Thêm mục sản phẩm được đề xuất

Bạn có thể thêm một mục vào trang sản phẩm hiển thị danh sách đề xuất sản phẩm được tạo tự động. Việc hiển thị sản phẩm được đề xuất đến khách hàng giúp họ khám phá sản phẩm mới dễ dàng hơn và có thể giúp tăng doanh số của cửa hàng trực tuyến.

Chủ đề của bạn sẽ xác định tiêu đề và bố cục của mục đề xuất sản phẩm.

Tìm hiểu tính năng đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm hiển thị trong mục này dựa trên những sản phẩm thường được mua cùng nhau hoặc sản phẩm trong bộ sưu tập liên quan. Đề xuất sản phẩm càng ngày càng chính xác hơn khi có thêm thông tin về đơn hàng và sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu sử dụng để đề xuất sản phẩm trong tài liệu phát triển chủ đề Shopify.

Thêm mục đề xuất sản phẩm cho chủ đề của bạn

Bạn có thể bật mục đề xuất sản phẩm cho những chủ đề miễn phí sau trong Shopify:

Bạn có thể cần tải xuống phiên bản mới nhất của chủ đề trước khi bật mục.

Nếu bạn không muốn sử dụng phiên bản mới nhất của chủ đề hoặc nếu chủ đề không hỗ trợ mục này, bạn cũng có thể chỉnh sửa mã chủ đề để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm bằng Liquid.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí