Ẩn mẫu mã hết hàng

Bạn có thể ngăn khách hàng chọn mẫu mã hết hàng bằng cách xóa hoặc tắt những mẫu mã này trên trang sản phẩm.

Giới hạn

Các tùy chỉnh được trình bày trên trang này không có tác dụng đối với các trường hợp sau:

Chủ đề có phân mục và không phân mục


Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí