Thêm mục sản phẩm được đề xuất

Bạn có thể thêm một mục vào trang sản phẩm hiển thị danh sách đề xuất sản phẩm được tạo tự động. Việc hiển thị sản phẩm được đề xuất đến khách hàng giúp họ khám phá sản phẩm mới dễ dàng hơn và có thể giúp tăng doanh số của cửa hàng trực tuyến.

Chủ đề của bạn sẽ xác định tiêu đề và bố cục của mục đề xuất sản phẩm.

Tìm hiểu tính năng đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm hiển thị trong mục này dựa trên loại đề xuất mà bạn thiết lập. Bạn có thể thiết lập đề xuất sản phẩm liên quan dựa trên các sản phẩm tương tự, sản phẩm thường được mua cùng nhau hoặc sản phẩm trong các bộ sưu tập liên quan, sau đó sản phẩm liên quan sẽ hiển thị trong mục. Khách hàng có thể thêm sản phẩm liên quan vào đơn hàng hoặc chọn sản phẩm tương tự làm sản phẩm thay thế cho các tùy chọn đã hết hàng.

Đề xuất sản phẩm bổ sung là các sản phẩm kết hợp rất tốt với nhau, đóng vai trò như sản phẩm bổ trợ.

Shopify sử dụng thông tin về mô tả và phân loại sản phẩm, lịch sử đặt hàng cũng như tương tác của cửa hàng trực tuyến để tạo các đề xuất liên quan nhất. Tìm hiểu thêm về dữ liệu sử dụng để đề xuất sản phẩm trong tài liệu phát triển chủ đề Shopify.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu sử dụng để đề xuất sản phẩm trong tài liệu phát triển chủ đề Shopify.

Thêm mục đề xuất sản phẩm cho chủ đề của bạn

Bạn có thể bật mục đề xuất sản phẩm cho những chủ đề miễn phí sau trong Shopify:

  • Boundless
  • Brooklyn
  • Debut
  • Express
  • Minimal
  • Narrative
  • Simple
  • Venture

Nếu chủ đề của bạn không hỗ trợ mục này thì bạn cũng có thể chỉnh sửa mã chủ đề để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm bằng Liquid.

Có thể thêm đề xuất sản phẩm theo cách thủ công bằng ứng dụng Shopify Search & Discovery.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí