Xóa tên tác giả khỏi bài viết blog

Xóa tên tác giả

Để xóa tên tác giả blog, bạn cần chỉnh sửa Liquid trong mẫu blog.liquidarticle-template.liquid của bạn. Nếu đang sử dụng chủ đề Boundless, bạn cần chỉnh sửa Liquid trong mẫu blog.liquidarticle.liquid của bạn.

  1. Trong thư mục Mẫu, nhấp vào blog.liquid.

  2. Sử dụng ctrl + F trên PC hoặc command + F trên máy Mac để định vị và xóa thẻ Liquid này:

{{ article.author }}

Đối với chủ đề SimpleSupply, tác giả và ngày có chung thẻ liquid. Để xóa cả hai, sử dụng ctrl + F trên PC hoặc command + F trên máy Mac để định vị và xóa thẻ Liquid này:

{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}

Nếu bạn chỉ muốn giữ ngày, hãy thay mã trên bằng:

{{ date }}
  1. Nhấp vào Save (Lưu).

  2. Trong thư mục Mục, nhấp vào article-template.liquid. Đối với chủ đề Boundless, trong thư mục Mẫu nhấp vào article.liquid.

  3. Sử dụng ctrl + F trên PC hoặc command + F trên máy Mac để định vị và xóa thẻ Liquid này:

{{ article.author }}

Đối với chủ đề SimpleSupply, tác giả và ngày của bài viết có chung thẻ liquid. Để loại bỏ cả hai, dùng ctrl + F trên PC hoặc command + F trên Mac để định vị và xóa thẻ Liquid này:

{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}

Nếu bạn chỉ muốn giữ ngày, hãy thay mã trên bằng:

{{ date }}
  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí