Thêm trang liên hệ vào cửa hàng

Bạn có thể thêm trang liên hệ vào cửa hàng để cho phép khách hàng liên hệ với mình. Tất cả các chủ đề của Shopify đều có sẵn các biểu mẫu liên hệ để bạn áp dụng cho trang bạn tạo.

Tạo trang liên hệ

Bạn có thể tạo trang để thêm biểu mẫu liên hệ. Nếu trang bạn tạo không có nội dung thì trang chỉ hiển thị biểu mẫu liên hệ. Nếu bạn thêm nội dung vào trang, nội dung sẽ hiển thị bên trên biểu mẫu liên hệ. Bạn có thể thêm thông tin về cách khách hàng có thể tiếp cận bạn, ví dụ như qua điện thoại, qua thư hoặc gặp trực tiếp.

Để tạo trang liên hệ:

Lúc này, biểu mẫu liên hệ của bạn sẽ hiển thị trên trang Liên hệ.

Bạn có thể cần thêm trang liên hệ vào menu điều hướng để trang này hiển thị trên cửa hàng.

Nếu chủ đề hỗ trợ thêm mục biểu mẫu liên hệ, bạn có thể thêm biểu mẫu liên hệ vào các trang hiện có. Tham khảo Mục và khối để biết thêm thông tin.

Xem nội dung biểu mẫu liên hệ gửi đi

Biểu mẫu liên hệ gửi tất cả các nội dung đến địa chỉ email người gửi của cửa hàng. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email người gửi trên trang cài đặt Thông báo trên trang quản trị Shopify.

Nếu muốn sử dụng địa chỉ email khác, bạn có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến miễn phí như Wufoo hoặc Jotform để tạo biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh rồi nhúng vào trang liên hệ.

Lọc thư rác

Bộ lọc thư rác của Shopify sẽ phân tích nội dung của trường contact[body] trong biểu mẫu liên hệ. Nếu Shopify quyết định nội dung là thư rác, chủ đề của email sẽ có tiền tố [SPAM] nhưng email vẫn sẽ được gửi đi. Bạn có thể tạo bộ lọc email để tách riêng các email có chủ đề chứa [SPAM].

Shopify gửi tất cả các nội dung biểu mẫu liên hệ gửi đi, kể cả những nội dung bị đánh dấu là thư rác, để đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ thông báo hợp pháp nào bị gắn cờ thư rác do nhầm lẫn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí