Xóa tên tác giả khỏi bài viết blog

Trên trang này

Xóa tên tác giả

Để xóa tên tác giả blog, bạn cần chỉnh sửa Liquid trong mẫu blog.liquidarticle-template.liquid của bạn. Nếu đang sử dụng chủ đề Boundless, bạn cần chỉnh sửa Liquid trong mẫu blog.liquidarticle.liquid của bạn.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí