Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập

Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập bằng cách thay đổi cài đặt chủ đề trong trình biên tập chủ đề hoặc chỉnh sửa mã chủ đề. Bạn có thể hiển thị số lượng sản phẩm bạn muốn, miễn là không vượt quá giới hạn 50 sản phẩm mỗi trang của Shopify.

Kiểm tra cài đặt chủ đề

 1. Trước khi thực hiện thay đổi đối với mã chủ đề, vào trình biên tập chủ đề.

 2. Trong menu thả xuống ở đầu trang hoặc menu Mẫu trên thiết bị di động, chọn Trang bộ sưu tập.

 3. Nhấp vào Trang bộ sưu tập hoặc Bộ sưu tập.

 4. Nếu chủ đề có sẵn cài đặt để thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập, hãy điều chỉnh cài đặt cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chủ đề của bạn không có cài đặt để thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang hoặc nếu cài đặt tồn tại nhưng quá hạn chế đối với những thay đổi bạn muốn thực hiện, hãy làm theo các bước tiếp theo để chỉnh sửa mã chủ đề.

Cập nhật tệp collection-template.liquid

 1. Trong thư mục Sections, chạm vào collection-template.liquid.

 2. Trong trình chỉnh sửa mã, tìm mã sau:

 {% paginate collection.products by 9 %}
In the above example, the default number of products per page is 9. This number varies theme to theme. You will need to change this number to the number of products that you'd like to show on your collection pages. Use any number you like, as long as it is not more than 50.

Some themes use a variable called `limit` instead of a number to determine how many products will be shown per page. If your theme uses a `limit` variable, the code will look like this:
 {% paginate collection.products by limit %}
If your theme uses a `limit` variable, you will need to replace `limit` with a number. As above, this is the number of products that will show on each collection page, and the number must not be more than 50. Note that replacing the limit variable with a number will remove the ability to make changes to the collection pages [pagination](https://shopify.dev/themes/architecture/templates/collection) settings in the theme editor. We recommend that you not edit your theme code unless you are unable to achieve the desired number of products per page in the [theme editor](https://www.shopify.com/admin/themes/current/editor).
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Cập nhật tệp collection.liquid

 1. Trong thư mục Templates, nhấp vào collection.liquid.

 2. Trong trình chỉnh sửa mã, tìm mã sau:

 {% paginate collection.products by 9 %}
In the above example, the default number of products per page is 9. This number varies theme to theme. You will need to change this number to the number of products that you'd like to show on your collection pages. Use any number you like, as long as it is not more than 50.

Some themes use a variable called `limit` instead of a number to determine how many products will be shown per page. If your theme uses a `limit` variable, the code will look like this:
 {% paginate collection.products by limit %}
If your theme uses a `limit` variable, you will need to replace `limit` with a number. As above, this is the number of products that will show on each collection page, and the number must not be more than 50. Note that replacing the limit variable with a number will remove the ability to make changes to the collection pages [pagination](https://shopify.dev/api/liquid/tags/theme-tags#paginate) settings from the theme editor. We recommend that you not edit your theme code unless you are unable to achieve the desired number of products per page from the [theme editor](https://www.shopify.com/admin/themes/current/editor).
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí