Đặt tập hợp con của các bộ sưu tập làm nổi bật trên trang

Bạn có thể đặt tập hợp con của các bộ sưu tập làm nổi bật trên trang tùy chỉnh bằng cách chỉnh sửa mã chủ đề. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tạo mẫu trang mới và chỉ định các bộ sưu tập cần hiển thị bằng cách sử dụng menu.

ví dụ về tập hợp con của các bộ sưu tập

Tất cả cửa hàng Shopify đều có trang danh sách bộ sưu tập tại URL www.mystore.com/collections hiển thị tất cả các bộ sưu tập trong cửa hàng. Để thay thế hướng dẫn này, bạn có thể chỉnh sửa trang danh sách bộ sưu tập để chỉ hiển thị một số bộ sưu tập nhất định.

Tạo mẫu trang mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Cửa hàng trực tuyến> Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa mã.
 3. Trong thư mục Mẫu, nhấp vào Thêm mẫu mới.

 4. Tạo mẫu mới cho trang có tên list-collections.

 1. Xóa mã hiện có trong tệp page.list-collections mới. Tìm mã chủ đề bên dưới, sao chép và dán mã vào tệp page.list-collections của bạn.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Chọn chủ đề

Mã của tùy chỉnh này khác nhau phụ thuộc vào chủ đề bạn chọn. Nhấp vào nút chủ đề của bạn trước khi sao chép và dán vào tệp page.list-collections của bạn:

Tạo trang để giới thiệu bộ sưu tập

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Trang.
 2. Nhấp vào Add page (Thêm trang).
 3. Trong trình biên tập trang, nhập Tiêu đề vào hộp văn bản được cung cấp. Bạn phải sử dụng cùng tiêu đề cho menu mà bạn sẽ tạo trong các bước tiếp theo.
 4. Chỉ định mẫu mới cho trang bằng cách chọn list-collections từ menu thả xuống Mẫu chủ đề trong mục Cửa hàng trực tuyến.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo menu kiểm soát bộ sưu tập sẽ hiển thị

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Điều hướng.
 2. Nhấp vào nút Thêm menu.
 3. Đặt Tiêu đề cho menu giống với tiêu đề bạn đã đặt cho trang sẽ giới thiệu các bộ sưu tập của bạn. Ví dụ: Nếu trang bạn đã tạo có tiêu đề là Living Room, hãy đặt tiêu đề cho menu là Living Room.
 4. Thêm liên kết vào menu của từng bộ sưu tập bạn muốn giới thiệu bằng cách nhấp vào Thêm mục menu. Chọn bộ sưu tập từ cửa hàng của bạn bằng cách nhấp vào Bộ sưu tập trong menu thả xuống của hộp văn bản Liên kết. Hãy liên kết đến bộ sưu tập của bạn theo cách này, thay vì thêm URL vào hộp văn bản.
 5. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí