Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập

Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập bằng cách thay đổi cài đặt chủ đề trong trình biên tập chủ đề hoặc chỉnh sửa mã chủ đề. Bạn có thể hiển thị số lượng sản phẩm bạn muốn, miễn là không vượt quá giới hạn 50 sản phẩm mỗi trang của Shopify.

Kiểm tra cài đặt chủ đề

  1. Trước khi thực hiện thay đổi đối với mã chủ đề, vào trình biên tập chủ đề.
  2. Trong menu thả xuống ở đầu trang hoặc menu Mẫu trên thiết bị di động, chọn Trang bộ sưu tập.
  3. Nhấp vào Trang bộ sưu tập hoặc Bộ sưu tập.
  4. Nếu chủ đề có sẵn cài đặt để thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập, hãy điều chỉnh cài đặt cho phù hợp với nhu cầu của bạn.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chủ đề của bạn không có cài đặt để thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang hoặc nếu cài đặt tồn tại nhưng quá hạn chế đối với những thay đổi bạn muốn thực hiện, hãy làm theo các bước tiếp theo để chỉnh sửa mã chủ đề.

Cập nhật tệp collection-template.liquid

Trong ví dụ trên, số lượng sản phẩm mặc định mỗi trang là 9. Số lượng này khác nhau tùy chủ đề. Bạn có thể thay đổi số này thành số lượng sản phẩm bạn muốn hiển thị trên trang bộ sưu tập. Số lượng sản phẩm tối đa trên mỗi trang là 50.

Một số chủ đề sử dụng biến có tên limit thay vì số để xác định số lượng sản phẩm hiển thị mỗi trang. Nếu chủ đề của bạn sử dụng biến limit, mã sẽ có dạng như sau:

 {% paginate collection.products by limit %}

Nếu chủ đề của bạn sử dụng biến limit, bạn cần thay thế limit bằng một số. Tương tự, đây là số lượng sản phẩm sẽ hiển thị trên từng trang bộ sưu tập, và số này không được lớn hơn 50. Lưu ý rằng việc thay thế biến giới hạn bằng một số sẽ loại bỏ khả năng thay đổi cài đặt phân trang của trang bộ sưu tập khỏi trình biên tập chủ đề. Bạn không nên chỉnh sửa mã chủ đề trừ khi không thể đạt được số lượng sản phẩm mong muốn trên từng trang từ trình biên tập chủ đề.


Cập nhật tệp collection.liquid

Trong ví dụ trên, số lượng sản phẩm mặc định mỗi trang là 9. Số lượng này khác nhau tùy chủ đề. Bạn có thể thay đổi số này thành số lượng sản phẩm bạn muốn hiển thị trên trang bộ sưu tập. Số lượng sản phẩm tối đa trên mỗi trang là 50.

Một số chủ đề sử dụng biến có tên limit thay vì số để xác định số lượng sản phẩm hiển thị mỗi trang. Nếu chủ đề của bạn sử dụng biến limit, mã sẽ có dạng như sau:

{% paginate collection.products by limit %}

Nếu chủ đề của bạn sử dụng biến limit, bạn cần thay thế limit bằng một số. Tương tự, đây là số lượng sản phẩm sẽ hiển thị trên từng trang bộ sưu tập, và số này không được lớn hơn 50. Lưu ý rằng việc thay thế biến giới hạn bằng một số sẽ loại bỏ khả năng thay đổi cài đặt phân trang của trang bộ sưu tập khỏi trình biên tập chủ đề. Bạn không nên chỉnh sửa mã chủ đề trừ khi không thể đạt được số lượng sản phẩm mong muốn trên từng trang từ trình biên tập chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí