Thêm bảng kích cỡ vào trang sản phẩm

Nếu bạn bán mặt hàng quần áo yêu cầu khách hàng phải biết kích cỡ của mình trước khi mua, bạn có thể thêm bảng kích cỡ tùy chỉnh vào trang sản phẩm.

Tất cả sản phẩm yêu cầu tham chiếu đến bảng kích cỡ phải có tùy chọn Kích cỡ:

size option example

Chú ý: Hướng dẫn này không hoạt động đối với chủ đề Express khi không có mã bổ sung.

Có thể bạn sẽ cần điều chỉnh CSS cho bảng tùy theo chủ đề.

Ngoài ra, bảng kích cỡ không đáp ứng với tất cả thiết bị. Bảng có thể bị cắt ngắn cạnh trang trên thiết bị di động nếu quá nhiều cột thông tin được thêm.

Tạo trang bảng kích cỡ

 1. Nhấp vào Add page (Thêm trang).

 2. Nhập tiêu đề trang.

 • Nếu bạn muốn tạo bảng kích cỡ xuất hiện trên toàn trang web, hãy nhập Size Chart cho tiêu đề trang. Trong mục Xem trước hồ sơ cho công cụ tìm kiếm, URL của trang sẽ kết thúc bằng /size-chart.
 • Nếu bạn muốn tạo bảng kích cỡ chỉ xuất hiện trên sản phẩm từ một nhà cung cấp cụ thể, hãy nhập tên nhà cung cấp rồi nhập Size Chart.
  Ví dụ: Nếu nhà cung cấp của bạn có tên Great Owls, hãy nhập Great Owls Size Chart cho tiêu đề trang. Trong mục Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm, URL của trang phải kết thúc bằng /great-owls-size-chart.
 • Nếu bạn muốn tạo bảng kích cỡ chỉ xuất hiện trên một loại sản phẩm cụ thể, hãy nhập loại sản phẩm rồi nhập Size Chart.
  Ví dụ: Nếu bạn muốn hiển thị bảng kích cỡ dành riêng cho giày, hãy nhập Shoes Size Chart cho tiêu đề trang. Trong mục Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm, URL của trang phải kết thúc bằng /shoes-size-chart.
 1. Trong hộp Nội dung, tạo bảng chứa thông tin bảng kích cỡ của bạn. Tùy chỉnh bảng theo cách bạn muốn:

 2. Trong mục Khả năng hiển thị, đảm bảo trang đã được đặt là Hiển thị.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chuyển đến Trình chỉnh sửa mã

Chọn một trong những nội dung sau và tạo đoạn mã bảng kích cỡ

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí