Loại trang

Mỗi trang có các mục và cài đặt mặc định riêng.

Trang sản phẩm

Trang sản phẩm mặc định có mục Thông tin sản phẩm và mục Đề xuất sản phẩm.

Mục Thông tin sản phẩm chứa các khối mặc định sau:

 • Văn bản (cài đặt mặc định hiển thị thuộc tính vendor)
 • Tiêu đề
 • Văn bản (cài đặt mặc định hiển thị thuộc tính product subtitle)
 • Giá
 • Trình chọn mẫu mã
 • Hộp chọn số lượng
 • Nút Mua
 • Mô tả
 • Chia sẻ

Bạn cũng có thể thêm các khối sau:

 • Văn bản
 • Liquid tùy chỉnh
 • Thứ hạng sản phẩm
 • Tab có thể thu gọn
 • Cửa sổ bật lên
 • Sản phẩm bổ sung
 • Hàng trong kho
 • SKU
 • Biểu tượng có văn bản

Mục Thông tin sản phẩm có thể chứa tối đa 16 khối.

Cài đặt mục Thông tin sản phẩm

Cài đặt cho mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Bật nội dung dính trên máy tính để bàn Khi cuộn trang xuống, cột thông tin sản phẩm sẽ không bắt đầu cuộn đến khi tất cả hình ảnh được cuộn qua.
Chiều rộng phương tiện trên màn hình nền Chọn chiều rộng phương tiện nhỏ, trung bình hoặc lớn. Cài đặt này chỉ áp dụng cho người dùng truy cập trang trên máy tính để bàn vì vị trí phương tiện sẽ được tự động tối ưu hóa cho thiết bị di động.
Giới hạn phương tiện theo chiều cao màn hình Khi chọn tùy chọn này, chiều cao phương tiện tối đa sẽ được cài đặt dựa trên chiều cao cửa sổ trình duyệt của mọi thiết bị.
Phù hợp với phương tiện Chọn Gốc để giữ nguyên tỷ lệ khung hình gốc của phương tiện hoặc Tràn màn hình để khớp phương tiện với vùng chứa.
Bố cục màn hình nền

Cách phương tiện sản phẩm hiển thị trên máy tính để bàn.

 • Quay vòng hình thu nhỏ - Nếu sản phẩm có nhiều loại phương tiện, phương tiện còn lại sẽ hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ trong thẻ quay vòng bên dưới phương tiện sản phẩm chính. Khách hàng có thể nhấp vào hình thu nhỏ bất kỳ để tải hình thu nhỏ đó hoặc sử dụng mũi tên điều hướng thẻ quay vòng để hiển thị phương tiện khác.
 • Hình thu nhỏ - Nếu sản phẩm có nhiều loại phương tiện, phương tiện còn lại sẽ được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ bên dưới phương tiện sản phẩm chính. Khách hàng có thể nhấp vào hình thu nhỏ bất kỳ để tải hình thu nhỏ đó.
 • Xếp chồng - Hiển thị tất cả phương tiện sản phẩm được xếp chồng lên nhau. Khi nhấp vào một loại phương tiện xếp chồng, cửa sổ bật lên sẽ mở ra với chế độ xem phương tiện đã chọn lớn hơn.
 • Vị trí phương tiện trên màn hình nền Chọn hiển thị phương tiện sản phẩm nổi bật ở bên trái hoặc bên phải. Cài đặt này chỉ áp dụng cho người dùng truy cập trang trên máy tính để bàn.
  Thu phóng hình ảnh

  Chọn cách thu phóng hình ảnh trên màn hình nền:

 • Mở lightbox - Mở hình ảnh lớn. Mặc định đối với thiết bị di động.
 • Không thu phóng - Tắt tính năng thu phóng hình ảnh. Đề xuất cho hình ảnh không có độ phân giải cao.
 • Nhấp và di chuột - Nhấp vào để phóng to hình ảnh, sau đó di chuột để xem các phần đã phóng to khác. Tính năng thu phóng khi di chuột bị tắt khi nhấp lại vào hình ảnh đã phóng to hoặc khi chuột rời khỏi vùng chứa của hình ảnh. Khi bật cài đặt này và người dùng sử dụng thiết bị di động, hình ảnh sẽ mặc định mở trong hộp tương tác (lightbox).
 • Bố cục trên di động Chọn ẩn hoặc hiển thị hình thu nhỏ trên thiết bị di động.
  Ẩn phương tiện của các mẫu mã khác khi một mẫu mã được chọn Sau khi chọn được mẫu mã, hình ảnh của các mẫu mã khác sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem. Hình ảnh xuất hiện lại khi bỏ chọn mẫu mã.
  Bật vòng lặp video Cài đặt phát video theo vòng lặp để video tự động phát lại sau khi kết thúc.
  Vùng đệm mục Thêm khoảng trống vào đầu hoặc cuối mục Thông tin sản phẩm. Hãy sử dụng thanh trượt phạm vi để thêm khoảng trống từ 0px đến 100px bên trên hoặc bên dưới mục Thông tin sản phẩm.

  Khối thông tin sản phẩm

  Có thể thêm các khối sau vào mục Thông tin sản phẩm.

  Khối văn bản

  Có thể sử dụng khối văn bản để hiển thị văn bản tĩnh hoặc dữ liệu biến bằng nguồn động. Ví dụ: Bạn có thể thêm văn bản hiển thị thông điệp tiếp thị, ví dụ như "Miễn phí vận chuyển trên 100 USD", hiển thị như nhau trên mỗi sản phẩm. Bạn cũng có thể thêm nguồn động, ví dụ như trường Nhà cung cấp của sản phẩm, thay đổi tùy theo sản phẩm đang được xem.

  Cài đặt cho khối văn bản trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Văn bản Thêm thông tin vào trang sản phẩm. Hỗ trợ văn bản hoặc nguồn động.
  Kiểu văn bản

  Thay đổi kiểu văn bản:

  • Nội dung - Thay đổi văn bản thành văn bản kiểu đoạn văn.
  • Tiêu đề phụ - Thay đổi văn bản thành văn bản tiêu đề phụ, lớn hơn một chút so với văn bản kiểu đoạn văn.
  • Chữ hoa - Thay đổi văn bản thành nhỏ hơn văn bản kiểu đoạn văn và viết hoa tất cả ký tự.

  Khối tiêu đề

  Khối này hiển thị tiêu đề của sản phẩm và không có cài đặt cho phép điều chỉnh.

  Khối giá

  Khối này hiển thị thông tin về giá của sản phẩm, chẳng hạn như giá và giá gốc. Không có cài đặt cho phép điều chỉnh.

  Khối trình chọn mẫu mã

  Khối này hiển thị mọi tùy chọn mẫu mã của sản phẩm. Trình chọn mẫu mã chỉ hiển thị với những sản phẩm có tùy chọn mẫu mã. Nếu bạn gỡ bỏ khối này và sản phẩm của bạn có tùy chọn mẫu mã, khách hàng sẽ không thể chọn tùy chọn mẫu mã họ muốn và không thể mua sản phẩm.

  Cài đặt cho khối trình chọn mẫu mã trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Loại

  Thay đổi cách hiển thị mẫu mã với khách hàng:

  • Ô chọn - Hiển thị các mẫu mã dưới dạng nút có thể nhấp được. Chỉ có thể hiển thị mẫu mã dưới dạng mẫu hoặc văn bản.
  • Danh sách thả xuống - Hiển thị mẫu mã trong menu thả xuống mở rộng. Chỉ có thể hiển thị mẫu mã dưới dạng mẫu hoặc văn bản.

  Khối nút Mua

  Khối này hiển thị nút "Thêm vào giỏ hàng" và mọi thông tin nhận hàng tại cửa hàng. Khối này cũng có thể hiển thị các nút thanh toán động.

  Cài đặt cho khối nút mua trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Hiển thị nút thanh toán động Hiển thị các tùy chọn thanh toán động bạn đã bật trong cài đặt Thanh toán.
  Hiển thị biểu mẫu thông tin người nhận cho sản phẩm thẻ quà tặng Hiển thị hộp kiểm không bắt buộc trên sản phẩm thẻ quà tặng cho phép khách hàng gửi và lên lịch gửi thẻ quà tặng đến người nhận cùng tin nhắn cá nhân.

  Khối mô tả

  Khối này hiển thị mô tả sản phẩm. Không có cài đặt cho phép điều chỉnh.

  Khối thứ hạng sản phẩm

  Khối này hiển thị thứ hạng sản phẩm trung bình tính theo sao cùng số lượng đánh giá trong dấu ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8).

  Để hiển thị kết quả xếp hạng sản phẩm, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩmđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.

  Khối sản phẩm bổ sung

  Khối này hiển thị các sản phẩm bổ sung cần thiết lập với ứng dụng Shopify Search and Discovery.

  Cài đặt cho khối sản phẩm bổ sung trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề

  Tiêu đề của khối.

  Hiển thị dưới dạng hàng có thể thu gọn

  Khi được chọn, nội dung sẽ hiển thị dưới dạng thu nhỏ trong tab hàng. Khi khách hàng nhấp vào tiêu đề, tab sẽ mở rộng để hiển thị nội dung bổ sung.

  Biểu tượng

  Chọn biểu tượng để ghép với tiêu đề khi sản phẩm bổ sung hiển thị dưới dạng một hàng có thể thu nhỏ.

  Số lượng sản phẩm hiển thị tối đa

  Chọn số lượng sản phẩm bổ sung tối đa để hiển thị. Bạn có thể chọn tối thiểu 1 và tối đa 10 sản phẩm.

  Số lượng sản phẩm trên một trang

  Số lượng sản phẩm bổ sung mà bạn muốn hiển thị trên mỗi trang thanh trượt. Chọn giá trị từ 1-4.

  Kiểu phân trang

  Kiểu menu điều hướng thanh trượt hiển thị bên dưới hình ảnh.

  • Chấm
  • Bộ đếm (mặc định)
  • Số
  Tỷ lệ hình ảnh

  Xác định tỷ lệ khung hình của hình ảnh thẻ sản phẩm.

  • Dọc
  • Vuông (mặc định)
  Hiển thị nút thêm nhanh

  Nút thêm nhanh cho phép khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng từ thẻ sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, nút sẽ hiển thị Chọn tùy chọn và hiện chi tiết sản phẩm liên quan trong cửa sổ bật lên. Khách hàng có thể chọn mẫu mã để thêm vào giỏ hàng, thanh toán ngay bằng tùy chọn Mua ngay hoặc nhấp vào để xem toàn bộ chi tiết của mặt hàng. Cần thiết lập tùy chọn Mua ngay riêng biệt với trang sản phẩm để hiển thị trong tùy chọn thêm nhanh. Khi chưa thiết lập tùy chọn Mua ngay, khách hàng vẫn có thể thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

  Khối chia sẻ

  Khối này hiển thị liên kết có thể nhấp vào, cho phép khách hàng chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội.

  Cài đặt khối chia sẻ trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Văn bản Văn bản có thể nhấp vào mà khách hàng nhấp vào để chia sẻ sản phẩm lên phương tiện truyền thông xã hội.

  Khối SKU

  Khối này hiển thị Đơn vị lưu kho (SKU) liên kết với sản phẩm, nếu có.

  Cài đặt cho khối SKU trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Kiểu văn bản

  Thay đổi kiểu văn bản:

  • Nội dung - Thay đổi văn bản thành văn bản kiểu đoạn văn.
  • Tiêu đề phụ - Thay đổi văn bản thành văn bản tiêu đề phụ, lớn hơn một chút so với văn bản kiểu đoạn văn.
  • Chữ hoa - Thay đổi văn bản thành nhỏ hơn văn bản kiểu đoạn văn và viết hoa tất cả ký tự.

  Biểu tượng có khối văn bản

  Khối này hiển thị tối đa ba biểu tượng có văn bản. Bạn có thể chọn từ những logo tiêu chuẩn hoặc chọn hình ảnh logo của riêng mình.

  Cài đặt cho Biểu tượng có khối văn bản trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Bố cục Chọn giữa bố cục ngang hoặc bố cục dọc cho mục này.
  Biểu tượng đầu tiên Chọn biểu tượng tiêu chuẩn.
  Hình ảnh đầu tiên Chọn hình ảnh cho biểu tượng đầu tiên. Thao tác chọn hình ảnh sẽ ghi đè bất kỳ biểu tượng nào bạn đã chọn trong cài đặt biểu tượng đầu tiên. Nhấp vào Chọn hình ảnh để chọn hình ảnh hoặc nhấp vào nút Thay đổi để thay đổi hoặc xóa hình ảnh.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế Thêm mô tả hình ảnh ngắn gọn để cải thiện SEO và mô tả hình ảnh cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Tiêu đề đầu tiên Thêm tiêu đề cho biểu tượng đầu tiên.
  Biểu tượng thứ hai Chọn biểu tượng tiêu chuẩn.
  Hình ảnh thứ hai Chọn hình ảnh cho biểu tượng thứ hai. Thao tác chọn hình ảnh sẽ ghi đè bất cứ biểu tượng nào bạn đã chọn trong cài đặt biểu tượng thứ hai. Nhấp vào Chọn hình ảnh để chọn hình ảnh hoặc nhấp vào nút Thay đổi để thay đổi hoặc xóa hình ảnh.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế Thêm mô tả hình ảnh ngắn gọn để cải thiện SEO và mô tả hình ảnh cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Tiêu đề thứ hai Thêm tiêu đề cho biểu tượng thứ hai.
  Biểu tượng thứ ba Chọn biểu tượng tiêu chuẩn.
  Hình ảnh thứ ba Chọn hình ảnh cho biểu tượng thứ ba. Thao tác chọn hình ảnh sẽ ghi đè bất cứ biểu tượng nào bạn đã chọn trong cài đặt biểu tượng ba. Nhấp vào Chọn hình ảnh để chọn hình ảnh hoặc nhấp vào nút Thay đổi để thay đổi hoặc xóa hình ảnh.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế Thêm mô tả hình ảnh ngắn gọn để cải thiện SEO và mô tả hình ảnh cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Tiêu đề thứ ba Thêm tiêu đề cho biểu tượng thứ ba.

  Khối trạng thái hàng trong kho

  Khối này hiển thị trạng thái hàng trong kho của sản phẩm. Bạn có thể hiển thị lượng hàng còn trong kho hoặc hiển thị lượng hàng còn trong kho sau khi số lượng hàng trong kho của sản phẩm đạt đến ngưỡng bạn đặt. Trạng thái hàng trong kho chỉ hiển thị với sản phẩm đã kích hoạt theo dõi hàng tồn kho.

  Cài đặt cho khối trạng thái hàng trong kho trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Kiểu văn bản Chọn kiểu văn bản. Chọn giữa Nội dung, Phụ đề hoặc Chữ in hoa.
  Ngưỡng hàng trong kho thấp Sử dụng thanh trượt để đặt ngưỡng trong khoảng từ 0 đến 100 để sản phẩm hiển thị mức hàng trong kho thấp. Nếu bạn đặt thanh trượt về 0 thì hàng lưu kho sẽ hiển thị là luôn có sẵn cho đến khi hết hàng hoàn toàn.
  Hiển thị số lượng hàng trong kho Chọn tùy chọn này khi bạn muốn hiển thị dữ liệu kiểm kê hàng trong kho của sản phẩm.

  Khối hộp chọn số lượng

  Khối này hiển thị hộp chọn số lượng mà khách hàng có thể sử dụng để thay đổi số lượng đơn vị sản phẩm họ muốn mua. Khối này không có cài đặt có thể điều chỉnh. Số lượng mặc định là 1.

  Khối Liquid tùy chỉnh

  Khối này hiển thị mã Liquid hoặc HTML tùy chỉnh mà bạn có thể thêm vào khối.

  Cài đặt cho khối liquid tùy chỉnh trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Liquid tùy chỉnh Hiển thị nội dung bạn có thể nhập dưới dạng mã Liquid hoặc HTML.

  Khối tab có thể thu nhỏ

  Khối này hiển thị tab có thể thu nhỏ có tiêu đề. Khi khách hàng nhấp vào tiêu đề, tab sẽ mở rộng để hiển thị nội dung bổ sung.

  Cài đặt cho khối tab có thể thu nhỏ trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của tab. Hiển thị khi thu nhỏ và mở rộng.
  Nội dung tab Nội dung của tab. Chỉ hiển thị khi tab mở rộng.
  Nội dung tab trong trang Hiển thị nội dung từ một trang trong tab. Khối này chỉ hiển thị nội dung trang từ trình chỉnh sửa trang, không hiển thị kiểu Liquid từ mẫu trang. Mọi nội dung được nhập vào phần Nội dung tab sẽ hiển thị phía trên nội dung trang.

  Khối cửa sổ bật lên

  Khối này hiển thị văn bản có thể nhấp vào và khi nhấp vào đó, cửa sổ bật lên sẽ mở ra. Cửa sổ bật lên này hiển thị nội dung từ một trong các trang của bạn.

  Cài đặt khối cửa sổ bật lên trong mục thông tin sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Nhãn liên kết Văn bản có thể nhấp vào mà khách hàng nhấp vào để hiển thị cửa sổ bật lên.
  Trang Trang có nội dung bạn muốn hiển thị trong cửa sổ bật lên. Chỉ hiển thị nội dung trang trong trình biên tập trang. Cửa sổ bật lên không hiển thị bất kỳ kiểu Liquid nào từ mẫu trang.

  Khối SKU

  Khối này hiển thị SKU (đơn vị lưu kho) của sản phẩm khi mẫu mã có SKU đi kèm. Tìm hiểu thêm về thêm số SKU vào mẫu mã sản phẩm trên trang quản trị.

  Biểu tượng có khối văn bản

  Khối này hiển thị tối đa ba biểu tượng mà bạn có thể chọn trong danh sách biểu tượng cài đặt sẵn, hoặc chọn từ hình ảnh bạn tải lên. Nếu bạn chọn tải lên hình ảnh thì hình ảnh tải lên sẽ ghi đè lên mọi lựa chọn biểu tượng từ menu thả xuống.

  Đối với bố cục biểu tượng, bạn có thể chọn chiều dọc hoặc chiều ngang. Để xóa biểu tượng, xóa trường tiêu đề. Để hiển thị nhiều hơn ba biểu tượng, thêm khối Biểu tượng có văn bản khác.

  Khối trạng thái hàng trong kho

  Khối này hiển thị trạng thái hàng trong kho của sản phẩm, ví dụ như còn hàng, lượng hàng trong kho thấp, hoặc hết hàng. Theo mặc định, ngưỡng hàng trong kho thấp được đặt là 10. Bạn có thể thay đổi ngưỡng hàng trong kho thấp thành số bất kỳ từ 0 đến 100. Nếu bạn chọn hộp kiểm Hiển thị dữ liệu kiểm kê, số lượng chính xác của các mặt hàng lưu kho sẽ hiển thị với khách hàng.

  Khi bạn bán hết một mặt hàng, trạng thái hết hàng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bạn đã chọn Tiếp tục bán khi hết hàng thì trạng thái hàng trong kho Còn hàng sẽ tiếp tục hiển thị sau khi lượng hàng trong kho của bạn trở về 0 và dưới 0.

  Cài đặt mục Đề xuất sản phẩm

  Dựa trên sản phẩm đang được xem, mục này hiển thị các sản phẩm tương tự, các sản phẩm có phần mô tả tương tự hoặc các sản phẩm thường được mua cùng với sản phẩm này.

  Cài đặt cho mục đề xuất sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề mục. Bạn có thể sử dụng nguồn động cho tiêu đề mục.
  Cỡ tiêu đề Thay đổi kích cỡ văn bản của tiêu đề. Chọn nhỏ, trung bình hoặc lớn.
  Số lượng sản phẩm hiển thị tối đa Sử dụng thanh trượt phạm vi để chọn số lượng tối đa sản phẩm được đề xuất để hiển thị. Tối thiểu: 2. Tối đa: 10.
  Số cột trên máy tính để bàn Số cột hiển thị trên máy tính để bàn. Tối thiểu: 1. Tối đa: 4.
  Bảng màu Tập hợp những màu bạn có thể áp dụng cho mục này. Tìm hiểu thêm về bảng màu.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh đối với hình ảnh của sản phẩm được đề xuất:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh, hiển thị hình ảnh thứ hai cho sản phẩm nếu sản phẩm có.
  Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm.
  Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị kết quả xếp hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩmđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
  Số cột trên thiết bị di động Thiết lập bố cục cột cụ thể cho thiết bị di động. Chọn từ 1 đến 2 cột.
  Vùng đệm mục Thêm khoảng trống vào đầu hoặc cuối mục. Hãy sử dụng thanh trượt phạm vi để thêm khoảng trống từ 0 px đến 100 px ở trên hoặc dưới mục.

  Để tìm hiểu thêm về đề xuất sản phẩm, tham khảo Tìm hiểu về đề xuất sản phẩm.

  Cài đặt mục Danh sách đặt hàng nhanh

  Bạn có thể thêm mục Danh sách đặt hàng nhanh vào mẫu Sản phẩm để khách hàng dễ dàng mua đơn hàng số lượng lớn gồm nhiều số lượng và mẫu mã sản phẩm khác nhau.

  Cài đặt cho mục Danh sách đặt hàng nhanh
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Tập hợp những màu bạn có thể áp dụng cho mục này. Tìm hiểu thêm về bảng màu.
  Vùng đệm mục Thêm khoảng trống vào đầu hoặc cuối mục. Hãy sử dụng thanh trượt phạm vi để thêm khoảng trống từ 0 px đến 100 px ở trên hoặc dưới mục.
  Hiển thị hình ảnh Hiển thị hình ảnh mẫu mã.
  Hiển thị SKU Hiển thị SKU mẫu mã.

  Tìm hiểu thêm về cách thêm mục Danh sách đặt hàng nhanh vào trang sản phẩm.

  Trang bộ sưu tập

  Theo mặc định, trang bộ sưu tập có một mục Biểu ngữ bộ sưu tập và một mục Lưới sản phẩm.

  Cài đặt mục biểu ngữ bộ sưu tập

  Cài đặt cho mục biểu ngữ bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Hiển thị mô tả bộ sưu tập Hiển thị mô tả bộ sưu tập.
  Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập.
  Bảng màu Tập hợp những màu bạn có thể áp dụng cho mục này. Tìm hiểu thêm về bảng màu.

  Cài đặt mục Lưới sản phẩm

  Cài đặt cho mục lưới sản phẩm
  Cài đặt Mô tả
  Sản phẩm trên mỗi trang Số lượng sản phẩm bạn muốn hiển thị trên mỗi trang. Số này có thể là bội số bất kỳ của 4, trong khoảng từ 8 đến 24. Số lượng mặc định là 16.
  Số cột trên máy tính để bàn Sử dụng thang chỉnh để chọn số cột hiển thị trên máy tính để bàn. Tối thiểu là 1, tối đa là 5.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh sản phẩm:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Hình dạng ảnh Chọn một trong những hình dạng ảnh sau cho hình ảnh sản phẩm:
  • Mặc định - Thay đổi hình ảnh sản phẩm của bạn thành hình chữ nhật.
  • Hình vòm - Uốn cong phần trên cùng của hình ảnh sản phẩm.
  • Giọt nước - Bo tròn hình ảnh sản phẩm thành một trong sáu hình dạng giọt nước ngẫu nhiên có hoạt ảnh độc đáo khi di chuột.
  • Dấu chữ V trái - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình dạng chữ V có mũi nhọn về bên trái.
  • Dấu chữ V phải - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình dạng chữ V có mũi nhọn về bên phải.
  • Hình thoi - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình thoi bốn cạnh.
  • Hình bình hành - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình có hai cặp là các đường thẳng song song.
  • Hình tròn - Bo tròn hình ảnh sản phẩm thành hình tròn hoặc hình bầu dục có hoạt ảnh độc đáo khi di chuột.
  Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
  Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm.
  Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị kết quả xếp hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩmđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
  Bật nút thêm nhanh Nút thêm nhanh cho phép khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng từ thẻ sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã thì nút sẽ ghi là Chọn tùy chọn và hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong cửa sổ bật lên để khách hàng có thể chọn mẫu mã họ muốn, thêm mặt hàng vào giỏ hàng, thanh toán ngay bằng nút Mua ngay hoặc nhấp vào để xem toàn bộ chi tiết mặt hàng. Lưu ý rằng hiệu lực của cài đặt này phụ thuộc vào việc nút Mua ngay có được kích hoạt trên trang sản phẩm hay không. Nếu nút Mua ngay không được kích hoạt trên mẫu sản phẩm thì khách hàng sẽ có tùy chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, nhưng quy trình thanh toán nhanh Mua ngay sẽ không hiển thị. Cài đặt Vị trí phương tiện trên máy tính để bàn của trang sẽ quyết định bên hiển thị phương tiện trong hộp tương tác thêm nhanh.
  Bật tính năng lọc Cho phép khách hàng lọc sản phẩm trong bộ sưu tập dựa trên các bộ lọc trong cài đặt Menu điều hướng.
  Bố cục bộ lọc trên màn hình nền Chọn giữa bố cục ngang (mặc định), dọc hoặc ngăn kéo.
  Bật tính năng sắp xếp Cho phép khách hàng sắp xếp kết quả tìm kiếm.
  Số cột trên thiết bị di động Thiết lập bố cục cột cụ thể cho thiết bị di động. Chọn từ 1 đến 2 cột.
  Vùng đệm mục Thêm khoảng trống vào phần đầu hoặc cuối của lưới sản phẩm. Hãy sử dụng thanh trượt phạm vi để thêm khoảng trống từ 0 px đến 100 px ở trên hoặc dưới lưới sản phẩm.

  Trang danh sách bộ sưu tập

  Trang danh sách bộ sưu tập hiển thị tất cả bộ sưu tập có sẵn trên kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến.

  Cài đặt cho trang danh sách bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề trang.
  Sắp xếp bộ sưu tập theo:

  Xác định thứ tự hiển thị bộ sưu tập:

  • Thứ tự bảng chữ cái, từ A-Z - Hiển thị bộ sưu tập theo thứ tự bảng chữ cái.
  • Bảng chữ cái, từ Z-A - Hiển thị bộ sưu tập theo thứ tự bảng chữ cái đảo ngược.
  • Ngày, từ mới đến cũ - Hiển thị bộ sưu tập từ mới nhất đến cũ nhất, dựa trên thời điểm mỗi bộ sưu tập được tạo trong cửa hàng.
  • Ngày, từ cũ đến mới - Hiển thị bộ sưu tập từ cũ nhất đến mới nhất dựa trên thời điểm mỗi bộ sưu tập được tạo trong cửa hàng của bạn.
  • Số lượng sản phẩm, từ cao xuống thấp - Hiển thị bộ sưu tập dựa trên số lượng sản phẩm có trong bộ sưu tập, từ cao nhất đến thấp nhất.
  • Số lượng sản phẩm, từ thấp đến cao - Hiển thị bộ sưu tập dựa trên số lượng sản phẩm có trong bộ sưu tập, từ thấp nhất đến cao nhất.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh bộ sưu tập:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Số cột trên máy tính để bàn Số cột hiển thị trên máy tính để bàn. Tối thiểu: 1. Tối đa: 5.
  Số cột trên thiết bị di động Thiết lập bố cục cột cụ thể cho thiết bị di động. Chọn từ 1 đến 2 cột.

  Trang

  Bạn có thể tạo trang tùy chỉnh trong trang quản trị Shopify để tạo nội dung cho khách hàng, ví dụ như trang Giới thiệu hoặc thông tin bổ sung về sản phẩm. Những trang này không có thêm cài đặt nào trong trình biên tập chủ đề.

  Trang blog

  Trang blog là trang chủ của bất kỳ blog nào bạn tạo trong trang quản trị Shopify. Theo mặc định, các trang này chứa mục Bài viết blog.

  Cài đặt mục bài viết blog

  Mục bài viết blog hiển thị các bài viết blog mới nhất trong blog. Mỗi bài viết blog đều hiển thị hình ảnh blog, tiêu đề blog đoạn trích hoặc vài từ đầu tiên của bài viết blog. Đối với màn hình lớn hơn, bạn có thể chọn hiển thị bài viết blog theo định dạng lưới hoặc ghép.

  Cài đặt mục bài viết blog
  Cài đặt Mô tả
  Bố cục trên màn hình lớn Hiển thị bài viết blog theo dạng lưới hoặc dạng ghép.
  Hiển thị hình ảnh nổi bật Hiển thị hình ảnh nổi bật của bài viết blog.
  Chiều cao hình ảnh nổi bật Sử dụng menu thả xuống để chọn giữa các tùy chọn mặc định: Điều chỉnh theo hình ảnh, Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn.
  Hiển thị ngày Hiển thị ngày đăng đối với mỗi bài viết blog.
  Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả đối với mỗi bài viết blog.

  Trang bài viết blog

  Trang bài viết blog hiển thị nội dung của bài viết blog. Theo mặc định, trang chứa mục Bài viết blog. Mục Bài viết blog không có cài đặt tùy chỉnh riêng nhưng chứa các khối mặc định sau:

  • Hình ảnh nổi bật
  • Tiêu đề
  • Chia sẻ
  • Nội dung

  Khối hình ảnh nổi bật

  Cài đặt cho khối hình ảnh nổi bật trên trang bài viết blog
  Cài đặt Mô tả
  Chiều cao hình ảnh nổi bật

  Xác định chiều cao cho hình ảnh nổi bật của bài viết blog:

  • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Giữ nguyên tỷ lệ khung hình gốc của hình ảnh.
  • Dưới đây là thông số hình ảnh. Chọn giữa hình ảnh nổi bật nhỏ, trung bình hoặc lớn.

  Kích cỡ hình ảnh nổi bật

  Kích cỡ của khối hình ảnh nổi bật trên trang bài viết blog
  Thẻ nhỏ Thẻ lớn
  Chiều cao hình ảnh nổi bật nhỏ

  • Máy tính để bàn - 177 px
  • Máy tính bảng - 143 px
  • Thiết bị di động - N/A
  Chiều cao hình ảnh nổi bật lớn

  • Máy tính để bàn – 275 px
  • Máy tính bảng – 220 px
  • Thiết bị di động - 110 px
  Chiều cao hình ảnh nổi bật trung bình

  • Máy tính để bàn – 307 px
  • Máy tính bảng - 219 px
  • Thiết bị di động - N/A
  Chiều cao hình ảnh nổi bật trung bình

  • Máy tính để bàn - 550 px
  • Máy tính bảng – 440 px
  • Thiết bị di động – 220 px
  Chiều cao hình ảnh nổi bật lớn

  • Máy tính để bàn – 407 px
  • Máy tính bảng – 275 px
  • Thiết bị di động - N/A
  Chiều cao hình ảnh nổi bật lớn

  • Máy tính để bàn – 825 px
  • Máy tính bảng – 660 px
  • Thiết bị di động – 330 px

  Khối tiêu đề

  Cài đặt cho khối tiêu đề trên trang bài viết blog
  Cài đặt Mô tả
  Hiển thị ngày Hiển thị ngày đăng bài viết blog.
  Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả của bài viết blog.

  Khối chia sẻ

  Khối này hiển thị một liên kết có thể nhấp vào, cho phép khách hàng chia sẻ bài viết blog trên phương tiện truyền thông xã hội.

  Cài đặt khối chia sẻ trên trang bài viết blog
  Cài đặt Mô tả
  Văn bản Văn bản có thể nhấp vào cho phép khách hàng nhấp để chia sẻ bài viết blog lên phương tiện truyền thông xã hội.

  Khối nội dung

  Khối nội dung hiển thị nội dung của bài viết blog và không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

  Trang giỏ hànghàng

  Theo mặc định, trang giỏ hàng có một mục Mặt hàng và một mục Tổng phụ.

  Cài đặt mục mặt hàng

  Mục Mặt hàng hiển thị sản phẩm và số lượng sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng.

  Cài đặt mục mặt hàng trên trang giỏ hàng
  Cài đặt Mô tả
  Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp của từng sản phẩm trong giỏ hàng.

  Cài đặt mục tổng phụ

  Mục Tổng phụ có khối Giá tổng phụ và khối Nút thanh toán. Cả hai khối đều không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

  Cài đặt cho mục tổng phụ trên trang giỏ hàng
  Cài đặt Mô tả
  Bật ghi chú trong giỏ hàng Hiển thị trường Ghi chú trong giỏ hàng để khách hàng nhập thông tin bổ sung.

  Trang mật khẩu

  Trang mật khẩu hiển thị khi tính năng bảo vệ bằng mật khẩu đang hoạt động trên cửa hàng trực tuyến và khách hàng cố truy cập trang web của bạn. Trang này có đầu trang và chân trang riêng và mặc định chứa mục Đăng ký nhận email.

  Mục đầu trang mật khẩu

  Cài đặt cho mục đầu trang mật khẩu trên trang mật khẩu
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Tập hợp những màu bạn có thể áp dụng cho mục này. Tìm hiểu thêm về bảng màu.

  Mục đăng ký nhận email

  Đây là mục cho phép khách hàng đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua email để có thể tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn, ví dụ như giờ mở cửa của doanh nghiệp.

  Cài đặt cho mục đăng ký nhận email trên trang mật khẩu
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Tập hợp những màu bạn có thể áp dụng cho mục này. Tìm hiểu thêm về bảng màu.
  Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Mở rộng mục sao cho bằng chiều rộng của cửa sổ trình duyệt.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục đầu trang mật khẩu trên trang mật khẩu
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.

  Khối tiêu đề phụ

  Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục đầu trang mật khẩu trên trang mật khẩu
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Nội dung văn bản của mục.

  Khối mẫu email

  Khối này hiển thị trường mẫu email để khách hàng nhập địa chỉ email và không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

  Mục chân trang mật khẩu

  Cài đặt mục chân trang mật khẩu trên trang mật khẩu
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Tập hợp những màu bạn có thể áp dụng cho mục này. Tìm hiểu thêm về bảng màu.

  Trang báo lỗi 404

  Trang 404 hiển thị khi khách hàng cố truy cập một liên kết dẫn đến trang web không tồn tại, ví dụ như trang sản phẩm của sản phẩm bạn đã xóa khỏi cửa hàng. Trang này không có cài đặt tùy chỉnh.

  Trang tìm kiếm

  Trang tìm kiếm là nơi khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm hoặc trang cụ thể trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Trang này mặc định chứa mục Kết quả tìm kiếm.

  Cài đặt mục Kết quả tìm kiếm

  Cài đặt cho mục kết quả tìm kiếm
  Cài đặt Mô tả
  Số cột trên máy tính để bàn Số cột hiển thị trên máy tính để bàn. Tối thiểu: 1. Tối đa: 5.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh đối với hình ảnh của sản phẩm được đề xuất:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Hình dạng ảnh Chọn một trong những hình dạng ảnh sau cho hình ảnh sản phẩm:
  • Mặc định - Thay đổi hình ảnh sản phẩm của bạn thành hình chữ nhật.
  • Hình vòm - Uốn cong phần trên cùng của hình ảnh sản phẩm.
  • Giọt nước - Bo tròn hình ảnh sản phẩm thành một trong sáu hình dạng giọt nước ngẫu nhiên có hoạt ảnh độc đáo khi di chuột.
  • Dấu chữ V trái - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình dạng chữ V có mũi nhọn về bên trái.
  • Dấu chữ V phải - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình dạng chữ V có mũi nhọn về bên phải.
  • Hình thoi - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình thoi bốn cạnh.
  • Hình bình hành - Thay đổi hình ảnh sản phẩm thành hình có hai cặp là các đường thẳng song song.
  • Hình tròn - Bo tròn hình ảnh sản phẩm thành hình tròn hoặc hình bầu dục có hoạt ảnh độc đáo khi di chuột.
  Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
  Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm.
  Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị kết quả xếp hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩmđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
  Bật tính năng lọc Nhấp vào để kích hoạt tính năng lọc kết quả tìm kiếm.
  Bố cục bộ lọc trên màn hình nền Chọn giữa bố cục ngang (mặc định), dọc hoặc ngăn kéo.
  Bật tính năng sắp xếp Nhấp vào để kích hoạt tính năng sắp xếp kết quả tìm kiếm.
  Hiển thị ngày Hiển thị ngày đăng đối với mỗi bài viết blog.
  Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả đối với mỗi bài viết blog.
  Số cột trên thiết bị di động Thiết lập bố cục cột cụ thể cho thiết bị di động. Chọn từ 1 đến 2 cột.
  Vùng đệm mục Thêm khoảng trống vào đầu hoặc cuối kết quả tìm kiếm. Sử dụng thanh chỉnh để thêm khoảng trống từ 0px đến 100px bên trên hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí