Dawn

Dawn là chủ đề OS 2.0 miễn phí đầu tiên của Shopify đi kèm các tính năng mới. Đây là chủ đề linh hoạt, phù hợp với tất cả các cửa hàng và bất kể quy mô kho hàng. Với Dawn, bạn có thể nhanh chóng thiết lập cửa hàng và bắt đầu bán hàng.

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến sử dụng chủ đề Dawn

Chủ đề Dawn là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn:

  • bắt đầu bán hàng ngay lập tức: các bước thiết lập của Dawn hết sức đơn giản, giúp bạn nhanh chóng ra mắt cửa hàng
  • đảm bảo cửa hàng của bạn hiển thị tốt trên máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng như máy tính để bàn
  • sử dụng phương tiện truyền thông hình ảnh và phương tiện lớn để tạo giao diện cho thương hiệu và sản phẩm của bạn
  • nhận quyền truy cập vào các tính năng mới nhất

Tùy chỉnh chủ đề Dawn

Mục và khối giúp bạn sắp xếp nội dung của cửa hàng theo cách linh hoạt hơn, nhờ đó bạn có thể kiểm soát giao diện của cửa hàng trực tuyến mà không cần chỉnh sửa mã. Bạn có thể chuẩn bị chủ đề Dawn cho cửa hàng trực tuyến bằng cách tùy chỉnhbổ sung mục và khối, cũng như sửa đổi cài đặt chủ đề.

Tìm hiểu về cách tùy chỉnh mụccài đặt chủ đề cho chủ đề Dawn để xây dựng cửa hàng trực tuyến sao cho phù hợp với doanh nghiệp, sản phẩm và thương hiệu của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí