/A
Chiều cao hình ảnh nổi bật lớn

 • Máy tính để bàn – 825 px
 • Máy tính bảng – 660 px
 • Thiết bị di động – 330 px

Khối tiêu đề

Cài đặt cho khối tiêu đề trên trang bài viết blog
Cài đặt Mô tả
Hiển thị ngày Hiển thị ngày đăng bài viết blog.
Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả của bài viết blog.

Khối chia sẻ

Khối này hiển thị một liên kết có thể nhấp vào, cho phép khách hàng chia sẻ bài viết blog trên phương tiện truyền thông xã hội.

Cài đặt khối chia sẻ trên trang bài viết blog
Cài đặt Mô tả
Văn bản Văn bản có thể nhấp vào cho phép khách hàng nhấp để chia sẻ bài viết blog lên phương tiện truyền thông xã hội.

Khối nội dung

Khối nội dung hiển thị nội dung của bài viết blog và không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

Trang giỏ hànghàng

Theo mặc định, trang giỏ hàng có một mục Mặt hàng và một mục Tổng phụ.

Cài đặt mục mặt hàng

Mục Mặt hàng hiển thị sản phẩm và số lượng sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng.

Cài đặt mục mặt hàng trên trang giỏ hàng
Cài đặt Mô tả
Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp của từng sản phẩm trong giỏ hàng.

Cài đặt mục tổng phụ

Mục Tổng phụ có khối Giá tổng phụ và khối Nút thanh toán. Cả hai khối đều không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

Cài đặt cho mục tổng phụ trên trang giỏ hàng
Cài đặt Mô tả
Bật ghi chú trong giỏ hàng Hiển thị trường Ghi chú trong giỏ hàng để khách hàng nhập thông tin bổ sung.

Trang mật khẩu

Trang mật khẩu hiển thị khi bật tính năng bảo vệ bằng mật khẩu trên cửa hàng trực tuyến và khách hàng cố truy cập trang web của bạn. Trang này có đầu trang và chân trang riêng và mặc định chứa mục Đăng ký nhận email.

Mục đầu trang mật khẩu

Cài đặt cho mục đầu trang mật khẩu trên trang mật khẩu
Cài đặt Mô tả
Hình ảnh logo Logo bạn muốn hiển thị.
Chiều rộng logo tùy chỉnh Chiều rộng của logo. Có thể là bội số bất kỳ của 10, trong khoảng từ 50 px đến 250 px. Chiều rộng mặc định là 100 px.
Quy tắc nền Có thể chọn nền của phần đầu trang mật khẩu và vùng đệm ảnh từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.

Mục đăng ký nhận email

Đây là mục cho phép khách hàng đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua email để có thể tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn, ví dụ như giờ mở cửa của doanh nghiệp.

Cài đặt cho mục đăng ký nhận email trên trang mật khẩu
Cài đặt Mô tả
Bảng màu Màu nền của mục đăng ký nhận email. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Mở rộng mục sao cho bằng chiều rộng của cửa sổ trình duyệt.

Khối tiêu đề

Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục đầu trang mật khẩu trên trang mật khẩu
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của mục.

Khối tiêu đề phụ

Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục đầu trang mật khẩu trên trang mật khẩu
Cài đặt Mô tả
Mô tả Nội dung văn bản của mục.

Khối mẫu email

Khối này hiển thị trường mẫu email để khách hàng nhập địa chỉ email và không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

Mục chân trang mật khẩu

Cài đặt mục chân trang mật khẩu trên trang mật khẩu
Cài đặt Mô tả
Bảng màu Màu nền của mục chân trang mật khẩu. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.

Trang báo lỗi 404

Trang 404 hiển thị khi khách hàng cố truy cập một liên kết dẫn đến trang web không tồn tại, ví dụ như trang sản phẩm của sản phẩm bạn đã xóa khỏi cửa hàng. Trang này không có cài đặt tùy chỉnh.

Trang tìm kiếm

Trang tìm kiếm là nơi khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm hoặc trang cụ thể trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Trang này mặc định chứa mục Kết quả tìm kiếm.

Cài đặt mục kết quả tìm kiếm

Cài đặt cho mục kết quả tìm kiếm
Cài đặt Mô tả
Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh đối với hình ảnh của sản phẩm được đề xuất:
 • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
 • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
 • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian xung quanh hình ảnh sản phẩm.
Hiển thị đường viền ảnh Hiển thị đường viền xung quanh hình ảnh.
Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm.
Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị thứ hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopify, và định nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
Hiển thị ngày Hiển thị ngày đăng đối với mỗi bài viết blog.
Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả đối với mỗi bài viết blog.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí