Giới thiệu về chủ đề

Chủ đề Shopify miễn phí trong Cửa hàng chủ đề có tất cả các tính năng được ra mắt trong Online Store 2.0, bao gồm mục trên mỗi trang, khối ứng dụng, Trường thông tin bổ sung và hơn thế nữa. Những chủ đề này mang đến sự linh hoạt giúp bạn xây dựng cửa hàng theo cách mình muốn mà không cần viết mã.

Loại chủ đề

Có 3 loại chủ đề bạn có thể sử dụng cho cửa hàng trực tuyến:

  • Chủ đề của Shopify là chủ đề sử dụng miễn phí và có tất cả các tính năng tương thích với Online Store 2.0. Bạn có thể xem những chủ đề này trên Cửa hàng chủ đề Shopify.
  • Chủ đề bên thứ ba là chủ đề do nhà phát triển khác xây dựng, không phải Shopify. Những chủ đề này tương thích với Online Store 2.0 và khác nhau về giá cả cũng như tính năng.
  • Chủ đề cổ điển là chủ đề gốc miễn phí của Shopify. Những chủ đề này không có tính năng trong Chủ đề Online Store 2.0 của Shopify và sẽ không nhận được bản cập nhật ngoài bản sửa lỗi bảo mật. Chủ đề cổ điển sẽ không xuất hiện khi tìm kiếm Cửa hàng chủ đề trừ khi bạn bỏ chọn bộ lọc Online Store 2.0 khỏi tìm kiếm.

Nâng cấp chủ đề

Bạn có thể nâng cấp cửa hàng trực tuyến của mình lên chủ đề tương thích với Online Store 2.0 bất kỳ lúc nào. Tất cả chủ đề OS2.0 miễn phí của Shopify đều có cùng bộ tính năng và nhận được bản cập nhật thường xuyên với các tính năng mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí