Chọn mẫu mã bằng cách nhấp vào hình ảnh

Thông thường, mẫu mã được chọn trong menu thả xuống. Bạn có thể muốn khách hàng có thể chọn mẫu mã sản phẩm bằng cách nhấp vào hình ảnh mẫu mã.

nhấp vào hình ảnh để thay đổi ví dụ mẫu mã

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí