Bản địa hóa giá sản phẩm đối với công cụ tìm kiếm

Cập nhật chủ đề để đảm bảo giá xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm khớp với đơn vị tiền tệ của khách hàng.

Công cụ tìm kiếm thường trả về giá của sản phẩm trong phần kết quả tìm kiếm. Khi bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, đôi khi đơn vị tiền tệ trong kết quả không khớp với đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Nếu khách hàng gặp tình huống không khớp loại đơn vị tiền tệ này trong kết quả tìm kiếm, bạn cần chỉnh sửa chủ đề của cửa hàng sao cho chủ đề bao gồm thông tin về vùng miền và đơn vị tiền tệ bạn bán. Trong phần lớn trường hợp, bạn có thể chỉnh sửa bằng cách điều chỉnh các cài đặt sau trong chủ đề:

 • dữ liệu có cấu trúc
 • liên kết hreflang
 • cài đặt URL chuẩn tắc

Ví dụ: Bạn bán hàng tại Úc và New Zealand. Một khách hàng tại New Zealand tìm kiếm áo thun của bạn. Trong kết quả tìm kiếm, họ thấy giá bằng đô la Úc (20 AUD). Khi khách hàng này nhấp vào kết quả, họ sẽ được chuyển hướng đến phiên bản New Zealand của trang sản phẩm áo thun. Trên trang này, khách hàng nhìn thấy giá bằng đô la New Zealand (22 NZD). Khách hàng nhận thấy sự chênh lệch về giá giữa kết quả tìm kiếm và trang sản phẩm và cảm thấy bối rối. Khách hàng này trì hoãn mua hàng.

Sử dụng dữ liệu có cấu trúc

Bạn có thể sử dụng mức tăng giá trên trang để cấu trúc dữ liệu sao cho công cụ tìm kiếm biết đơn vị tiền tệ bạn bán. Các công cụ tìm kiếm sẽ sử dụng dữ liệu có cấu trúc để phân loại nội dung trên trang của bạn. Dữ liệu có cấu trúc cũng được sử dụng để bật các tính năng kết quả tìm kiếm, ví dụ như hiển thị giá của sản phẩm trong kết quả.

Đối với mỗi đơn vị tiền tệ mà bạn hỗ trợ, bạn cần sử dụng loại dữ liệu có cấu trúc product và thêm thuộc tính priceCurrency. Thuộc tính này mô tả đơn vị tiền tệ (theo định dạng ISO 4217) và cần được đặt thành cart.currency.iso_code (không phải shop.currency).

Chủ đề Debut sử dụng định dạng khác cho dữ liệu có cấu trúc, nên không cần thiết thực hiện những bước này. Nếu sử dụng Debut, bạn có thể bỏ qua những bước này và bắt đầu từ Sử dụng thuộc tính hreflang.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm kiếm thuộc tính priceCurrency được lồng trong một itemscope offers trong chủ đề của bạn. Thông thường, priceCurrency được xác định trong product-template.liquid trong thư mục Mục. Nếu bạn không tìm thấy thuộc tính này, hãy thêm thuộc tính vào Sections/product-template.liquid.
 2. Đảm bảo đặt priceCurrency thành số cart.currency.iso_code.

Ví dụ: Mã của bạn sẽ có dạng như sau:

<div itemscope itemtype=”http://schema.org/Product . . .
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
 <meta
  itemprop="priceCurrency"
  content="{{ cart.currency.iso_code }}"
 />
 . . .
</div>

Bạn có thể sử dụng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để kiểm tra thay đổi.

Sử dụng thuộc tính hreflang

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính hreflang để cho công cụ tìm kiếm biết về các phiên bản khác nhau của trang sản phẩm. Đối với mỗi đơn vị tiền tệ bạn bán, bạn cần chỉ định ngôn ngữ (định dạngISO 639-1) và vùng (định dạng ISO 3166-1 Alpha 2) áp dụng đơn vị tiền tệ đó.

Các bước thực hiện:

 1. Mở tệp theme.liquid. Tệp này nên chứa phần tử <link ... >.
 2. Với mỗi đơn vị tiền tệ bạn bán, đảm bảo có một phần tử link rel=alternate, ví dụ như phần tử sau:
<link
 rel="alternate"
 hreflang="LANG-CTRY"
 href="{{ canonical_url}}?currency=XXX"
/>`.

Ví dụ: Nếu bạn bán bằng các đơn vị tiền tệ USD, GBP và JPY, đảm bảo theme.liquid chứa những dòng sau:

<head>
 ...
 <link
  rel="alternate"
  hreflang="en-us"
  href="{{ canonical_url }}?currency=USD"
 />
 <link
  rel="alternate"
  hreflang="en-gb"
  href="{{ canonical_url }}?currency=GBP"
 />
 <link
  rel="alternate"
  hreflang="ja-jp"
  href="{{ canonical_url }}?currency=JPY"
 />
 ...
</head>

Nếu bán bằng đồng Euro (EUR), bạn cần chỉ định vùng miền (ngôn ngữ/quốc gia) mà bạn hỗ trợ. Đối với mỗi vùng miền dùng đồng EUR bạn hỗ trợ, bổ sung một phần tử <link> và thêm một thuộc tính hreflang cho vùng miền đó.

Ví dụ: Các dòng dưới đây cho công cụ tìm kiếm biết rằng cần hiển thị phiên bản EUR của trang sản phẩm cho người nói tiếng Pháp tại Pháp, người nói tiếng Đức tại Đức và cả người nói tiếng Anh và tiếng Hà Lan tại Hà Lan:

...
<link
 rel="alternate"
 hreflang="fr-fr"
 href="{{ canonical_url }}?currency=EUR"
/>
<link
 rel="alternate"
 hreflang="de-de"
 href="{{ canonical_url }}?currency=EUR"
/>
<link
 rel="alternate"
 hreflang="en-nl"
 href="{{ canonical_url }}?currency=EUR"
/>
<link
 rel="alternate"
 hreflang="nl-nl"
 href="{{ canonical_url }}?currency=EUR"
/>
...
 1. Thêm phần tử link rel=alternate và đặt hreflang thành x-default. Công cụ tìm kiếm sử dụng liên kết dự phòng này trong trường hợp khách hàng đến từ vùng miền mà bạn không hỗ trợ:
<link
 rel="alternate"
 hreflang="x-default"
 href="{{ canonical_url }}"
/>

Bước 3: Sử dụng URL chuẩn tắc

Bạn có thể cho công cụ tìm kiếm biết cần sử dụng URL nào làm URL chuẩn tắc. Nhờ vậy, công cụ tìm kiếm sẽ biết rằng trang dành riêng cho quốc gia được giới thiệu là một trang riêng biệt, độc lập chứ không sao chép trang khác. Khi cài đặt, công cụ tìm kiếm sẽ có thể xác định đơn vị tiền tệ cần hiển thị. Sử dụng <link rel="canonical" href="{{ canonical_url }}"> và thêm cart.currency.iso_code.

Các bước thực hiện:

 1. Trong theme.liquid, tìm liên kết chuẩn tắc. Nếu bạn không tìm thấy liên kết này, hãy thêm một liên kết:
<link rel="canonical" href="{{ canonical_url }}>"
 1. Đảm bảo URL chuẩn tắc của bạn bao gồm cart.currency.iso_code:
<link
 rel="canonical"
 href="{{ canonical_url }}?currency={{ cart.currency.iso_code }}"
/>

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí