Thêm bảng kích cỡ vào trang sản phẩm

Nếu bạn bán mặt hàng quần áo yêu cầu khách hàng phải biết kích cỡ của mình trước khi mua, bạn có thể thêm bảng kích cỡ tùy chỉnh vào trang sản phẩm.

Tất cả sản phẩm yêu cầu tham chiếu đến bảng kích cỡ phải có tùy chọn Kích cỡ:

size option example

Chú ý: Hướng dẫn này không hoạt động đối với chủ đề Express khi không có mã bổ sung.

Có thể bạn sẽ cần điều chỉnh CSS cho bảng tùy theo chủ đề.

Ngoài ra, bảng kích cỡ không đáp ứng với tất cả thiết bị. Bảng có thể bị cắt ngắn cạnh trang trên thiết bị di động nếu quá nhiều cột thông tin được thêm.

Tạo trang bảng kích cỡ

Chuyển đến Trình chỉnh sửa mã

Chọn một trong những nội dung sau và tạo đoạn mã bảng kích cỡ

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí